Vertrouwen in politiek is te paard gegaan ! Stemmen is zinloos !

0

dr-snuggles nieuwnatuurlijk is het hete hangijzer “de gunst van de kiezer” maar wat ik niet begrijp is dat er nog steeds volop gestemd wordt op de VVD. De landelijke overkoepelende organisatie is aanzienlijk crimineel, dit ten opzichte van de lokale politici. Scheidingslijnen tussen het bedrijfsleven en elkaar de odeurtjes gunnen is meer regel dan uitzondering. Daarbij wordt de grens al snel overschreden.

Een ander punt is de wetgeving, deze is ingesteld om geld te vergaren via echte normen, dan is de logica ineens zoek. We kennen de geest van de wet en de letter van de wet. Het een kan niet zonder de ander. Wat is de geest van de wet eigenlijk ? Nu simpel gezegd is dat de bedoeling van de wet, waar die voor geschreven is. Regels of wetten, geschreven dan wel ongeschreven. dat heet nu fatsoen ! De politiek houd zich bezig met wetgeving, geldstromen en natuurlijk hoe een land, provincie en gemeente bestuurd moet worden. Nu Nederland is ingedeeld in 13 regio’s , de provincies, die dan ook weer samenhangen met de 1e kamer. De 2e kamer is nu aan de beurt om gekozen te worden en wat gaat het worden dit jaar ?

Ik weet het niet, maar zoals zoveel mensen is stemmen een gewoonte geworden. Nog steeds is dat de boosdoener, geen verdieping in de plannen van een partij. Nee het zijn nog de oude zuilen die overeind staan. Zuilen ? Ik hoor je denken, wat zijn dat nu eigenlijk, De bekendste is de religie, dan de middenstand, de arbeiders en nu ook nog de diverse “natuur partijen”. Democratie is een heel verschil met een parlementaire democratie. De zuilen laten zich vertegenwoordigen door partijen die al sinds 1500 aan de macht zijn. Calvijn, een van de zuinigheid en hard werken, eerlijkheid is deugdelijk, dat waren zijn kernpunten die Nederland groot gemaakt hebben. De stromingen werden geleid door geestelijke en adel. De burgers en horigen waren niets meer dan werkbijen. Toch werd er wel politiek gedreven tezamen met handel. Steden hadden het toen voor het zeggen. Nu is er een landelijke regering die het beleid bepaald en wat steentjes naar gemeenten gooit. Vroeger, in de middeleeuwen , was dat andersom. De stadsgewesten, Amsterdam, Rotterdam en Zeeland waren belangrijk tijdens de gouden eeuw. In 1800 kwam de industrie op, textiel in Brabant en steenkolen in Limburg. Groningen ? Dat was een akkerland ! Anno 1900 werd er gas gewonnen, dit gas zette Nederland op de wereldkaart . We waren rijk, en dronken van rijkdom, werden er afspraken gemaakt waar dat gas naar toe zou moeten. Een inhaalslag, de armen profiteerden mee van de sociale wetgeving, de AOW werd ingevoerd en alles werd gedeeld. Dat is de linkse kerk. De NSDAP was geboren, later de PvdA ! Dat was de zuil: arbeiders. Nu de PvdA uit elkaar aan het vallen is, gaat die verzuiling niet meer zo goed op. Variaties ? De SP , om een belangrijke speler te noemen. We kennen de salonsocialist, de idealist, dat is nu de PvdA. Geen vernieuwende ideeën en machteloos tegen de afbraak van de liberalen. We moeten zuinig zijn ! Dat melde ooit de religie zuil, het CDA ( vroeger KVP en andere kleine christelijke partijen) In de 80 jaren zag je die Limburgers en Brabanders over elkaar heen buitelen met hun zuinige mondjes. Op posten van financiën en economie zaten deze personen ( Ruding, van Agt) maar ook justitie. Je wist waar je aan toe was. Bezuinigen. PvdA stond voor veranderingen , luilekkerland voor iedereen. De papen hadden het over normen en waarden, dit in tegenstelling tot de westelijke provincies.

Nederland heeft nu een ander politiek klimaat, de problemen zijn veroorzaakt door ongelimiteerde hebzucht, controlezucht en een media die steeds verder reikte.” Waar of niet waar ?”, was geboren, door al die informatie te moeten verwerken werd ook propaganda van andere landen geintroduceerd. voorbeeld ? Amerika en zijn bondgenoten. Engelstalig en wat waren we dankbaar dat we geen Duits meer hoefden te spreken. De 3e wereldoorlog en Amerika, Canada, waren Big and Beautiful ! Russen ? Die waren slecht, die hingen het communisme aan. Gelijkheid en broederschap dat was de USSR ! Na Gorbatsjov en Glasnost hield dit enigzins op. Maar het dwepen met de VS ging door. Centjes verdienen en veel centjes, dus de liberalen deden alles eraan om het MKB te overtuigen dat zij de motor waren. Maar nee hoor, De VS zette in op bodemschatten, en dat leidde tot de oliecrisis in de 70’er jaren. Oorlogen gingen van start in het Midden Oosten. het doel ? Handelen in Dollars ! De VS en de Bush’es en Clintons en natuurlijk aangesloten bedrijven , verzekeraars en banken, zij alleen handelen op de beurs. De olie is het zwarte goud en natuurlijk doet de ook Texas mee.

Nederland met zijn Noordzee olie ( Brent) en aardgas is een serieuze handelspartner en bondgenoot. Nu verwaterd het enorm en zie je dat nu Trump aan de macht is een vacuüm ontstaan. De media spint zich rot om Trump zoveel mogelijk in een kwaad daglicht te zetten. maar waar ze niet op gerekend hebben, is dat Trump hen met dezelfde wapens ongeloofwaardig maakt. Dit wisten wij eigenlijk al ! Maar de Sheeple nog niet. Bij deze dan !

Maar goed, de zuilen houden op te bestaan. partijen komen erbij, geboren uit die zuilen. Dat is een goed ding, echter de parlementaire democratie kan dat helaas niet aan en er ontstaat versnippering. 1 ding partijen, partij tegen de buitenlanders, partij voor dieren, partij voor normen en waarden, partij voor… vult U zelf maar in. Het moet anders, en de snug is reeds begonnen. Net als de SP beginnen we weer ouderwets bij de gemeenten. Die dragen ideeën aan die van toepassing zijn in een regio, elk met hun eigen hangpunt !

Die vaardigt een lid af aan de provincie, deze op hun beurt een lid voor het landelijke orgaan. Bezuinigen op de politiek en een heel ander stelsel. Het moet ! Het zal ook gebeuren.

Mijn voorspelling luidt: dit semester kan er geen kamer gevormd worden met een meerderheid in een van de zuilen. Teveel issues, teveel poppetjes en ook nog populisme. Amsterdam vertegenwoordigd Nederland, maar de cijfers voor Amsterdam zijn niet van toepassing op Twente en Groningen. Utrecht heeft een andere sfeer dan Rotterdam of Nijmegen. mentaliteit ? Overal verschillend, van bourgondisch tot harde werkers. De brallers ? Regio 020, grote bek maar maken niets klaar ! Rotterdammers ? De echte 010 specialist is er niet meer, allemaal vervangen door import uit exotische landen. Hagenezen ? Dan de vraag, van het “dorp”of van het “zand”? 070 blijft een dorp met het uiterlijk van een stad, gemaakt deftig, maar ook de volksmens is aanwezig. De hete aardappel in de keel of de kwinkslag ? Het politieke centrum !

We gaan de macht in de toekomst overdragen aan stadsgewesten, en er is een hele rijke ! Europoort ! En wie zit daar ? Juist Uwer Snug. De Snug is bezig om de politiek een spiegel voor te houden, niet omdat het moet, maar om te laten zien dat het zin heeft ! Ideeën die men heeft kan men makkelijker inspreken zonder een partij, want van die hokjes ( zuilen) gaan we vanaf stappen. Een sociale zaken die te goed functioneert ? Het zou zo maar kunnen dat verse ideeën de SoZaWE’s overbodig maken, een andere taak is dan noodzakelijk. Kosten maken ? Minimaal. Ik gebruik de term ombuigen van de grote portemonnee naar het doel wat beoogd is. En de bijval ? Alle lokale politieke partijen gebruiken wat ze willen. Een eenheid, en dan gebeurd er iets. Laten we de Gemeentelijke verkiezingen voorop stellen, debutanten en bekende gezichten, die ook nog aanspreekbaar zijn, ja zelfs of de sociale media. Dat schept een band en die vertegenwoordigen ons !

De 2e kamer verkiezingen zijn er voor ego-trippers, pluchehangers en klevers. Ze zijn achterhaald, besmet door lobbyisten en de feeling met het volk echt kwijt ! Maar als het verkiezingstijd is dan kruipen ze uit de holen en dan merk je dat er een vreselijke ziekte heerst onder de politici. Oost-Indische doofheid, ontkenning en verheerlijking van de mammon. Dat kunnen onze vertegenwoordigers nu eenmaal niet zijn. Ze zijn geen van allen capabel om ons, burgers, te vertegenwoordigen !

Maar wat U niet weet is dat al meer dan 30 jaar neoliberale ambtenaren het beleid maken, fatsoensrakkers die aan hun bureau gekleefd zitten en de dienst uitmaken. Zij zijn verantwoordelijk voor de puinhopen van de laatste 4 kabinetten, niet Wilders, niet Rutte en zeker niet de PvdA. maar mijnheer Janssen en Jansen die op het departement van hun keuze een bewind voeren die er niet om liegt. Wie denkt U dat er verantwoordelijk is voor de bezuinigingen en inkrimping van het personeel bij de belastingdienst ? Beleidsmedewerkers van dat departement. Degene die de klappen opvangt is Wiebes. En defensie ? Hetzelfde lot. Dus Uw stem maakt helemaal niets uit. het gaat om de pet die een beleidsambtenaar op heeft. Na elke wisseling van het kabinet zouden ook de ambtenaren moeten zoeken aar een nieuwe baan. dat om verandering mogelijk te maken. daarbij gaat alles sneller en efficiënter.

Ambtenaar ? De zoveelste Flexbaan met een houdbaarheid van 4 jaar !

Vergeet Wilders,Rutte en de andere prins carnaval. Zij verdienen Uw stem niet. Een ander stelsel, dat is wat nodig is, te beginnen met de kleine bolwerkjes. Een mooi klusje voor Rutte om dat in te zetten, hij is toch gepromoveerd op geschiedenis ? De geschiedenis herhaalt zich, pak de mooie en goede dingen eruit en pas ze toe in het heden. Iedereen blij !

Dr.Snuggles

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close