Ouderen mishandeling, de feiten !

0

De maatschappij dat zijn wij, zorgen doe je voor elkaar. Enkele leuzen om de verantwoordelijkheid te verleggen naar individuen, maar klopt dat eigenlijk wel?

In 1947 werd door de toenmalig minister van sociale zaken Willem Drees een noodwet ouderenvoorziening ingesteld, maar waarom eigenlijk ? “jan de arbeider” kreeg zo’n schamel loon dat hij hier niet voor de oude dag kon sparen. ouderen werden dood achter de voordeur gevonden, soms na weken. Kip noch kraai hadden de meesten. De beide oorlogen hadden er behoorlijk ingehakt. Er moest iets gebeuren om de ouderen  te laten genieten van het leven en weer rust te gunnen. 65 is 65 de leeftijd dat men echt bejaard is. In 1957 werd de AOW ingevoerd, een voorziening van de staat voor ouderen die geen pensioen hadden. Elke 65 jarige kreeg een staatspensioen. Een eerlijke zaak en de armoede onder ouderen nam sterk af. Ook ontstonden er pensioenwetten en werkgevers werden verplicht te sparen voor de werknemers.

Dit pensioen werd bovenop de AOW verstrekt. De levensstandaard nam toe, maar niemand van de ouderen leefde meer in erbarmelijke omstandigheden. Vanaf 1957 tot heden is er nogal wat gebeurt op Algemene wetten gebied. De AOW is van 65 naar 67 gegaan, wel in stapjes , maar een gat om te overbruggen achterlatend voor de jubilaris van dit jaar. Je wordt 65 en wat denk je ?

Geen geld, nog 4 maanden wachten voordat de SVB de AOW gaat overmaken, en U weer de beschikking heeft over een inkomen.

Dit is een punt van ouderen-mishandeling waaraan voorbijgegaan wordt !

Als je in de oude regeling viel van voor 2015, dan had je geluk, alle noodzakelijke hulp via 1 loket, het AWBZ verhaal. Nu wordt dat door gemeenten uitgevoerd, dus dat betekend bezuinigingen. Van 15 miljard naar 10 miljard ! Meer aanvraagpunten en verschillende regels per gemeente ! De WMO is geboren.

Ook nu weer een punt van ouderen-mishandeling. De onzekerheid van de teruggedraaide hulp. Zoek het maar even uit !

Als men gezond is, zelfs dan wordt men ongezond gemaakt. Volop gebruik makend van de zorg, hoge rekeningen en de normen en waarden zitten de ouderen in de weg. Ze willen niemand tot last zijn. Maar vaak ook kennen ze de nieuwe regelingen niet en laten een aanvraag gaan. Ze hebben hem nodig maar weten niet hoe ze het gaan krijgen, de informatie en voorlichting is bedroevend slecht. De overheid probeert met spotjes duidelijk te maken dat er niets verandert, de situatie echter laat zoveel verschillen zien, dat de informatie misleidend is. Dat zegt ook de reclamecode-commissie.

In bovenstaand filmpje, wat over die zorg handelt ziet men al veel voorbeelden van ouderenmishandeling in de praktijk. De ouderen worden gepakt op:

 • Korting pensioenen.
 • Geen indexering pensioenen.
 • Koophuizen die onverkoopbaar zijn geworden (onder water staan).
 • Een wachttijd van enkele maanden totdat AOW betaalbaar gesteld wordt.
 • Torenhoge kosten voor hulpmiddelen.
 • Hoge ziektekosten en eigen bijdragen.
 • Vereenzaming

Deze maatschappij en met name de regering die voor de multinationals de kastanjes uit het vuur haalt, mede georganiseerd door Europa, zou zich moeten schamen. De mensen die na de oorlog Nederland hebben opgebouwd en een sociale samenleving hebben gecreëerd zouden vertroeteld moeten worden en beloond. Nu in deze tijd van “crisis” geven ze de ouderen een trap na, en geheel ten gunste van een abstract iets , “De markt”, “Europa” en begrotingstekorten, veroorzaakt door winst van banken en multinationals.

Wij als burgers blijven het slikken, maar het gemor wordt hoorbaarder. Klokkenluiders doen hun uiterste best de misstanden aan de kaak te stellen. Zoals hier te zien is.

 

Iedereen kent deze misstand, is een bewindvoerder dan zo onmenselijk dat hij zijn eigen familie in de steek laat ? Ja dus, dit zijn geen mensen meer maar beesten met menselijke trekjes, het gaat om geld, geld voor wie ? Niet voor U ! De schoorsteen van Unilever moet roken, goed voor de winst ! Wij zien er niets van !

Om de aandacht af te leiden van het afbraakbeleid en de massage compleet te maken hebben de heren en dames van onze regering het volgende bedacht.

Ouderenmishandeling !

U moet denken dat de mens op de werkvoer, Uw demente moeder/vader mishandelt, indirect moet U er bij stilstaan dat deze mensen een werkdruk hebben die ongeëvenaard is. Ga er maar aanstaan, een willekeurige afdeling van een verpleegtehuis, vroeger een AWBZ instelling, nu in particuliere handen. Een verpleegkundige heeft papieren en is “duur” dus we bezuinigen die kracht weg en we nemen vrijwilligers in dienst. Dat kost namelijk niets , en die verpleegkundige die overblijft loopt zich de benen uit het lijf. Billen wassen, materiaal opnieuw aanleggen ( infuus e.d) medicijnverstrekking en ga zo maar door. De vrijwilligers doen het verschonen van bedden, een kopje koffie verstrekken of andere lichte taken. 25 hulpbehoevenden en slecht 1 verpleegkundige. Dat brengt oververmoeidheid mee. Als dan een patiënt niet meewerkt ontstaat er een frustratie ,achterlopen met de tijd. Dat men dan een grote mond, of erger, zijn geduld verliest en een tikje uitdeelt gebeurt zeker ! Ook dat is menselijk gedrag. De werkelijke mishandelaar is de regering, die halen de verpleegkundigen weg, tezamen met de instelling. Alles voor de winst, maar liefst zonder service en menselijkheid.

De mensen op de werkvloer schieten uit de slof en dat wordt dan ouderenmishandeling genoemd, Geld gaat op aan managers en administratie. De mens wordt “genegeerd” en ook zijn of haar hulpvraag!

De staats mishandeling:

 • Ouderen kwaliteits- verzorging ontzeggen.
 • Ouderen de mobiliteit afnemen.
 • Bewegingsvrijheid inperken.
 • gereedschap afpakken zoals hulpmiddelen ( brillen,rolatoren en huishoudelijke hulp )
 • Hun inkomen laten inkrimpen.
 • In een isolement brengen.
 • Verzorging onthouden.
 • Privileges, zoals kortingen, ontzeggen en afnemen.

Door spotjes moet U gaan denken dat het allemaal de schuld is van de verzorger,vrijwilliger of verpleegkundige, echter het is de staat die dit regisseert en veroorzaakt !

De gevolgen van bezuinigingen worden pijnlijk zichtbaar, de oudere of hulpbehoevende wordt als een product gezien en niet langer als mens. Afstomping en misstanden voeren de boventoon, zo erg dat men het niet wil zien. Hieronder wat beeldmateriaal, overwerkt en dan een “mishandeling” een momentopname wat vreselijk wordt opgeblazen. Meestal gebeurt dit achter de voordeur, en wel door het ontbreken van deskundige hulp.

Wilt U zo oud worden ? Nu ik niet. De bezuinigingen zijn onnodig en moeten opnieuw worden ingericht. De potjes die bestemd waren voor ouderen moeten hiervoor alleen gebruikt worden. Ze vertellen U niet dat het  geld naar algemene middelen gaat. De overschotten worden naar tekorten gepraat. Ondertussen worden windmolens van AWBZ geld gebouwd en zonnepanelen.

Dus wie mishandelt nu wie ? Wij zijn niet langer de maatschappij !, Brussel en Straatsburg maken de dienst uit, tezamen met banken en multinationals, veroveren ze langzaam de opgebouwde rechten. Ze praten ons een schuldgevoel aan, maar spelen met ons geld en geven ons plichten die wij al gedaan hebben ! Kijk eens bij de europesche rechten van de mens, hoeveel van deze rechten zijn al tenietgedaan ? Protesten worden de kop ingedrukt of genegeerd door onze machthebbers.

Ineens weet je het, we pakken ze terug die machthebbers, we roken ze uit. Dat doen we digitaal ! Laat ze over de schouder kijken, we gaan hun bezit elektronisch laten verdwijnen, hackers en crackers uit alle delen van Europa hebben diverse malen gewaarschuwd ! Hier gaat een einde aan komen. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. De elektronische guerilla is begonnen. Denk daaraan als het licht uitgaat, of als die brug zonder reden omhoog gaat. Wij de “anonieme” schakelen alarminstallaties uit ! U mag zich veilig voelen, maar de machthebbers die aan het graaispel meedoen zullen we niet langer ontzien. Verdeel en heers, dat wapen zullen wij ook neutraliseren. Voor een betere samenleving, daar doen we het voor !

De mishandeling van ouderen en andere burgers moet stoppen !

Dr. Snuggles

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close