Los zand is onoverwinnelijk !

0

De EU opblazen, dat gaat het doel worden om de maatschappij te herstellen. Onvrede neemt  groteske vormen aan en de machteloosheid van de burger is op zijn hoogtepunt. Urubin.com is de vrijdenkers site, niet denken in problemen maar denken in oplossingen. Er zijn genoeg vrijdenkers maar het platform is onbekend of het schrijftalent ontbreekt. Toch raken berichten mijn email die zeer progressief zijn, jammer eigenlijk dat ideeën niet buiten de kaders treden. Oude denkbeelden in een nieuw jasje, meer het oude wijn in nieuwe zakken ! Grote denkers van de 20e eeuw worden opnieuw belicht. Denk aan kolchozen ( Lenin) en communes (leefgemeenschappen die zelf-onderhoudend zijn ! ) Helaas dit gaat het niet worden, net als een computerreparatie, veel repeterende handelingen en de praktijk wijst uit dat het een doodlopende weg is. Seen it, done it !

Vrijdenkers denken niet binnen de door de maatschappij gestelde kaders. Het moet nu maar eens totaal anders worden. Geen geweld ! Geen jaloezie ! Gelijke rechten of eerder rechtvaardigheid voor iedereen. De dogma’s van deze tijd, het huisje boompje beestje, zijn achterhaald en niet meer van deze tijd. Ons wordt de participatie opgedrongen, zelf doen ! Maar niet iedereen kan dit. De tussenweg ziet er ook niet fraai uit. Een lappendeken die wederom de onrechtvaardigheid predikt. Meer gewenst is een analyse van een microwereld, als voorbeeld zien we de mierenboerderij of bijenkorf. Hoe ziet daar de maatschappij eruit en hoe passen we dat toe op de mensheid ?

Om kort door de bocht te gaan, kijken we naar een bijenvolk. Belangrijkste is de hiërarchie. De stichter is een vrouw, een koningin die eitjes legt en “onderdanen” genereert. Ze zijn allen geprogrammeerd voor een taak. De lijfwachten, de soldaten en natuurlijk het werkvolk (darren). De eigenlijke taak is “Eigen volk eerst !” en daar is die maatschappij op gestoeld. Samenwerking tussen bijenvolken is er niet, want zet 2 koninginnen bij elkaar en er is “oorlog”. Een geldstelsel is er niet, wel verplichtingen ! De darren trekken erop uit en verzorgen de voedselvoorziening. Soldaten bewaken de koningin en zorgen voor veiligheid van de darren tegen invloeden van buitenaf. Werken in ruil van voedsel. Politiek kent men niet, sociale gedachten vreemd genoeg wel. Een “soldaat” zal een gewonde Dar naar de korf brengen. Niet mogelijk dan de harde werkelijkheid, de dood ! Alles voor de koningin, want die zorgt voor het volk. Alles genetisch vastgelegd. Bij de geboorte van een nieuwe bij is er al bepaald wat zijn/haar taakstelling is. Als we dit voorbeeld gaan loslaten op de mensenmaatschappij snappen we ook wat er is misgegaan !

Mensen zijn afhankelijk van elkaar, zowel individuen als groepen. we stellen rustig dat de mens een kuddedier is dat geleid moet worden. Wat is de taak ? En wie is de leider. Op dit moment kent de maatschappij vee leiders die geen charisma hebben maar wel goede ideeën, er is een beperking want het beloningssysteem is kunstmatig geschapen en een bron van onrechtvaardigheid. We willen betaald worden, machtig worden, onze wil opleggen aan een individu. Dat begint in de zandbak door een territorium af te bakenen. Ben je “vriendje” dan mag je in de zandbak, anders een knal met de schep. Sociaal gedrag noemt men dit. Uitvechten wie de leider is ! Nu moet dat beschaafd gehouden worden, de mens zweert bij verkiezingen. Daarbij doen “ze” beloften. Of die waar gemaakt worden is een tweede, maar wie het hardste brult wordt de leider. Overmoed is hierin leidend. Maar meer mensen willen hetzelfde en de strijd barst los. door compromissen te sluiten worden de beloften niet nagekomen en de volgende leider(s) staan klaar ! Zorgen voor elkaar, elkaar veiligheid garanderen. Net al bij bijen , veel volkjes en staatjes. Ieder met zijn eigen agenda en basisopvattingen. Het wiel wordt constant opnieuw uitgevonden maar een remming voor de “wereldvrede” is het beloningssysteem. Politiek gaat ons hierin niet redden, wel een oorlog die zijn weerga niet kent. Een echte leider is noodzakelijk, een die de taak van de mensheid  duidelijk maakt en het beloningssysteem uitschakelt. Verplichtingen voor en door elkaar. Een Utopie ? Nee hoor het bestaat al in de vorm van een God/ Allah / en ander geloofsrichtingen.

Op dit moment is het beloningssysteem de godheid, ook wel Mammon genoemd, wie geld heeft heeft het voor het zeggen, daar is ruim 40 jaar naar toe gewerkt en door velen voorspeld. Nu de burgers dit door hebben breekt de pleuris ui. Niemand wil het, want men ziet dat het levensgeluk inboet. In de huidige tijd volksverhuizingen, oorlogen, hongersnoden en overbevolking. Een reset is aanstaande ! Wij mensen zijn meesters in het maken van werktuigen, het nieuwste is de computer en de automatisering. Deze neemt taken over en behoeft geen beloning. De mensen kwijnen weg en hebben geen voldoening meer. Ze hoeven niet meer te “zorgen”. Helaas blijft het credo, “Wie niet werkt, zal niet eten” bestaan ! Er is een vraag ontstaan: Wat doe ik hier eigenlijk, hoe maak ik mijzelf weer nuttig ?

Het antwoord is simpel maar onmogelijk uit te voeren in de leefwereld. Schaf het beloningssysteem af ( geld). We zijn door de jaren heen in de watten gelegd, bezit is gepromoot en wie buiten de boot viel is een loser. Welkom in de nieuwe wereld ! Maar we kunnen er wat aan doen. En dat zal via een stappenplan verlopen.

Wie is de schuldige ?

Dat is een makkelijke, het beloningssysteem ! Ontstaan door gebrek aan kennis en hebzucht. Een dienst voor eten, maar onvoldoende ! Daarom werden er schuldbekentenissen gemaakt  en verhandeld, ook zeldzame metalen werden ingezet als ruilmiddel.

Wie is de leider ?

Dat is een moeilijke, want mensen planten zich individueel voort en produceren kinderen die iets moeten leren, al dan niet met verborgen talenten. De politiek is zo ontstaan dat degene met de grootste mond en het meeste geld de leider verkozen werd. Maar ook degene die slim was , iets kon wat een ander niet kon en zo rijkdom vergaarde. De jager die veel voedsel verzorgde als voorbeeld.

Maatschappij ?

De eenheid van de maatschappij heeft nooit bestaan en zit nieuwe denkbeelden in de weg. Elk dorp of stad heeft ander normen en waarde, de enige overeenkomst is dat deze bestaat uit mensen met een aangewezen leider. De burgemeester. Verschillende tussenlagen maken de chaos compleet en maakt zo een kluwen van regels en wetten die tegennatuurlijk zijn. DE mens in verwarring achterlatend met de opbracht, wordt zo rijk mogelijk door gebruik te maken van het beloningssysteem. Hierdoor ontstaat verdeel en heers door datzelfde beloningssysteem.

De oplossing !

Voor elk probleem een oplossing, geld regeert en het gaat niet langer over welzijn en kunde van de mens. Deze denkwijze zorgt ervoor dat de mens/burger ontevreden is en wordt. Ontplooiing vindt niet verder plaats en werken levert niet meer op. Bedrijven die nu de boventoon voeren en zorgen voor ongeluk en disharmonie moeten nu gestopt worden en gewezen worden op hun taak. Zij zijn geen leiders ! Politici zijn mensen en ook geen leiders ook al zijn ze voor deze taak aangewezen dan wel gekozen. Het blijft rommelen in de ruimte en wij de burgers moeten die grote samenwerkingsverbanden afstoten. Compromissen verhinderen daadwerkelijke verandering !

We zullen de verslaving van het geld moeten gaan afzweren en de macht van de financiële instellingen breken. Hoe ? Gebruik maken van middelen die ons ter hand gesteld zijn. Gebruik de centralisatie en de elektronica ! Een klein experimentje heeft bewezen dat dat de ingang is. Dit kan zowel fysiek als vanachter de ramplank gebeuren. De ouderen en jongeren, zieken en zwakken, maar ook de wakkere geest kan hieraan deelnemen. Politici ontslaan we van hun opdracht op deze manier. Zij volbrengen de taak niet langer en behoren in het museum. Handel en infra gebruiken om de rijkdom en macht te gaan ontnemen. Als er geen geld ( middelen) is kunnen die grote samenwerkingsverbanden zoals EU geen stand houden en zal voor individuele landen een opening gaan ontstaan om weer de mens te dienen.

Door computers in te zetten en zo de beurzen, en handelskanalen te onderbreken ontneemt de burger op elektronische wijze de macht van het grote geld. Doorvoer van energie, voeding en gebruiksvoorwerpen zijn niet langer nodig. Maar met aanwezig te zijn op knooppunten zoals de verkeerscentrales, geven we een signaal af dat WIJ DE MACHT HEBBEN ! De werkloze jeugd kan lekker gamen door de controle van de infra over te nemen in de vorm van DDos aanvallen op staatspropaganda, infra en energievoorzieningen. De “oude” generatie zet weer analoge verbindingen op en leren de onwetenden over de oude voedselbewerkingstechnieken en dat werken met de handen heel kostbaar is. Het moet veranderen en dit is helaas DE MANIER !

Ons wordt wijsgemaakt dat we het terrorisme aanhangen maar niets is minder waar, in oorlog tegen mensen is alles geoorloofd ! En het is oorlog ! Mensheid versus Geld en Bezit. Protesteren op de oude wijze geeft geen resultaat, er zijn andere methoden nodig om deze oorlog te winnen. De guerilla tegen geld en macht is begonnen, mogelijk maken dat de mens weer kan functioneren en kan evolueren. Het moet ! Dat doet goed ! Terug naar de basis voor een mooie rechtvaardige samenleving, gaan we eraan beginnen ? Doet U mee ? Het kan, bezoek de vuist van Nederland en maak de nieuwe maatschappij. Laat het hier beginnen.

Het protest van 11 maart heeft en grote opkomst gegenereerd, de media blijft zwijgen maar het resultaat was een ontwrichting van de handelsstromen / vaarwegen. Gevolg ? Dalende beurskoersen, te late doorvoer va goederen aan het achterland, paniek bij goederenmakelaars en een verlies van 11 miljard op het bruto nationaal product. 1 dag actievoeren heeft de achilleshiel laten zien van het monetaire stelsel, de euro zakte die dag met 3 cent en is de klap nog niet te boven. Politici schoten in een stuip en langzaam draaiden de hoofden van de CEO’s om. Hou het stil ! Maar te laat. Een lokale zender liet zien wat een Ddos aanval bereikte.

Klik hier voor het bericht.

Dr.Snuggles

 

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close