Wat was de Black Knight Satelliet?

3

blacknight_smallAl minimaal 50 jaar schijnt er een mysterieuze satelliet rond de Aarde te gecirkeld te hebben genaamd de ‘Black Knight’ satelliet. De foto’s die van dit object zijn gemaakt vanuit de Space Shuttle zouden simpelweg vervalsingen kunnen zijn, maar wat het fenomeen interessant maakt, is het feit dat de overheid van de Verenigde Staten er destijds een officiële verklaring over hebben uitgegeven en zelfs ver ging dat er een onderzoekscommissie naar werd ingesteld. Is deze ‘Black Knight satelliet’ echt, en zo ja, waar komt deze dan vandaan?

john_a_keelIn het boek ‘Disneyland of the Gods’ uit 1988 omschrijft de in de VS bekende (sensatie)journalist en schrijver John Keel hoe men in februari 1960 een ongeïdentificeerd object in een baan om de polen van de aarde ontdekte. In die tijd was dat iets waartoe Amerika en de Sovjet Unie in technologisch opzicht niet toe in staat waren. Tevens was het object vele malen groter dan welk ander ruimtevaartuig dat beide grootmachten konden produceren. Helemaal vreemd was het feit dat het oude, uit de jaren ’20 en ’30 stammende radiosignalen uitzond. Even plots als dat het werd ontdekt verdween deze satelliet.

Duncan-LunanDe interesse was gewekt en radio amateurs (zogenaamde ‘ham’ operators) gingen aan de slag en begonnen de vreemde, gecodeerde berichten die het object waren uitgezonden te analyseren. De Schotse auteur en amateur astronoom Duncan Lunan beweerde een uitzending te hebben gedecodeerd. Volgens lunan duidde de boodschap op een sterrenkaart van het soort zoals deze zo’n 13.000 jaar geleden op Aarde gemaakt zou zijn en wees deze specifiek naar de ster Epsilon Boötes.

Enkele maanden na de ontdekking van het object door diverse radarstations, op 3 september 1960, nam een speciale volgcamera, geplaatst op het terrein van de Grumman Aircraft Corporation gelegen op Long Island een foto van het mysterieuze object. Ten tijde van het moment dat deze foto werd geschoten, was de satelliet al zo’n twee weken lang vanaf de grond zichtbaar. Meerdere mensen maakten destijds melding van een rood gloeiend object dat van oost naar west vloog. Deze richting was heel opmerkelijk, omdat de meeste satellieten uit die periode zich in omgekeerde richting bewogen. Een ander opmerkelijk verschil was dat het object ongeveer drie maal sneller voortbewoog dan een gewone aardse satelliet uit die tijd.

240px-Gordon_Cooper_in_Helmet_and_Pressure_Suit_-_GPN-2000-001000Om het fenomeen te onderzoeken werd er een commissie gevormd. Echter werden de resultaten van het onderzoek nooit publiekelijk bekend gemaakt. 3 jaren later werd de astronaut Gordon Cooper aan boord van de Mercury MA-9 de ruimte in geslingerd. Tijdens zijn laatste omloop maakte deze ruimtevaarder melding van een “gloeiend groen object” dat zich in de richting van zijn ruimtecapsule zou bewegen. Dit object zou tevens zijn gedeteteerd door het Muchea volgstation in Australië, waar Cooper dit meldde. Ook hier zou het gaan om een object dat zich van oost naar west voortbewoog.

Dit voorval haalde de Mainstream media waaronder het NBC nieuws. Verslaggevers werd het vervolgens echter verboden de Astronaut naar het voorval te vragen. De officiële lezing luidde dat er door een storing in de capsule, een te hoog Co2 gehalte ontstond, waardoor Cooper last zou hebben gekregen van hallucinaties.

In 1988, tijdens de vlucht van de Space Shuttle Endeavour in december werden er foto’s gemaakt van een object dat volgens de officiële lezing simpelweg ruimte puin zou zijn. Anderen denken echter wel degelijk aan een UFO en mogelijk aan de ‘Black Knight’ satelliet. Gesteld dat het inderdaad een satelliet is? Wat zou het dan kunnen zijn? Gaat het hier om een geheim miitair project uit de jaren ’50 en ’60, ten tijde dat de ruimtevaart nog in de kinderschoenen stond? En zo ja was het dan een Russisch of Amerikaans project? En niet in de laatste plaats hoe verklaard het dat het uit de jaren ’20 en ’30 stammende radiosignalen uitzond? Of zou het hier toch gaan omm een tienduizenden jaren oud artefact van een verloren gegane Aardse beschaving? En dan is er nog de mogelijkheid dat het een buitenaardse oorsprong had.

Share.

About Author

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close