Koning en familie bewust in gevaar gebracht !

0

Zoals U gewend bent van ons, denken wij vrij, we doen net als U ook mee aan het openbare leven zonder ons zorgen te maken wat de volgende dag gaat brengen. Natuurlijk maken wij, net als ieder ander mens,ons zorgen hoe het gesteld is met ons land en zijn inwoners. Het kabinet en de democratie zorgt voor ons burgers. Wij verwachten in ons gevaarlijke land dat wij beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf.

201401281552e7b94960d89De strijd tegen het water is wel een van de bekendste. In binnen en buitenland wordt het nog steeds gezien als een huzarenstukje. In februari 1953 vond in de Zuid-Hollandse delta en Zeeland een ramp plaats. Overstroming met honderden slachtoffers en daklozen tot gevolg. Dat nooit weer ! De deltawerken werden gestart, betaald uit de aardgasbaten ( algemene middelen). Deze deltawerken zijn afgerond, we zijn beschermd tegen het (zee) water. De verassing was dan ook compleet toen we in de rug werden aangevallen door het rivierwater, de dijken waren te laag en de toevoer te groot. ook hier weer de strijd tegen het water. uitdiepen en verhogen van de rivierdijken. Brabant en Limburg en een stuk Utrecht op de schop.

Klaarblijkelijk heeft onze regering de veiligheid van ons land niet hoog in het vaandel staan. Tegen natuurrampen is weinig te doen.

Kwetsbaarheid van het land in het algemeen is in kaart gebracht, risicogebieden aangewezen en men denkt nu wel de schaapjes op het droge te hebben. Niets is minder waar !

De menselijke factor wordt vergeten, schijnveiligheid gepromoot, risico’s gebagatelliseerd. Er wordt moeilijk gedaan over de budgettering in geval van een ramp, te denken aan digitale waarschuwingsmiddelen. Sirenes worden vervangen, zenders worden vervangen voor mobiele telefonie. De hulpdiensten worden uitgerust met niet af te luisteren communicatiemiddelen. Helaas werken de systemen gebrekkig of in het geheel niet. Het gaat om geld, bezuinigingen en mensenwerk. De 3 succesfactoren voor mislukking !

Waar bent U bang voor ? Dat is de gestelde vraag ! Het antwoord: oorlog, terrorisme, luchtvervuiling en aantasting van de leefomgeving. Rampen ? Alleen Groningen heeft ermee te maken. Zeeland ? We hebben de Deltawerken. Aardbevingen die hebben plaatsgevonden in Limburg tijdens de steenkoolwinning zijn vergeten, die van Groningen zijn heel actueel. Bedrijven die in opdracht van de staat werken, te weten de NAM en DSM, brengen optimistische rapporten naar buiten  uit die de burgers geruststellen dan wel in het ongelijk stellen met betrekking tot schade en leed.

Wegduiken noemen we dat, geen verantwoording nemen is de 2e. Het zijn staatsbedrijven die aan het geld hangen. Als dat gebeurt moeten we toch iets verder denken. Gebeurd dit willens en wetens ?

Ja, Den Haag is op de hoogte van de risicovolle leefgebieden. Dan is het verwonderlijk dat ze geen adequate maatregelen nemen tegen de bekende gevaren. De inwoners zijn bijkomende schade als er iets gebeurd. Gevaarlijke gebieden, laten we er een noemen die er toe doet, is het Rotterdamse Havengebied ook wel regio Rijnmond genoemd. Vaarwegen, economie en zware industrie met opslag zijn eraan verbonden.

vp4

Ook Groningen behoort tot die gebieden en Limburg. Delfstoffen winning, de een aardgas de ander steenkool en bruinkool. Wist U dat Limburg ook gebeefd heeft ?

De trend is gezet, Nederland wordt geregeerd door het grote geld, niet door de mensen die verkozen zijn, nu duidelijk is wat de heren van plan zijn in “Rutte III”, blijkt toch maar weer dat de bevolking  wederom bezuinigingen om de oren krijgt en de multinationals cadeaus van miljarden. De zorg is commercieel, Woningmarkt is Hyper, sociale woningen zijn er al niet meer. Nutsbedrijven rekenen de hoofdprijs maar de infrastructuur van energie is hopeloos verouderd en behoeft onderhoud. Tennet is daarvoor aangewezen. Het geld is op en men voert reparaties uit. Spoedig zitten we in het donker en steeds vaker zullen we moeten appen op een accu bij kaarslicht.

Politici hebben het niet voor het zeggen, zij hangen aan de touwtjes van de multinationals en het groot kapitaal, Uw welzijn ? Dat zal ze een zorg zijn, privacy ? Ook dat is niet in het belang van het groot kapitaal. Problemen zijn er niet om opgelost te worden , er wordt nu alleen gekeken naar hoe men eraan kan verdienen.

vp5We zagen al hoe “Den Haag” met mensen omgaat, defensie met zijn personeel, geen of verouderde kleding, ondeugdelijke munitie en een groot verloop in personeel. Geen materiaal of verouderd. “Pang pang” roepen op een oefening. Politie wordt gedemoniseerd, maar de materialen en uitrustingen zijn ondeugdelijk, ook hier een bezettingsprobleem. Beroeps-Brandweer wegbezuinigd en vervangen door vrijwilligers. Ambulances die particulier zijn inzetten voor grote ziekenhuizen die bepalen waar de patiënt naar toe moet ! (liefst eigen ziekenhuis).

Afvalstromen die voorheen door gemeenten verzorgt werden, nu in handen van recyclers. Scheiden zegt men ! Ondertussen betaald men voor ophaalservices middels belastingen, maar als puntje bij paaltje komt betaal je nog een keer want het is makkelijker als de burger het ook nog even zelf komt brengen. Vervuiling en ongedierte tot gevolg hebbende ! ( wel zelf de kosten betalen als er een rat gezien wordt ! )

lpg tank vopakNederland is uitverkocht en in handen van het grootkapitaal. Politici die gekozen zijn hebben NIETS meer te vertellen en doen afstand van hun kroonjuwelen. De verdeeldheid onder de bevolking en politieke partijen viert hoogtij. De burger ziet het en petitie na petitie raakt de media. Onverschillig haalt het grootkapitaal de schouders op want het speelt op Facebook, Twitter en voor hen is dat een goed ding, reclame maken is inkomsten. Consumeer-vee zijn we geworden, zonder rechten maar met plichten.

De verandering dient te worden ingezet:dago

  • De Euro ? Een munt die door het grootkapitaal wordt ingezet en door bedrijven worden uitgegeven ( banken en verzekeraars), dient weer giraal te worden. Landen dienen zelf hun geld aan te maken en uit te geven, voor de burger.
  • Nuts dient weer ontkoppelt te worden van het winstbejag. Energie, Afval, Volksgezondheid en Zorg in handen van de staat die voor een eerlijke verdeling kan zorg dragen.
  • De belastingen die geheven worden, dienen voor het volk. Opgebracht door bedrijven en inwoners.
  • Defensie en Justitie dienen weer het doel van orde en veiligheid
  • Investering in Infrastructuur door een land is noodzakelijk, dit kan niet aan de markt worden overgelaten. het bewijs is nu 20 jaar oud !
  • Het evenwicht tussen werk en leven dient ook te worden hersteld, de schaal is doorgeslagen naar het groot kapitaal, het geld is belangrijker dan innovatie en voorzieningen, ook kennis gaat verloren.

De natte droom Europa zou moeten wegspoelen, het is nog steeds een monetaire UNIE ! Geen POLITIEKE unie, zoals vaak wordt gesuggereerd ! En klimaatverdragen ? Dit is niets anders dan een verdienmodel, de vervuiler betaald niet !

Windmolenpark-in-zee

Het klimaat wordt er niet mee geholpen. Dus Trump die er uit stapt ? Dat was een “kleinigheidje” maar laat wel zien dat er geen draagvlak onder bevolking voor is. Emissies verhandelen is het doel, papiertjes die van hand tot hand gaan, zodat het ene land geld krijgt, en de ander inlevert. Shell-logo-1Shell die subsidies opslurpt om windmolens te plaatsen in zee. gevolgen ? Trillingen, verleggen van stromingen en obstakels voor zeevaart en vogels. Vervuiling van de horizon en tevens onrendabel. Net als die elektrische auto’s ! Duur en zeker niet veilig, ook vervuilend om ze te maken en misbruik van grondstoffen.

Nederland is verwaarloosd, niet langer van de burger. We betalen, maar krijgen er niets meer voor! Uitverkocht en leeggeroofd door groot kapitaal ! Welzijn ? Dat is er al lang niet meer. Zombies zijn we geworden. Die moet men vernietigen en dat duurt niet lang meer. En de Koning ?vp3 Net als wij onbezorgd, maar als die “RIJNMOND-KLAP” komt blijkt hij ook een mens van vlees en bloed ipv een symbool. Wassenaar met de grond gelijk alsmede Zeeland, Zuid-Holland, Noord Holland, Utrecht en Brabant.Luchtfoto20Eikenhorst

Zou hij en zijn gezin het weten ?

Nu wel !

Dr.Snuggles

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close