Stop de hebberigheid !

2

Mensen ze zijn hebberig, ze willen meer,meer en nog meer, maar wat als je het niet verbruikt ? Opslaan ? Met geld weten we allemaal raad. We willen goud,zilver, edelstenen maar we vergeten daarbij een ding, we kunnen er niet van leven. Wat doen we er dan mee ? We ruilen het om voor “nuttige dingen” zoals kleding, vervoermiddelen. We hopen een leven te krijgen van luieren en aanzien !

Maar dat krijgen we toch al, iedereen die een gezin met kinderen heeft zal beamen dat kinderen tegen de ouders opkijken. Ze krijgen het voorbeeld mee, goed of fout. Ook de uitdrukkingen van de hebberigheid komen voorbij:

 • Met de gouden lepel in de mond geboren zijn !
 • Arbeid adelt !
 • Als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje !
 • Je kunt voor geld een heel mooie hond kopen, maar niet het kwispelen van zijn staart.
 • Geld kost vaak te veel.
 • Wanneer je de waarde van geld te weten wilt komen, probeer dan maar eens wat te lenen.
 • De waarde van een geschenk wordt niet bepaald door de prijs.
 • Er zijn mensen die geld hebben en mensen die rijk zijn.

Het cirkeltje van het oude systeem blijft gehandhaafd, tenzij er denkers zijn die dit kunnen doorbreken. Altijd komt men uit bij ruilhandel, overschotten en tekorten. Het edelmetaal blijft een makkelijke  manier om ruilhandel te continueren.

We doen het anders: “Laten we overschotten weggeven !” Uit het verleden kenden we de melkplas, de boterberg en nog veel meer overschotten. In bepaalde seizoenen worden verbouwde producten aangeboden op de veiling en omdat de prijs onder kostprijs valt, wordt het doorgedraaid en vernietigd ! In deze tijd van verspilling een voorspelbaar iets. Hier worden tomaten weggegooid terwijl mensen creperen van honger. Watertekorten hebben, kennis tekort en vaak een ongunstige omstandigheid.

Oorzaak ? Pure hebberigheid ! En de excuses zijn niet voor de poes !

 • Andere levensstijl
 • Ander geloof
 • Niets te ruilen of te verhandelen.
 • Geen kennis en vaardigheden.
 • Isolement.

Wat leven we in een fijne wereld, de een heeft alles en toch niets. We zijn slaaf geworden van een systeem wat zo geworden is. Onoplosbaar, ik hoor het U roepen. Toch is de gang naar het goede ingezet. In plaats van een grote logge overheid die alles verzamelt, wordt nu ineens de kleinschaligheid gepromoot. Komt het door de crisis ? Welke crisis? Het gaat over niets anders dan geld als bezit, dit geld is gecreëerd uit het niets en rolt naar de rijkste der aarde. Een nuttige inzet is er niet. We zien het aan de Grieken die in wanhoop van alles bedenken om te overleven. We hebben het dan over mensen en niet over de multinationals die de vele gelden opslokken zonder daar wat tegenover te zetten. Zij hebben het ruilsysteem kapot gemaakt ten koste van de inwoners van dit land.

Het zelfde gebeurt hier ook, de happy few laaft zich aan waanzinnige luxe en zijn gruwelijk bang dat hun bezit wegglijd naar de inwoners van het land. Geen slaven meer, maar  diensten worden dan betaling afgenomen. Voort wat hoort wat !

Gelukkig zijn er denkers, ze denken vooruit en maken een wereld zichtbaar die veel mooier is dan de onze. We vluchten er in weg en hebben bewondering voor de opzet. Hoe komen ze erop, een wereld creëren zonder geld en het “geld” wat er is, is alleen voor primitieven. Een van die denkers is Gene Roddenberry, de bedenker van “Star Trek” Hij bedacht en ik citeer uit WIKIPEDIA:

Roddenberry bedacht een utopische toekomstwereld, waarin een verenigde Aarde de meeste moderne wereldproblemen heeft opgelost: vervuiling, honger, armoede en conflicten tussen mensen onderling behoren grotendeels tot het verleden. Door uitvindingen als synthetische replicators en sneller dan licht-technologie heeft de mensheid, met hulp van buitenaardse volken, in het Melkwegstelsel koloniën gesticht. De mensheid heeft samen met enkele buitenaardse volken een overkoepelende organisatie van werelden opgericht: de Verenigde Federatie van Planeten. De verhalen in de diverse Star Trek media volgen vooral de officieren en burgers in dienst van Starfleet, de militaire onderzoeksinstelling van de Federatie die met haar ruimtevloot vooral diplomatieke en onderzoeksmissies uitvoert en tevens de krijgsmacht vormt.

Wat gelijk opvalt is het woord Utopisch, een ideale wereld. De voorwaarden zijn: oplossingen verzinnen voor:

 • Vervuiling
 • Honger
 • Armoede
 • Conflicten tussen volkeren.

Alle punten zijn te herleiden tot geld, macht en kennis. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat dit al in 1966 bedacht is, waarom is er dan zo veel vertraging om dit te realiseren ? De meeste technieken zijn er al !

Vervuiling: De oplossingen zijn:

 1. Minder productie.
 2. Hergebruik van grondstoffen.
 3. Warmte omzetten in energie.
 4. Toepassingen verzinnen voor andersoortig afval ( radioactief)

Honger: Oplossingen zijn:

 1. Synthetisch genereren van vlees, groenten
 2. Terravorming in “onvruchtbare gebieden
 3. Basisvoedsel weggeven
 4. Technieken voor verbouwen en kweken van producten overdragen.

Armoede: Oplossingen zijn:

 1. Kennis overdragen van technieken.
 2. Geld systeem opheffen.
 3. Goederen en Nuts beschikbaar stellen
 4. Edelmetalen inzetten waar ze voor bedoeld zijn , nl grondstoffen
 5. Voor elke mens die het nodig heeft, zorg dragen en zo nodig begeleiden, voor elkaar en door elkaar !

Conflicten: Oplossingen zijn:

 1. Opheffen van religie
 2. Opheffen van het geld en het systeem van hebberigheid.
 3. Grenzen openstellen.
 4. Eigen bezit opheffen.
 5. Voorlichting en Kennis delen, of overdragen !
 6. Iedereen laten inzien dat een mens uniek is , ongeacht kleur, ras en capaciteiten.
 7. Talenten optimaal benutten en ten dienste stellen van de mensheid.
 8. Politiek opheffen.

Science Fiction ? Het is zo dichtbij, vlak onder de neus liggen de oplossingen, wanneer laten we het oude los en gaan we voor de nieuwe wereld ? Praten of nadenken ? Achter de menigte aanlopen of echt iets veranderen ? Vragen, maar eigenlijk weet U de antwoorden al ! U heeft echter iemand nodig die de leiding gaat nemen met dit alles. De mens hoopt op geleiding vanuit het heelal, maar we zijn door wezens uit het universum gemaakt, of toch niet ? Zijn we dan zo afhankelijk van een mogendheid die we niet kennen ? We noemen het God, Allah, Boeddha of Krishna ! Maar als we de boeken erop naslaan, (Koran , Bijbel of Thora) zien we dat de Science fiction al bestaat !

Dat maakt ons nieuwsgierig, we slaan wegen in en overtreden alle geboden en misbruiken kennis die ons al gegeven is ! We overtreden de geboden zoals, U zult niet doden ! U zult geen jaloezie kennen naar de ander toe. U mag geen onwaarheden verkondigen.

Dan het punt van de letterlijke tekst in de oudheidkundige boeken over wonderen !

Mozes zag een brandende struik zonder warmte ! verklaring ? Een mogelijke holografische projectie ?

Jezus gaf 1000 den te eten vissen en brood. van 12 vissen en 12 broden maakte hij zoveel als nodig was. Verklaring ? Een mogelijke replicator voor voedsel en organische stoffen ?

Hemelvaart van Jezus ? Hij reed weg op een strijdwagen met vlammen aan de achterzijde. Verklaring ? Een raket die hem ophaalde en hem buiten de dampkring vervoerde ? Moeilijk om iets te verwoorden voor iemand die toekeek naar een machine die voor hem onbekend was , maar toch voldoet aan de omschrijving.

Zo maar enkel voorbeelden over de “vergeten kennis” Maar het kan gekker ! Waar komen de objecten vandaan en wie heeft ze gemaakt en voornamelijk hoe ?

 • Een landkaart van de aarde, met amerika er al op, terwijl dit continent nog niet ontdekt was ?
 • Een batterij gevonden bij een opgraving, 3000 voor christus, de elektriciteit was nog niet uitgevonden
 • De lijnen in de woestijn van Peru, die dieren voorstelde en zo groot waren in oppervlakte dat ze vanuit de ruimte zichtbaar waren.
 • De piramides die zo wiskundig juist zijn en zo groot, en nauwkeurig zijn geslepen, dat men vermoed dat dit met laserlicht gedaan is, ook de sterrenhemel is zo nauwkeurig in kaart gebracht vanuit die piramide. En heel vreemd, er ligt geen Farao in begraven !
 • De sagen en legendes van de oudheid over de diverse goden, Zeus, Odin, Thor noem ze maar op. Echt of verzonnen, of een andere perceptie van bezoekers, wie zal het zeggen ?

De handen op elkaar, een echte leider aanwijzen die bovenstaande kan regelen. Of leiders die in een collectief te werk gaan om zo bovenstaande ideeën uit te dragen. We zijn begonnen aan de toekomst. Maak het wereldkundig en verklaar de ander niet verward, maar verdenk hem of haar van VRIJ DENKEN !

Dr.Snuggles. ( wp-monalisa icon )

 

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close