Vreemdelingenhaat en ons mechanisme !

0

Een dagje niet gelachen is een dagje niet geleefd, (Hans van Vliet RTV-Rijnmond)

Nu ons land officieel in crisis verkeert is het logisch dat hier grappen over ontstaan. Zo ook in mijn woonplaats. Nu ben ik persoonlijk van een redelijk bouwjaar nl. 1964, Maar heb toch de 70,80,90 ‘er jaren meegemaakt en wat blijkt, de humor op straat verwaterd of word ongenuanceerd hard !

Dat laatste heeft echt te maken met de tijdgeest. Hoe slechter men ervoor staat hoe grover de grappen worden, dit is echt bedoeld om gehoord te worden en te smeken of er iets aan gedaan kan worden.
Iedereen heeft denk ik wel door het hier gaat om de buitenlander grappen cq de huidige Polen grappen, als je dat nog grappen kan noemen.

In de 70’er jaren gingen de grappen over de oliecrisis/kabinet Den Uyl en aan het einde over de Surinamers. Een mooi voorbeeld is deze : Lubbers staat aan de monding van de Maasvlakte vreselijk te huilen vanwege een veerboot die is omgeslagen. Een razende reporter vraagt:”mijnheer Lubbers waarom huilt U eigenlijk er zaten 3000 Surinamers op ?” Lubbers snikt nog even na en zegt: “ja, maar er was capaciteit voor 8000 Surinamers.

Hard, maar in verband met de onafhankelijkheid van Suriname was iedereen bang dat de Surinamer zich verder hier zou vestigen en de sociale voorzieningen zou leegroven. Nu we er op terugkijken blijkt niet de Surinamer de problemen te veroorzaken.

Nu komt de Antilliaan om de hoek kijken.
Ook een voormalig stukje Nederland als men het juist bekijkt, De Antilliaan daarna de Turk dan de Marokkaan en nu komen de Oostblokkers aan de beurt. Als men het goed bekijkt worden deze grappen geboren uit angst en onzekerheid van de gevestigde mensen. Ze zijn bang dat ze hun verworvenheden moeten inleveren om de “problemen” het hoofd te bieden.

Het NIMBY syndroom is geboren en wel vanaf de 90’er jaren. Doe daar de intrede van de Neo-liberale gedachtegang j van de 80’er jaren er nog eens bij ! (Reagan/Thatcher)  dan ligt er plotseling de verklaring van hoe het zo gekomen is.

Geschiedenis daar gaat het om, leert men ervan of blijft men dezelfde domme fouten maken ?

Ik denk het laatste , als ik Henk Kamp ( SoZaWe ) hoor spreken over de werklozen cq Bijstandsgerechtigden zonder ook maar enig empathisch vermogen te tonen, dan weet ik nu zeker dat dit kabinet niet aan de macht is maar een onzichtbare macht die niet het beste met de mens voorheeft maar De Godheid de economie !
( MAMMON ) Deze groep wordt bij complotdenkers vaak aangeduid als de Iluminatie oftewel een bekendere naam “de Bilderberg Groep”
De namen van deze deelnemers betreft de allerrijkste op aarde zoals Rockefeller, Rothschild, Koninklijke familie van Oranje, diverse hoogwaardigheidsbekleders van banken, verzekeringmaatschappen en zo gaat het even door.

Censuur slaat toe, dus mensen uiten hun ongenoegen in grappen en tegenwoordig ook in beeld en geluid. Nu bedoel ik niet de filmpjes op Youtube met faceplants en kinderen die een ongelukkige val maken, maar de echt harde grappen van b.v Gregorius Nekschot en andere die op ludieke wijze problemen aan de kaak stellen. Ik wijs U erop dat dit ook gebeurde in de 20’er jaren. Toen waren het spotprenten, nu zijn het filmpjes en reportages en cabaretvoorstellingen.
Tot slot nog een paar mooie gesproken grappen
( bedankt ongein.nl ) en een grap die ik aantrof op Joop.nl

Citaat:
er ligt een man in de gracht die niet kwam zwemmen, op de kant staan een sociaal-democraat en een liberaal. De liberaal gooit een te kort stuk touw richting drenkeling, om diens zelfwerkzaamheid te bevorderen. Vervolgens gooit de sociaal-democraat ook een touw en dat is wel lang genoeg. Maar hij laat het touw meteen los en draait zich om om iemand anders te gaan redden.
Bron: joop.nl

Sam heeft een partij handel en verkoopt deze met winst aan Moos.
Moos verkoopt de week daarop de handel met winst aan Sam.
De week daarop verkoopt Sam de partij met winst aan Moos.
Dit gaat nog enkele weken door.
Tot op een dag Sam aan Moos vertelt dat hij de hele handel aan Bram heeft verkocht, waarop Moos reageert “Maar Sam, waar moeten we nu van leven?”
(mop uit 1930 !)
_______________________________________________________
Als afgestudeerde politicoloog ben ik het zat om bij sollicitaties gestandaardiseerde afwijzingsbrieven te krijgen. Om de machtsverhoudingen eens om te draaien, heb ik in mijn brief aan een paar bedrijven de rollen omgekeerd, zoals te zien in het voorbeeld.”
Dit schreef Lutz naar een bedrijf dat hem een standaardafwijzing stuurde:

From: lutz lindenau
To: humanresources@xxxxxx
Subject: U vraag om klantenservicemedewerkers
Date: Mon, 23 Mar 2009 19:13:49 +0000

Geachte dames en heren,

Bij deze bevestig ik dat ik uw verzoek voor de bovenvermelde functie heb ontvangen. Helaas moet ik u meedelen dat mijn CV niet helemaal bij uw vacature aansluit en ik de procedure met een aantal andere geselecteerde vacatures ga voortzetten en daardoor niet in uw bedrijf werkzaam zal worden.
Ik dank voor uw interesse en wens u verder veel succes met het vinden van een geschikte kandidaat.
met vriendelijke groet

Lutz Lindenau”

Tot zover de grappen, Nu gaat het over humor. Een simpele defenitie:
Een grap = Humor maar humor hoeft geen grap te zijn ! Heel waar want gebeurtenisen kunnen heel komisch zijn. De grap zit hem eigelijk altijd in een tegenstelling cq tegenstrijdigheid. Deze kan dus geuit worden in beeld en geluid, dan wel uitsluitend in beeld of gesproken woord ( tijdens de borrel)

In deze Informatica maatschappij waarin een ieder achter zijn/haar pc al dan niet anoniem wordt nogal wat de wereld ingeschoten van ondraaglijk hard naar sarcastisch of zelfs cynisch.

De gebruikte middelen zijn o.a hier te vinden op Buurtlink en op “Sociale media” zoals Hyves,Twitter en Linkdin.

Maar of dat daadwerkelijk nu wat toevoegt ? Ik denk het niet, overdaad schaad namelijk en vele goede “grappen” verzanden in het vele aanbod !
Grap vooral voorzichtig en denk eerst eens na voordat je iets verstuurd,zegt of twittert . De wereld is al rot genoeg en bedenk altijd: ” beter een goede buur dan een verre vriend ! “

Prettige dag en vertel een goede mop ( is veel leuker dan over het weer praten !)

Dr.Snuggles

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Leave A Reply

Spring naar werkbalk