Paniek in Brielle, bewoner door harde klap gewekt !

0

In de nacht van zaterdag op zondag jongstleden werd de slaap van een bewoner aan het catharijnehof te Brielle, ruw verstoord. Een enorme knal deed hem rechtop in bed zitten. “De sprong die ik maakte naar het raam, was er een die een hordeloper mij niet zou verbeteren”, vertelde hij mij telefonisch.

Ik zag een flinke stofwolk aan de kant van de zijbeuk van de Catharijnekerk, “helaas kon ik dat niet fotografisch vastleggen, het leek wel dynamiet”. De bewoner die verder anoniem wenst te blijven heeft inmiddels de gemeente op de hoogte gebracht. Daar er daadwerkelijk schade aanwezig was aan de zijbeuk, is er in allerijl besloten een spoedreparatie uit te voeren.

noodreparatie Catherijnekerk

noodreparatie Catherijnekerk

Verder onderzoek zal uitwijzen wat de oorzaak is van deze nachtelijke onderbreking, De gemeente heeft inmiddels Dhr. Doeves ingeschakeld , de bouwspecialist gespecialiseerd in restauraties van rijksmonumenten, laat weten dat hij maandag 13 maart meer weet over de oorzaak.

De Catharijnekerk, ook wel Brielsche Dom genoemd, speelt een belangrijke rol tijdens de 1 april viering, ook activiteiten binnen de kerk behoren tot de highlights op cultureel vlak.

De kerk was in opzet het grootste kerkgebouw van Holland, maar is nooit voltooid. De bouw begon in 1417. In 1456 was er een grote brand en in 1482 raakte het geld op en werd de bouw gestaakt. Alleen het driebeukige schip van de kruisbasiliek en de ingebouwde toren waren toen voltooid. Het kerkgebouw vertegenwoordigt de Brabantse gotiek. Het werk werd mogelijk uitgevoerd naar ontwerp van Everaert Spoorwater.

In 1572 werden de beelden en altaren door de watergeuzen geroofd of vernield. In het kader van de Reformatie werd de kerk de katholieke parochie ontnomen en beschikbaar gesteld voor de protestantse eredienst.

De burgemeester van Brielle, Gregor Rensen is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar,

bron : TVP

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close