Opvoeden, de onmogelijke taak !

2

Aanleiding voor dit artikel is een discussie op facebook. SBS 6 komt met een programma over opvoeding.

Hoewel het verboden is om je kind te slaan, gebeurt het in veel gezinnen toch. De helft van de ouders geeft toe weleens een tik uit te delen. Vanavond zien we ouders die hun kind met liefde slaan.

bron: sbs reportage (UK)

Uitzending bekijken 

Na ongeveer 2 uur heeft de persoon die het bericht geplaatst had het artikel verwijdert, kwaad ! Iedereen heeft recht op zijn/haar mening. Maar de tendens is op dit moment zo dat slaan het tere kinderzieltje beschadigt. maar daarover blijken de meningen erg verdeeld te zijn. Mishandeling wordt er al snel geroepen. Psychopaten scheppen er een ziekelijk genoegen in mensen en dieren pijn te doen. Wie herinnert zich nog de beelden op YouTube over dieren die zwaar mishandelt worden door kinderen van 14 tot 24 jaar oud ? Het kopschoppen voor de lol tussen kinderen onderling soms met ernstig letsel en de dood tot gevolg. Allemaal het gevolg van machts-spelletjes en een “vrije” opvoeding.

opvoeden

Normen en Waarden zijn belangrijk in de maatschappij, maar hoe krijg je ze aangeleerd ? De een zweert bij praten en praten, de ander bij een ferme tik op de billen. De mens is van nature een dier dus moeten we alle pedagogische instrumenten van deze tijd even vergeten. Kijk naar de dieren, en met name primaten. Deze hebben handen en voeten ! Slaan ze ? Jazeker ! Als de roedel iets niet zint dan wordt er gevochten en met heel veel geweld. De tanden worden er letterlijk ingezet. Mishandeling ? Het zijn dieren wordt dan vaak gezegd ! Waar draait het dan om ? Macht en status, maar ook maatschappelijk gedrag. Niets is apen te gek.

Wij zijn eigenlijk ook apen. En wat weten we eigenlijk over opvoeding ? Niets helemaal niets, we reageren op instincten. na de geboorte van een kind is de gebruiksaanwijzing onbekend. We worden verplicht door de maatschappij ons kind wat bij te brengen. Gedrag, kennis, maar ook empathie. Hoe doen we dat ? Door de instincten te gebruiken, en wat blijkt conditioneren helpt. Geen vragen stellen maar doen wat er van je verwacht wordt. Dit gebeurt in elk gezin. We zien dat lager opgeleiden meer instinctief reageren naar hun kinderen toe en zo meer lijfelijk geweld gebruiken. Ook op scholen vroeger werd er nog ingegrepen. De lange lat was bepalend ( luister maar naar de verhalen van overgroot-oma ! ) Discipline was noodzakelijk voor orde en netheid. Hield je je niet aan de regels dan volgde een tik met de liniaal of twijgje op de vingers.

kopschop

Nu in deze tijd zijn kinderen prinsen en prinsesjes. Hoe vaak ik al heb moeten aanhoren als leraar na geweldincidenten of tegennatuurlijk gedrag. “Dat doet mijn kind niet” ! En waardoor wordt dat veroorzaakt ? Kinderen accepteren in het algemeen geen autoriteit meer. “Wat wil je er tegen beginnen dan ? ” is een uitspraak wat een politieagent, hulpverlener vaak te horen krijgt bij hinderlijk gedrag. Ontzag voor de wapenstok, maar niet voor verzoeken, die de maatschappelijke orde bewaren.

De grondslag ligt bij het verbieden van de opvoedkundige tik, ook in Nederland is dit een actueel onderwerp. U hoort en ziet de dagelijkse ellende van ouders en kinderen door het beperken van vrijheid in opvoeding. Bewezen methodes die natuurlijk zijn worden door academische experimenten afgebroken. Het moet anders, maar de veroordeling vind plaats door mensen die dit niet snappen. Een telefoontje naar het meldpunt kindermishandeling kan heel veel leed veroorzaken. Kinderen uit huis plaatsen vanwege de opvoedkundige tik is misdadig. De maatschappij wil zelfstandigheid, maar het aantal kliklijnen stijgt ! Ook het aantal meldingen stijgt, zo worden problemen geschapen. Jaloezie, onbegrip en totale anarchie is het gevolg. Ouders en instanties verliezen het gezag en grip op de maatschappij. We zien het om ons heen gebeuren ! Ouders kunnen en mogen niet langer opvoeden zoals ze gewend zijn. De tik, die behulpzaam is, en het instrument van autoriteit en gezag is een noodzakelijk kwaad.

De maatschappij is al ontwricht door deze invloeden uit de jaren 70 en 80, De vrije opvoeding brengt ellende en wordt voortgezet door generaties die zo zijn opgevoed. Empathie voor zwakkeren is vervallen, alles draait om geld. Zo wil ik mijn kinderen niet opvoeden “het ikke tijdperk” moet stoppen ! Discipline en autoriteit moet terugkomen voor een betere samenleving. beslissingen zullen worden gemaakt met het hart en hoofd, maar niet met de portemonnee. Persoonlijk gewin dient omgezet worden in gewin voor het grotere geheel. Al dan niet met harde hand. Respect moet men verdienen.

ILLUSTRATIE - Een meisje zit in de hoek. ANP XTRA ROOS KOOLE

ILLUSTRATIE – Een meisje zit in de hoek. ANP XTRA ROOS KOOLE

Wat ik afkeur is slaan om het slaan, maar een tik om je kind te “redden” van een verbrande hand, een conflict, vergiftiging of andere zaken die er toe doen. Daar is niets mis mee. Dwingen om iets te moeten eten, daar hoeft geen slaag aan te pas te komen, maar de houdgreep en een lepel in de mond duwen is ook mishandeling. Later is het kind er dankbaar voor. Het eet alles wat een gezond persoon kan opleveren ! ( geen anorexia,boulimia,ondervoeding etc). Gedrag naar anderen toe, beleefd zijn, autoriteit erkennen, sociaal zijn, is een mooi streven. Toch moet de maatschappij oppassen voor de valkuilen. Slecht opvoeden kost de maatschappij veel geld. Menselijk gedrag ( en ook dierlijk gedrag) is slechts te beïnvloeden door straf. Niet door beloning ! Iedereen die hierover anders denkt leeft in een droomwereld en komt zichzelf vroeg of laat tegen.

mish 3

Wilt U een volwassen persoon afrekening op zijn opvoeding ? Hoeft niet voorbeelden te over ! Staatssecretaris van Rijn en de “opberg” tehuizen voor senioren die zorg nodig hebben. Om er een te noemen. Zijn eigen moeder die hem “liefdevol” heeft opgevoed op deze wijze wegzetten en doof zijn voor alle kritiek. Dat is toch wat men NIET wil ? Of de leraar die klappen krijgt van een ouder omdat kritiek uit op de leerresultaten e gedrag van Uw oogappel ! De uithuisplaatsingen van kinderen en de bemoeienissen van jeugdzorg, die vaak onterecht zijn en zuiver dienen die mensen aan het werk te houden. Problemen scheppen waar ze niet zijn, aangegeven door een zure burger die kinderen niet kan uitstaan en ze zelf niet heeft.

Achter de voordeur kan mishandeling plaatsvinden, maar wat veel belangrijker is, wat die “mishandeling” dan wel is ? Blauwe plekken ? Botbreuken ? Dat zijn fysieke mishandelingen maar wat vele malen erger is, is de GEESTELIJKE mishandeling. Deze komt meer voor dan we eigenlijk denken. het kind een snoepje onthouden, of vlees ! Het laatste is mishandeling, men schaadt het kind door het te treffen door onthouding van voedsel. (ondervoeding)

mish1

Zeggen dat het kind de beste is, en dat consequent volhouden tegen beter weten in. dat is mishandeling, het tegenovergestelde kan ook voorkomen ! Afkomst, ook zo’n degenererend verhaal, kinderen onderling zijn onbevangen en keihard ! maar gedrag wordt aangeleerd. “Jij bent dom, want je bent zwart” een uitspraak van een kind. Bestraffen of praten ? 10 euro op straat vinden ? In eigen zak steken of aangeven op het politiebureau ? Aangeleerd gedrag ! Opvoeden gebeurt aan de hand van de ervaringen van de ouders. Goedschiks of kwaadschiks, iedereen beleeft het anders, daarom is discussiëren over dit onderwerp zinloos. Kijk naar de Dieren en zie Uzelf. Vertrouw op uw eigen genoten opvoeding en geef dat door, bijstellen kan altijd. Maar eens aangeleerd blijft aangeleerd. Zelfontplooiing voor kinderen is goed, maar leiding geven aan het kind (opvoeden dus…) is noodzakelijk. Leren, ontdekken en deel uitmaken van een grote groep (maatschappij). je moet het maar kunnen !

Dr.Snuggles

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close