Wat als….

2
Stel u voor; Het is een warme zomerdag zo rond het middaguur. U zit in de tuin rustig genietend van een kop koffie wanneer ineens de lucht betrekt en het wordt donker. U kijkt omhoog en boven u tekenen zich de contouren af van een gigantisch object in de lucht ter grote van de gehele stad!

U realiseert zich dat u hier te maken heeft met een heus moederschip van niet aardse makelij, en na enkele ogenblikken als versteend te staren naar dit gigantische object gaat u naar binnen, zet de TV aan op Nederland 1 wat toch de calamiteiten zender is om daar van de nieuwslezer te horen dat hetgeen u zojuist heeft gezien zich voordoet boven alle grote steden ter wereld: Disclosure is een feit.

Bovenstaande leest als een script voor een science fiction serie in de trant van “V” maar toch is het niet ondenkbaar dat indien buitenaardsen zich zouden openbaren aan ons, het op een vergelijkbare manier zou gaan. Dus stel dat het gebeurd datgene wat nu al jaren wordt verkondigd in alle channellingen. Stel nu eens voor een moment dat er inderdaad een Galactische Federatie bestaat en dat deze onze aarde aandoet, wat denkt u wat er zou gebeuren?

Denkt dat overheden geduldig zouden afwachten tot deze wezens contact opnemen? Of denkt u dat zo snel als mogelijk is alle legers van de wereld worden opgetrommeld om paraat te staan tegen deze mogelijke dreiging die boven onze steden hangt?

Persoonlijk acht ik de kans even groot dat men gewoon preventief overgaat tot de aanval, voor het geval het hier toch een invasie betreft. En als dat zou gebeuren zelfs al zouden deze “schepen”technologisch superieur zijn aan alles wat wij in de strijd kunnen gooien denkt u niet dat er vroeg of laat terug gevuurd zal worden?

Naast overheden welke militair actie zouden kunnen nemen zijn er ook nog hele volksstammen welke een dergelijk schouwspel niet zouden (kunnen) accepteren en gaan zoeken naar manieren of om de situatie te ontvluchten(Massa hysterie) of een andere groep vormen welke de wapens zal opnemen tegen deze “dreiging uit de ruimte”.

Het punt wat ik hiermee probeer te maken is dat de mensen die echt open staan voor disclosure eigenlijk slechts een hele kleine groep mensen is en dat de reactie van de meerderheid wel weer eens een herhaling van zetten zou kunnen worden uit het verleden, namelijk: Wat de mens niet kent, vreest hij en wat de mens vreest vernield hij.

Daarom vraag ik me oprecht af: Wat als we werkelijk worden bezocht door buitenaardsen, en wat als ze zich daadwerkelijk massaal gaan openbaren? Zou echte disclosure eigenlijk wel zo’n goed idee zijn? Ik hou hierbij in gedachten dat de mens technologisch wel is ontwikkeld maar dat de mentale ontwikkeling hierbij ver is achter gebleven. We zijn echt niet zo heel veel anders dan de barbaren uit de “dark ages”. We hebben er een laagje vernis overheen gegoten en noem dat beschaving, maar onder dat dunne laagje schuilt nog steeds het beest wat voornamelijk drijft op instinct en emotie.

Misschien is het daarom maar goed dat er (nog) geen echte disclosure is.

Share.

About Author

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close