Wat is tijd, TijdDilatatie

3

 

Tijddilatatie

We gaan het even hebben over “Tijddilatatie”

De theorie beschrijft hoe de tijd bij hele hoge snelheden langzamer verstrijkt, we hebben het hier over
lichtsnelheden.

Dilatatie betekend letterlijk uitrekking “Tijd uitrekking” Het komt er op neer dat als jij stil
staat ten op zichten van iemand die heel hard beweegt zijn horloge langzamer loopt dan die van jou.

Als de beweger een snelheid heeft van 259628 kilometer per seconden tikt zijn horloge 2x zo langzaam als
van de gene die stil staat.

Einsteins algemene relativiteitstheorie zegt dat wanneer je sneller reist, de tijd relatief steeds langzamer zal lopen. De grafiek laat de tijddilatatie ten opzichte van een stilstaande persoon zien. Reis je bijvoorbeeld met 85 procent van de lichtsnelheid, dan gaat de tijd twee keer zo langzaam. In de buurt van de lichtsnelheid staat de tijd bijna stil

Het is eigenlijk simpel te verklaren aan de hand van de bovenstaande afbeelding. Het linker plaatje is de tijd van iemand die stilstaat (de lichtsnelheid die op en neer kaatst tussen 2 spiegels) Elke keer dat de lichtpuls de spiegel raakt tikt de klok.

Dus stel nu dat iemand met grote snelheid beweegt, dan word de afstand die de lichtsnelheid aflegt groter dus tikt de klok langzamer. We hebben het hier dus over het buigen van tijd of terwijl tijddilatatie (rechter plaatje) Bij terug komst (weer stil staan) loopt de tijd dus achter. Stel nu dat je enkele jaren met de snelheid van het licht beweegt loopt je klok dus een vele jaren achter. Maar jij bent dan nog op het zelfde punt als mij en hebt dus geen tijdreis gemaakt. Of toch wel? Lees maar gauw veder voor het antwoord.

 

Tweelingparadox

 

De tweelingparadox komt voort uit de speciale relativiteitstheorie en word gezien als een gedachte experiment. Het komt er op neer dat als een astronaut een ruimtereis maakt met hoge snelheid dat hij bij terugkomst jonger is dan zijn tweelingbroer die op aarde is gebleven.

De verwarring ontstaat doordat er niet twee, maar drie relevante intertiaalstelsels zijn

 

  1.  waarin de thuisblijver in rust blijft,

  2.  waarin de reiziger op de heenweg is, en

  3.  waarin hij op de terugweg naar huis is.

 

Door dat er 3 referentiestelsels zijn is de reizende broer onderhevig aan tijddilatatie. Dit komt door de verandering van de definitie van het gelijktijdigheid. We praten over gelijktijdigheid als er 2 gebeurtenissen zich op het zelfde moment afspelen. Hier op aarde is dat vanzelfsprekend naar gaan we met hoge snelheid door de ruimte reizen treed de relativiteitstheorie in werking. Deze toont aan dat de gelijktijdigheid min of meer relatief is.

 

Niet alleen de klokken tikken langzamer maar ook bijvoorbeeld de hartslag van de ruimtereiziger tikt minder snel. Al zal er voor hem niks veranderen omdat hij in een andere intertiaalstelsel is, pas bij terugkeer op aarde worden de gevolgen zichtbaar. Heeft hij bijvoorbeeld een paar jaar met de snelheid van het licht gereisd is hij maar een paar jaar ouder geworden maar in de tussentijd is de aarde duizenden jaren ouder geworden. Tijd en ruimte zijn relatief en te beïnvloeden. Stel nou dat we een machine bouwen die dit proces kan nabootsen hebben we dus in feite een tijdmachine gebouwd die ons naar de toekomst kan brengen. En wat gebeurt er als we een snelheid bereiken die veel hoger ligt dan de snelheid van het licht. Is het mogelijk dit proces ook om te keren en terug te reizen in de tijd?

In onderstaande filmpje word de tijddilatatie in het kort uitgelegd.

http://www.youtube.com/watch?v=lL58PlgP5qU

 

Share.

About Author

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close