Kaalslag zorg wordt veroorzaakt door ONWIL !

0

dr-snuggles nieuwGister werd er een brandbrief in mijn postvakIN gezet die ik U niet wil onthouden. het gaat U aan beste lezer, Amerikaanse manier van “zaken doen” doorgedrongen in Nederland ! Het is van de gekke. Meerdere kartels maken zich schuldig aan prijsmanipulatie ! En de (gemeente)politiek ? Ze staan erbij en kijken ernaar zonder dat ze wat in de melk te brokkelen hebben.

 

Wethouder en zorgbestuurders veiligheidregio geven uitleg over opheffen HAP

Wethouder en zorgbestuurders veiligheidsregio geven uitleg over opheffen HAP

 • Grote ziekenhuizen slurpen de kleintjes op,
 • Particuliere zorginstellingen plegen fusies en werken met vrijwilligers
 • Medicijnen worden verstrekt maar niet gecontroleerd.
 • Behandelcodes werken prijsopdrijving in de hand
 • Eerste Lijn zorg wordt ontmoedigt door de eerste lijn verleners zelf !
 • Zorgmijders nemen toe !
 • Geestelijke gezondheidszorg reikt naar de alarmbel !
 • Gevaar door “verwarde ” personen neemt schrikbarend toe
 • Kwaliteit van eerste lijns zorg in het geding ! Geld en luiheid regeert !
 • Zorg onbetaalbaar voor chronisch zieken

Ik noem maar een paar voorbeelden, maar wat het ergste is, is dat Zuid Holland de spits afbijt in centralisering en kaalslag in de spoedeisende hulp, (SEH ziekenhuizen) en Ambulancevervoer. het speelt in Rotterdam, Europoort en ander plattelandsgebied. De Huisartsenposten verdwijnen in rap tempo en naar de burger wordt niet langer geluisterd, maar tot ontzetting van de gemeentelijke politiek ook niet langer naar gemeenteraden en burgemeesters. Dit resulteert in bepaalde gebieden van Zuid Holland in een enorme druk op ambulanceposten en de weinige SEH’s die nu nog open zijn. Reistijd naar een SEH bedraagt vanuit ons gebied Voorne Putten 35 minuten (!). Een 112 melding doen zegt U ? Ook hier sprake van enorme vertragingen die heel simpel statistisch worden weggemoffeld. Onbereikbaarheid van huisartsen, die echt geen avonddiensten meer willen draaien, klagen dat ze overbelast zijn !

hogervorst

In de praktijk blijkt dat er achter bureaus gedacht wordt, luisteren naar de burger oftewel de cliënt is er niet bij. Het excuus ? De statistiek wijst uit dat 2 tot 4 ambulances genoeg is op 200.000 inwoners, zonder de statistiek van de huisartsenpost te verwerken (sinds deze weg is en onderbemand is en ook niet 24 uur geopend is) Wachttijden van 2 uur zijn eerder regel dan uitzondering voor A2 en A3 ritten, de rit wordt dan afgemeld en opnieuw aangemeld door de Centrale Post. Anders komt dat natuurlijk boven water ! Nee de statistiek laat zien dat er “incidenten” zijn. Echter er zijn al sinds 2015 twee bewezen doden door gevallen. Theorie is anders dan praktijk dit zou boven het bureau van elke bestuurder moeten hangen ! Maar mensen nemen het niet langer en de hulpverleners zelf , de handen aan het bed, zijn radeloos en overbelast. Niet luisteren dan actie, en die actie is er gekomen, stil maar toch heeft het tot een schok geleid.

26 huisartsen van het eiland Voorne-Putten zijn voor de medische tuchtraad gedaagd wegens het niet nakomen van hun gezworen eed.

De eed van Hippocrates

.

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig
of
Dat beloof ik.”

Dat is een unieke casus die grote gevolgen kan hebben voor Nederland en zorgverleners. Want er wordt iets mee bedoeld. De reden voor deze eed is de volgende: (uit Wikipedia)

Een vernieuwing die met de KNMG-eed van 2003 wordt beoogd is dat de arts ook belooft geen misbruik te maken van zijn medische kennis, ook niet onder druk. Dit is toegevoegd met het oog op de Rechten van de Mens uit 1948, met als doel misbruik van medische kennis, zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog optrad, te voorkomen. Dezelfde zinsnede is echter ook van toepassing op misbruik van kennis door commerciële druk vanuit de farmaceutische industrie.

Als de huisartsen veroordeeld zouden worden, zou dit betekenen dat verzekeraars en overheidsinstanties niet langer van de diensten van artsen gebruik kunnen maken, ze laten de cliënt namelijk in de kou staan ten faveure van hun werkgever en doen dus de eed geweld aan ( hoofdstukje druk uitoefenen) Ze laten zich gebruiken door het grote geld en machtscentra en zijn er niet langer voor de zorgvrager !

Dus wat doet de tuchtraad, ze verklaren de ingediende klacht niet ontvankelijk ! Probleem opgelost ! NOT, wamt de burger is hardnekkig en doet een hoger beroep gelden in den Haag voor het Tuchtcollege.

De uitspraak was op 3 mei ! En wat denkt U ? Niet ontvankelijk terwijl de zaak inhoudelijk behandeld is. ook hier koude voeten vanwege de onmogelijke spagaat. Ondertussen zitten de protesteerders niet stil, we gaan een bodemprocedure starten Dit om juridisch te toetsen of de artsen hun maatschappelijke taak verzuimen en er druk wordt uitgeoefend ( JA DUS !!)

Beste Lezer en Politiek, neemt U aub kennis van deze brandbrief, en ja we zoeken een kei van een advocaat ( Hiddema van het Forum van Democratie) die PRO BONO de zaak wil oppakken ! Anderzijds neemt U of andere advocaat collectieven contact op met de brandbriefschrijver om de zaak aan te horen en een bodemprocedure te starten tegen deze artsen ! Wilt U een geldbedrag doneren beste Lezer ? Ook daarvoor raad ik U aan met de briefschrijver contact te zoeken, Wij doen het voor u, zolang de politiek blijft aarzelen dan wel er niets tegen kan doen, is ook UW steun hard nodig !

Dr.Snuggles ( klik hier om Uw steun te betuigen per email )

De brandbrief :

Aan: De Edelachtbare Burgemeesters van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Rotterdam

Burgemeester A. Aboutaleb (Voorzitter)

Albrandswaard

Burgemeester H. Wagner

Barendrecht

Burgemeester J. van Belzen

Brielle

Burgemeester G. Rensen (wnd)

Capelle aan den IJssel

Burgemeester P. Oskam

Goeree Overflakkee

Burgemeester A. Grootenboer

Hellevoetsluis

Burgemeester M. Junius

Krimpen aan den IJssel

Burgemeester M.W. Vroom

Lansingerland

Burgemeester P.H. van de Stadt

Maassluis

Burgemeester T.J. Haan

Ridderkerk

Burgemeester A. Attema

Schiedam

Burgemeester C.H.J. Lamers

Nissewaard

Burgemeester M. Salet

Vlaardingen

Burgemeester A.M.M. Jetten)

Westvoorne

Burgemeester P.E. de Jong

Secretaris

Algemeen Directeur VRR, mr. drs. A. Littooij

Ambtelijk secretaris

VRR, afdeling BJZ, mw. A. Verhage en mw. M. Buis

 

Van: Burgerinitiatief ”Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp op VPR en de VRR”

Willem Heijdacker

Hongerlandsedijk 1788

3201LZ Spijkenisse

06-225***07

Betreft: 3de Brandbrief aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Spijkenisse, 18 april 2017

Edelachtbare burgemeesters,

Hierbij doe ik u namens het burgerinitiatief deze 3de brandbrief toekomen, welke betrekking heeft op de ontwikkelingen en het vervolg n.a.v. de achteruithollende en verslechterende omstandigheden rond de acute spoed eisende hulp verlening in de regio Rotterdam-Rijnmond

Wij zien als vertegenwoordigers van alle inwoners en bezoekers van uw gemeenten in de gehele regio sinds jaar en dag geen enkele vooruitgang of verbetering op het gebied van ”de acute spoed eisende hulp”, nog steeds worden wij allen in onveilige situaties gedwongen, doordat er onjuiste of geen verbeterende oplossingen en beslissingen worden genomen door de zorgautoriteiten die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Op 12 april j.l. is er een bijeenkomst geweest van de commissie ZWO Hellevoetsluis in het gemeentehuis van de gemeente Hellevoetsluis, alwaar op uitnodiging de directeuren heren Prins (CHPR) en Wijten (Ambulancedienst Rotterdam) spraken over de inzet van Huisartsenposten en Ambulances, m.n. op Voorne en Putten, maar ook in de gehele regio. Tevens was ter ondersteuning van de 2 genodigden, huisarts Hoogervorst uit Hellevoetsluis aanwezig.

Ook waren daar de edelachtbare burgemeester mevrouw Junius en de zorgwethouder de heer van de Velde bij aanwezig.

Namens het burgerinitiatief hebben de heer van der Zalm en ikzelf aldaar ingesproken als ook de heer J. Heijndijk VVD raadslid uit Westvoorne.

Alle drie de insprekers spreken hun ongenoegen en angsten uit over m.n. de matige inzet van in onze ogen kleine spelers in dit enorme vraagstuk en sterker nog deze kleine spelers bepalen zelf wat ze doen zonder zich ook maar enkele zorgen te maken over uw en mijn veiligheid.

Zeker ook de commissieleden ZWO van de gemeente Hellevoetsluis spraken hun zorgen tot in den treuren uit, met kritische vragen en met de verontruste antwoorden van de insprekers ten spijt, strekten de heren Prins en Wijten telkens hun rug en trapten hun hakken in het zand.

Het probleem wordt niet veroorzaakt door hun, nee dit ligt telkens bij een ander. Zij kijken strak vooruit en blijven erbij dat ze een uitstekende kwaliteit leveren.

De 3 genodigden ontwijken elke discussie wanneer het om de getallen gaat welke zij brengen om u en de burgers te laten geloven dat de kwaliteit van de geleverde diensten uitstekend zijn.

Absoluut onjuist is onze constatering, de angst, paniek, het te laat arriveren bij slachtoffers, de te lange wachttijden bij de HAP, de uitgeklede onvolledig ingerichte SEH’s in de regionale kleinere ziekenhuizen etc. etc.

Juist onze doelen worden hiermede niet nagestreefd.

Deze tendens zie je bij de meeste regionale ziekenhuizen die uitgeklede zorgtaken vervullen. De patiënten worden noodgedwongen weggetrokken uit de regionale Ziekenhuizen, naar de dure nieuw gebouwde en of gerenoveerde grootstedelijke ziekenhuizen zoals b.v.b. het Maasstad Ziekenhuis of het Erasmus MC te Rotterdam.

De ontsluitingen van Voorne Putten en Rozenburg ten spijt, met de daarbij behorende afsluitingen, files, het niet goed werken van bruginstallaties etc. etc., zorgen voor veel boosheid, gevoel van onveiligheid en minder welzijn onder de ca. 200.000 inwoners van VPR.

Maar ook in de gehele regio zie je de tendens omslaan als men spreekt over infrastructuur en positionele acute zorg taken.

Er zijn nog maar 4 Huisartsenposten in de gehele regio met 1.000.000 inwoners, op een veel te groot oppervlak absoluut te weinig.

Niet voor niets protesteren de huisartsen in de Waterweg gemeenten, wanneer de HAP in het Vlielandziekenhuis wordt gesloten.

Niet voor niets protesteren de huisartsen in Rotterdam Noord en Oost, wanneer de SEH van het Havenziekenhuis dreigt te sluiten.

De uitholling van deze acute spoed eisende zorgtaken gaat maar door en niemand houdt deze tendens tegen blijkbaar.

De tendens is dat er landelijk ca. 20 van deze regio scenario’s spelen op dit moment, zorgelijk te noemen wat ons betreft.

Het gevaar van de op ons afkomende verkeersinfarcten, wanneer deze zomer de werkzaamheden aan de Maastunnel gaan beginnen voor 2 jaar lang. De aanrij- en wachttijden ten spijt.

Wij vragen aan u allen:

 • Dat u net als, alle burgers beseffen dat we ernstig gevaar lopen?
 • Gaat u de zorgverzekeraars aanspreken? Op hun bestedingspatroon, deze aan te laten passen naar de gevraagde normen en zich niet in te willen dekken door naar anderen te wijzen. € 11 miljard blijft er per jaar ongebruikt op de planken liggen.
 • Gaat u de coöperatieve ziekenhuis directies en bestuursleden aanspreken? Op hun eigenzinnig gedrag, het voordeel is alleen voor zichzelf is onze mening (bonuscultuur).
 • Gaat u de directie van de huisartsen posten aanspreken? Op hun krankzinnige besluitvorming de huisartsenposten te nivelleren tot pleisterplaatsen.
 • Kunt u wat doen aan de bezuinigingsdrift van de huisartsen op Voorne, met als voorbeeld de € 300.000,00 bezuiniging door op 1 januari in 2015 de HAP op Hellevoetsluis te sluiten, dit is € 1,50 per inwoner van VPR, ja u leest het goed, daar wonen ca. 200.000 inwoners, terwijl de financiële gevolgen voor die burgers gigantisch kunnen oplopen wanneer ze aan de beurt zijn om slachtoffer te zijn in acute spoed eisende nood. De huisartsen hebben geen krimp gegeven en het toetsingsrapport van het ROAZ/InEen was eind 2014 alleen maar bekend bij de gemeente Hellevoetsluis, de gemeenten op bvb Putten toenmalig, Spijkenisse en Bernisse wisten niets van deze adviezen, terwijl er toch 1 van de 2 HAPPEN ging sluiten aldaar.
 • Kunt wat doen aan het ontwortelen van de gezaaide angst akkers in onze regio’s
 • De angsten van het spoedeisende hulp personeel en die van burgers die de klos zijn, zijn niet meer te overzien, mede doordat er steeds minder kwalitatief goed opgeleid personeel voor handen is op zowel de ambulances als in de SEH’s in de ziekenhuizen.
 • Wij zijn van mening dat de adviezen van het ROAZ/InEen niet onafhankelijk zijn, zij zijn m.n. allen werkzaam in de grote ziekenhuizen of bij de betrokken zorgketen partners, wij willen graag net als u de juiste cijfers zien en niet de gemanipuleerde cijfers die zijn aangeboden alleen voor het aantonen van de uitstekende kwaliteit van diegene die ze levert. Die in de praktijk helaas anders uitwijzen
 • Humaniteit in de hogere sferen ontbreekt wat ons betreft, aan de bedden is dat niet te merken, die werken zich 3 slagen in de rondte.

Het zal u, mij of wie dan ook maar gebeuren dat een direct betrokken familielid of goede vriend of kennis het niet overleefd, wanneer ze wederom te laat arriveren bij een acute noodoproep. Te laat is te laat en meestal dodelijk.

Jazeker, wij zullen blijven protesteren en gebruik maken van ons Burgerinitiatiefrecht, zolang als deze onacceptabele feiten voortduren.

Wij starten ook een onderzoek naar mogelijk schuldigen aan ongewilde letselschade door nalatigheid, door het nemen van verkeerde besluiten, met mogelijk (verborgen) dodelijke slachtoffers.

Aan u als Burgemeesters, verzoeken wij u vriendelijk, deze brief op te nemen in de eerstvolgende VRR overlegvergadering.

Uw invloed zal dwingend voelbaar en zichtbaar moeten zijn wat ons betreft.

Mocht er behoefte zijn vanuit het bestuur van de VRR om meer informatie of toelichtingen te verkrijgen dan ben ik bereid om als initiatiefnemer, op uitnodiging van het bestuur toe te spreken en eventuele antwoorden te verschaffen op de mogelijke vragen die er zullen zijn.

Er van uitgaand u voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groeten,

Namens het Burgerinitiatief ”Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp op VPR en de VRR”

Willem Heijdacker

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close