Update: red de grijze afval container in Hengelo – De motie vreemd!

0

Toen ik begon met de petitie voor het behoud van de grijze afval container in Hengelo(Heeft u al getekend?) beloofde ik u middels deze site op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Hierover heeft u al verschillende zaken kunnen lezen. Zo wisten we boven tafel te krijgen dat het plan van de gemeente rechtstreeks indruist tegen hun eigen afval verordening, hebben we verschillende politieke partijen wakker weten te schudden tijdens het debat in Hengelo’s Peil, en dat heeft ertoe geleid dat er in mei een politieke markt zal zijn waarbij het afval beleid van Hengelo opnieuw zal worden bekeken.

De hoogste tijd, dacht Lokaal-Hengelo, u weet wel, de eerste en enige politieke partij in Hengelo, die sinds dag 1 van onze acties tegen het afvalbeleid achter ons hebben gestaan en hebben gesteund. Daarom heeft deze partij nu de motie “vreemd” voorbereid om Dinsdag 4 april in te dienen voor het stoppen en voor zover reeds gedaan, het terugdraaien van de inname van de grijze bak!

Het is het eerste echte salvo wat op de gemeente wordt afgevuurd door de politiek, want hoewel partijen tijdens het Hengelo’s Peil debat aangaven, dit op de agenda te willen zetten, moet blijkbaar Lokaal Hengelo toch weer het goede voorbeeld geven en dat dan ook daadwerkelijk trachten te doen.

Deze motie zal ons ook een indruk geven van hoe de politieke wind waait in Hengelo, en hoeveel hordes we nog moeten gaan nemen.

Lokaal Hengelo bij monde van Leo Janssen verwoordt het als volgt:

“Er is veel verzet vanuit de burgers van Hengelo tegen de genomen maatregel om in de loop van dit jaar de grijze container uit het straatbeeld te laten verdwijnen zodat de inwoners van Hengelo hun zakje restafval naar de ondergrondse container moeten brengen. Een maatregel die o.a. grote logistieke en financiële consequenties heeft voor o.a. ouderen en mensen met een beperking. In mei staat deze maatregel weer op de agenda van de Politieke Markt maar de inname is reeds in gang gezet. Lokaal-Hengelo wil dat deze inname nu gestopt/teruggedraaid wordt in afwachting van de te voeren hernieuwde discussie.”

Daar zijn wij van Urubin het uiteraard volmondig mee eens. Ik wil langs deze weg dan ook nogmaals mijn grote waardering uitspreken voor de steun die wij hebben mogen ontvangen van Lokaal-Hengelo in deze kwestie en hopen dat deze steun zich dan ook zal vertalen in 2018 in de nodige zetelgroei bij de gemeenteraadsverkiezingen voor deze partij die nu duidelijk heeft laten zien waarvoor zij staan: De inwoners van Hengelo, dat zouden meer partijen moeten doen…

Steun van de fracties

Genoemde motie zal ook worden voorgelegd voor steun of ondertekening aan de andere fracties in de gemeente raad, zodat we snel kunnen zien wie onze mede en tegenstanders zijn! Uiteraard hopen wij op een breed draagvlak voor de motie, temeer omdat er vrijwel geen draagvlak is voor de plannen van de gemeente onder de inwoners. Hopelijk staan de grote fracties nog niet zo ver van de burger af dat ze dat zullen beseffen.

Wij houden u uiteraard hier op de site op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Wordt vervolgd!

Share.

About Author

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close