Windmolens duurzaam? Echt Niet !

0

dr-snuggles nieuwWindmolens, de een zweert erbij, de ander verfoeit ze. Toch blijven de subsidies stromen voor deze voorwerpen. De achterliggende gedachten is: De wind waait altijd ! Natuurlijk gaan we voor oplossingen om het milieu te sparen maar als men dan zo kortzichtig is schiet men het doel voorbij.

Dat laatste is aan het gebeuren. Ook wordt voorgespiegeld door politiek en lobby dat het milieuvriendelijk is en dat er geen nadelen kleven aan die kolossen. Alternatieven die nog goedkoper zijn worden niet benut. Natuurlijk moeten we schone energie kunnen verwerven, echter op deze manier wordt het milieu en natuur ernstige schade toegebracht. Ik zie gelijk veel mensen die de wenkbrauwen fronsen en het even niet meer snappen. Windmolens die schade toebrengen aan het de natuur ? Ja inderdaad, schade.

windmolen2De nadelen van windenergie: Duur, onrendabel. Daarom subsidie ! Onrendabel ? De windmolens leveren gevaar op als de windkracht boven de 6 komt. Metaalmoeheid en centrifugaalkrachten zijn dan zo heftig dat de constructie kan breken als deze in werking is. Te weinig wind, kracht 1, levert onvoldoende aan het net en laagfrequent trillingen ontstaan.

Zo zijn er steeds meer nadelen bekend betreffende de moderne windmolen. De Windmolens zelf bestaan uit metaal uit verschillende delen, om deze delen te maken is veel grondstof benodigd, koolstof en veel energie. Kortom zeer vervuilend evenals de accu’s cq batterijen om de opgewekte energie gelijk te richten. Daarbij opgeteld dat de industriële belangen boven de milieu-effecten gaan is de bouw van windmolens zeer ongewenst. Shell-logo-1Wist U b.v dat Koninklijke SHELL grootaandeelhouder is in windenergie ?  Een beurs genoteerd bedrijf dat belang heeft bij de fossiele brandstoffen  en de raffinage daarvan ? Ik krijg persoonlijk er een vreemd gevoel bij. Zogenaamd groen, ondertussen vervuilend en dan ook een monopolie positie. Het rijk wat een miljarden subsidie aanbied wat gek genoeg in de zakken van de aandeelhouders van SHELL beland. Daarbij opgeteld de klimaatafspraken, dat mogelijk maakt dat de CO2 in emissies verhandeld kunnen worden. Wij produceren veel CO2 wat boetes oplevert, nu dan zoeken we een land dat weinig uitstoot heeft, bv Nigeria. Dat zouden ze dus plaatsgebonden moeten maken en niet verhandelen, want er gebeurd gewoon niets. Ja eigenlijk wel Shell wordt door de staat “gesponsord” en loopt totaal geen risico !

525881824

windmolenpark op zee

Ondertussen in de werkelijke wereld zitten veel mensen en dieren met de negatieve effecten van de windmolen, te land en ter zee. Grote zee parken worden uit de grond gestampt, voor kusten waar de wind het sterkst is. De rotoren draaien in een frequentie, die wordt doorgegeven aan de constructie. De zee rimpelt en de geluiden worden hoorbaar voor zeedieren, die gestoord worden op hun beurt in communicatie en navigatie. Zo stranden walvissen op plaatsen waar ze niet verwacht worden. Vogels vliegen zich te pletter omdat de windmolens staan op plaatsen die in hun vluchtroute of jachtgebied staan. De kadavers trekken vuilopruimers aan en het ecologisch evenwicht is verstoord. Dit heeft tot gevolg dat scholen vis een andere route kiest dan wel verdwijnt. Tevens heeft tot gevolg dat zeevissers hun quota niet meer kan halen en denken dat de zee is leeggevist. De trillingen werken ook in op de zeebodem die letterlijk sonisch wordt omgewoeld. het water wordt troebeler en micro-organismen sterven af. Voor de voedingsketen een onzichtbare ramp.

U begrijpt natuurlijk dat het big business is, het milieu is melkkoe voor multinationals en zeker geen kumba ja gevoel. Naïef is het om te denken dat multinationals en landen de wereld willen redden. Hun enige beweegreden is geld en economie. En daar, beste wereldburger, wordt U de dupe van. Dure energie, vervuilend en een ecologische ramp is Uw deel. Daarbij opgeteld dat die windmolen foeilelijk is en de sky-line vervuilt, zegt ons eigenlijk dat we die dingen niet langer willen hebben. Niet op het land, en zeker niet in de zee !

U mompelt, dat had ik niet zien aankomen. maar hoe dragen we dan bij aan een schoon milieu wat effectief is ? Het antwoord ligt voor de hand. Waterkracht ! Dit is de enige manier om goedkoop en zonder vervuiling stroom te creëren. het inbouwen van Turbines in de dammen en dijken. Stuwmeertjes die gebruik maken van eb en vloed, dan wel de zeedammen,(Afsluitdijk) 2 maal per dag doodtij, van maximaal een uur ! Maar de overige 22 uur worden kilowatts aan energie opgewekt die België, Nederland en Duitsland van energie kunnen voorzien. Investering ? 25 miljard, zo kan de gaskraan rustig verder dicht, wat natuurlijk de problemen omtrent Groningen oplost. Realisatie ? Binnen 2 jaar kan dat project uitgerold zijn.Stof om over na te denken. Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald. En U als wereldburger ? U mag ook zelf wel denken. De elektrische auto kopen, doe maar niet. De automatische bestuurbare wagens nemen het wel over binnen 10 jaar. Dus helpen doet dat ook al niet. Nadenken en innovatie is de boodschap. Helaas worden de echte denkers genegeerd. het geld blijft regeren. Zo gaan landen en staten over lijken. Prestige en winst ! Het wordt tijd voor wat anders !

Dr. Snuggles

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close