Kankerindustrie !

0

De titel moet U pakken, want U begint met lezen. Het interesseveld van de lezer, een van de gevaarlijkste en voor de hand liggende welvaartsziekten. Geïntegreerd als verwensing en vloekwoord in de Nederlandse spreektaal. Kanker een fenomeen wat iedereen kan overkomen.

Onderzoek naar de oorzaak, onderzoek aangaande de bestrijding. Voor wie de ziekte heeft, een bron van hoop, want kanker betekent doodgaan ! Of toch niet ? We zijn toch zo knap ? Onderzoek naar kanker blijft in de kinderschoenen staan, terwijl de symptomen bestreden worden. Gigantische bedragen gaan om in de farmaceutische industrie. Het lijkt wel of alle medicijnen en behandelmethoden gericht zijn op geld verdienen. Het is helaas ook zo ! Kanker is een industrie geworden, een economische motor en een middel om doodgewone mensen te euthanaseren. Met of zonder hulp van de oncoloog.

Mijn onderbuik vertelt mij dat meer dan 22% van de inwoners van Nederland kanker hebben. Dit aantal is aan het toenemen. Helaas zeg ik erbij, want als men kanker ontdekt dan is het vaak te laat. Behandelmethode ? Bestraling en/of chemo ! Opereren en wegsnijden die gezwellen. Kankerpatiënt zijn heeft een prijskaartje, een hele grote prijs, niet alles is in geld uit te drukken als je wereld in elkaar stort na die diagnose. Wanhoop, emotie en dan nog de discriminatie van “de markt”. Probeert U zich nog maar een overlijdensrisico verzekering aan te meten, of een lening aan te gaan ! ( Een hypotheek bijvoorbeeld.) De deuren gaan op slot. De geldkraan dicht. Gelukkig wordt U nog bekeken door andere mensen met medelijden. Aandacht genoeg want mensen stappen voor U op de fiets ! ja ja, Alps D’uez, Villa Joep, het kankerfonds en nog veel meer instellingen die zich bezig houden met inzamelen van geld. Juist om U te helpen van diezelfde kanker te genezen. Maar is dat wel zo ?

Kritisch kijkend wat er nu gebeurt met al die inzamelingsprojecten en de zieligheidsindustrie die er dik op inspeelt met spelshows, activiteiten en publicaties, kom ik tot de conclusie dat er wat anders speelt. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op een vrijwillige bijdrage om meer onderzoek naar kanker, niet om U te genezen hoor. Meer om farmaceuten te spekken en de symptomen te bestrijden die de ziekte zo ongemakkelijk maken. Een van die symptomen is pijn, heel veel pijn ! De pijn wordt bestreden met morfine, een hard drug gemaakt van de papaver. U eet het zelfs zonder te weten op Uw broodje. Papaverzaad, licht geroosterd geeft “maanzaad”. Geperst en vermengd met andere stoffen krijgt het de naam heroïne en andere verdovende middelen, waaronder opium. Heel verslavend en zeer kostbaar. Morfine valt onder de Opiumwet, en mag alleen verstrekt worden aan patiënten die erg veel pijn hebben. Ook wordt dit spul gebruikt bij euthanasie, oftewel de dood door een overdosis. Lekker slapen, droomloos om nooit meer wakker te worden. Een natuurlijk stofje wat heel duur gemaakt is en ook nog illegaal !

Maar kankerbestrijding wordt niet onderzocht, de wetenschap weet allang wat het is ! Ook kennen zij de remedie tegen kanker, maar de reden dat mensen kanker krijgen die is niet meer uit te roeien tenzij we terug willen naar het “stenen tijdperk”!

Kanker bestaat uit weefsel, weefsel bestaat uit cellen. als voorbeeld neem ik huid. We leggen dat onder een microscoop en we zien de huidcellen. Een cel bestaat uit een wand, vocht, en in dat vocht bevind zich een celkern. Die celkern bestaat op zijn beurt uit DNA en RNA. Het geheugen van de cel ! Doordat een cel wil delen in eenzelfde cel ( kloon) ontstaat er een klompje cellen met een eigenschap. In dit geval huid. Maar gaat er iets mis met de celkern, DNA/RNA beschadigt, dan ontstaan er “mongolide cellen” oftewel cellen die niet langer dezelfde eigenschap vertonen. Er ontstaat een klomp cellen die uitermate snel, of langzaam groeien. Het heet geen huid meer, maar een occulte ( vreemde ) cel. Dit uit zich in de vorm van verkleuring, vergroting van een gebied en zo ontstaat een kanker.

Dan blijft de hamvraag over, wat beschadigt het DNA/RNA ? Ook hierop is een antwoord te verkrijgen. Meerdere oorzaken zijn debet aan wildgroei van cellen of DNA/RNA beschadigingen. Te weten:

  1. Chemische invloeden
  2. Stralingsinvloeden ( infrarood, gamma, ultraviolet, nucleaire en elektromagnetische )
  3. natuurlijke invloeden ( veroudering )

Nu denkt U waarschijnlijk, wat zijn de bronnen waar Dr. Snuggles zijn informatie haalt ? Het antwoord is zo simpel dat het gewoon lachwekkend is. Ik heb een Mavo IV genoten met biologie en scheikunde pakket. In het “oude” onderwijs is al langere tijd aandacht gegeven aan erfelijkheid en voortplanting. Door hierop verder te borduren en logisch na te denken krijgt men de antwoorden vanzelf. In Jip en Janneke taal wel te verstaan. Daarna gaat men nadenken over de omgeving. Wat is krachtig genoeg om het DNA/RNA aan te tasten en waarom kwam kanker bijna niet voor voor de industriële revolutie ? Dan blijkt dat de mensheid eigenlijk zichzelf in de voet geschoten heeft:

  • De uitvinding van de elektriciteit
  • De uitvinding van de telefonie
  • De ontdekking van radio-activiteit
  • De ontdekking van de kleinste deeltjes, het molecuul
  • de Intrede van de chemie en de koolwaterstoffen ( olie)

In de moderne maatschappij zijn we verslaafd geworden aan techniek, conserveringstechniek en elektrotechniek, om enkele te noemen.

We zien in wetenschappelijke bladen en zelfs in de Margriet dat er publicaties gedaan worden over stoffen die kanker bevorderen dan wel veroorzaken. Een daarvan is de voeding ! Chemisch tot stand gekomen voedingsstoffen zoals aspartaam ( zoetmiddel) sorbitol om er 2 te noemen. Maar ook conserveertechnieken zoals doorstraling schijnt een oorzaak te zijn. U kent wel de magnetron, het principe is simpel ! Eten warm maken door watermoleculen te laten trillen, hoe ? Door  gebruik te maken van elektromagnetische straling. Bombarderen van watermoleculen. Snel en doeltreffend ! Dat diezelfde straling bijna hetzelfde is als radiostraling op een ultra korte golf, opent de deur naar het bruggetje dat straling schadelijk is voor de celkernen. Deze scheuren en ploffen uit elkaar ( in de magnetron dan )

Wat gebeurt er eigenlijk ? Het water in het ei wordt in trilling gebracht. Er ontstaat warmte en een tegendruk. Water zet uit als het heet is en er ontstaat stoom ! De stoom bouwt op en daardoor de druk op de binnenkant. De zwakke plek is de schaal en ergens wil die druk naar buiten dus *poef* ! Dit was ongeveer 5 BAR ! Met recht een plofkip !

Straling komt voor in de natuur, infrarood een onzichtbare kleur alsmede violet. Warmte en onzichtbare verbranding van huid, door de zon gegenereerd en door andere warmtebronnen     ( staal wat verhit wordt gaat rood stralen !) Een natuurkundige wet zegt: Hoe korter de frequentie, des te meer warmteontwikkeling”. Voor de oud zendamateurs een antenne dippen voor de minste weerstand. De 1:1 verhouding. De zender wordt minder warm, het bereik groter !

Nu we dit weten en alle straling gaan bekijken dan hebben we gigahertzen, megahertzen en kilohertzen , de hertz een trilling maateenheid. Hoorbaar maar ook zichtbaar. Schadelijk ? Ja en met een veelvoud toegepast in alle voorkomende moderne techniek. Van elektromagnetisch spectrum heeft U ongetwijfeld gehoord, we kunnen niet zonder meer. Het zit in alles !

Dus als we gaan bekijken hoe we kanker kunnen uitbannen dan zullen we zien dat we onze cellen moeten beschermen tegen de invloeden van straling. Stoppen met het bewerken van eten door de chemie hierin uit te bannen. Elektromagnetische straling afschermen en de wifi die U gebruikt afzweren. Ook de mobile telefoon die straling uitzend, en zeker dicht bij het hoofd gehouden wordt, kan een oorzaak zijn van “stralingsziekte”. Gedoseerd gebruik of zelfs niet gebruiken kan kankervorming voorkomen. Het zijn mini magnetrons om het zo te zeggen, sluipmoordenaars , helaas kunnen we niet meer zonder deze techniek.

In de laatste 20 jaar zijn de kankergevallen explosief gestegen, oorzaak ? De techniek ! De computer. De conclusie van Dr. Snuggles luidt dan ook : Kanker is een welvaartsziekte ! Onderzoek is niet langer nodig naar de oorzaak. Vuur met vuur bestrijden werkt in dit geval niet, want hoe repareer je kapot DNA/RNA ? U gaat ten onder aan Uw gadgets, uw levensstijl ! Gezond eten en bewegen ? Het helpt niet want koken doen we uit een pakje en het liefst eten we ons klem in korte tijd. 

U doneert nog aan kankeronderzoek ? Stop maar daarmee, degene die U helpt verdient aan U. Pilletjes en remedies worden duur verkocht, en U kan dat niet betalen, laat staan een beroep doen op de farmaceuten dit gratis te verstrekken. Kanker is een welvaartsziekte waarbij u 2 keer wordt uitgekleed, eerst door moeder natuur, dan door de farmaceuten die U laten betalen. Genezen van kanker ? Ja, het kan wel, maar voorkomen van kanker, dat is te ver gezocht !

Want Uw mobieltje, stroom uit het stopcontact en alle elektrische apparaten veroorzaken schadelijke straling. Ook de ether is vergeven van ( natuurlijke ) straling en radiografische straling in alle banden. Die is nogal sterk dus ook U kan aan de beurt zijn om kanker te krijgen. Niet alleen van het doorstraalde ei, de doorstraalde groente. Het is overal ! Ontsnappen eraan is een onmogelijkheid !

Dr.Snuggles

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close