“Ik doneer niet aan Serious Request !”

0

dr-snuggles nieuwDoet U ook aan liefdadigheid ? Ik luid de noodklok ! Inderdaad met een uitroepteken.

Als de aarde een hikje geeft, worden er acties en inzamelingen gehouden door diverse “gironummers”. Mensen helpen door middel van een donatie is een deugd, Uw geld komt goed terecht en zal worden ingezet om noodhulp te geven. Zo gaat het al jaren. Rampen gebeuren nu eenmaal en zijn random, zonder onderscheid des persoons. Anders wordt het als de hulp organisaties het geld laten toekomen aan zogenaamde overhead. Salaris van Directeur, pamfletten en zendtijd op TV, deze vallen onder deze overhead. Deze kosten zijn niet misselijk en hebben vaak 5 cijfers voor de komma.

Honderden vrijwilligers lopen zich geheel klem om heel vaak “Wij hebben geen contanten in huis” te horen van de persoon waar ze aanbellen. In weer en wind voor de goede zaak bezig zijn. Is dat zo nuttig ? Bedenkelijke gezichten als je die vraag opwerpt in een goed gesprek met kaasplankje en dito wijn. Ik geef niets, het blijft aan de strijkstok hangen. De vraag stellen is hem ook beantwoorden.

170907_3795_AHDUH7jzsAw7MZERfX9qStnrBz7gk3h4xiKsxPKJh1lBxlI4HED-ZTpVF2MxD5MVMsFLIEyM418FSkd0RKss1024_800_489Rode kruis, Kankerstichtingen en alle andere adverteerders voor het goede doel zijn witwasfabrieken voor de staat. Deze hebben een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling status. Dit betekend: Geschonken geld aan een ANBI kan men terugvorderen via de inkomstenbelasting als zijnde gift. Het inkomen wordt dan gecorrigeerd en men krijgt de gift van de Fiscus vergoed. Ondertussen heeft niet U een gift gedaan maar “de Staat der Nederlanden”. Het gaat om geld niet om mensen ! Een dubbeltje in de collectebus stoppen is dus wel een gift. Niet fiscaal aftrekbaar want een bonnetje krijgt men niet. Dan is de hamvraag wat doet men nu met het geld wat is ingezameld. 80% is overhead, onkosten, transport en distributie. De daadwerkelijke hulp is niet controleerbaar.

Nu elk jaar is er een Serious Request, voor het goede doel. Ook wel “Het Glazen Huis” genoemd. Inzameling van geld voor een ver weg gelegen doel, uiteraard voor een bekende hulp organisatie ( inderdaad met een ANBI !). 3 omhooggevallen plaatjesdraaiers gaan zonder eten in een gebouw zitten voor iedereen te kijk en lokken mensen naar dit evenement toe. Het is de bedoeling dit jaar (2017) dat U geld gaat doneren voor gezinshereniging in Nigeria. Een arm land wat verkeert in chaos en lijd onder krijgsheren die uit zijn op rijkdom en een goed leven.

Shell-logo-1Shell bevind zich in dat land en “zorgt” voor de werknemers. Zij scheppen olie uit kreken en landbouwgronden om een beetje armoe op te lossen. Door burgeroorlog is dit land verscheurd en straatarm. De leiders echter zitten er wel warmpjes bij en genieten met volle teugen van de high society.

Vorig jaar was er een ongeneeslijk ziek kind bij de stand aanwezig die met een ideetje van nagellakken de burger het geld uit de zak klopte voor een vaag doel. Het jochie leeft niet meer, maar van de actie is behalve het geldbedrag niets meer vernomen. ( De paus bedankt tenminste voor de bloemen ;-) ) Tijl is overleden en zal dit jaar geen deel uitmaken van deze “goede doelen” show. Wel zijn de 3 DJ’s van de partij en ze zijn zo zielig, ze hobbyen wat af, maken mensen belachelijk maar ze eten niet hoor. Het salaris is navenant, want dat wordt niet gedoneerd maar komt in eigen zak. Het is opdracht van de baas en dat wordt betaald. Wel laat men mensenmassa’s zien die op dit bedelaarshuis afkomen. Het is maar welke hoek je in beeld neemt. Elk jaar zo’n 200 mensen die elk gemiddeld 10 euro weggeven en dat per dag. De meeste zijn “hangers” en doneren in het geheel niet. camera’s op andere standpunten laten grote leegte zien op het plein, dus wat doet men dan vanuit de “techniek”? Juist inzoomen, zo lijkt het meer ! Eigenlijk is het hele project op sterven na dood en interesseert het de Nederlandse bevolking geen lor. Ook is er geen draagvlak voor de inzameling.

Na 3 jaar protesten vanuit de sociale media, “Ik doneer geen stuiver aan Serious Request, zolang er armoede in Nederland bestaat”, blijft de media de noden van de Nederlandse bevolking bagatelliseren. Het is toch fantastisch als een bijstands gebruiker een actie op touw zet en 25 euro daardoor kan doneren ? Ondertussen kwebbelen de DJ’s hoe fijn het is iets weg te geven. De bijstander wilde graag wat aandacht om het armoedeprobleem in Nederland kracht bij te zetten. maar wordt overbabbelt door de 3 EGO’s. Een fijne kerst hoor, bedankt ! En daar sta je met je gedrag en lege zakken. 3 dagen lief zijn voor elkaar en je volvreten, de hypocrisie druipt ervan af.

De “kleintjes” zijn na 6 dagen leeggeschud, een rijke hulporganisatie krijgt staatssteun en Shell buit de Nigerianen nog steeds uit. Probleem opgelost en vrolijke kerstdagen ! het is weer nieuwjaar en de armoede is er nog in Nederland, de zwarte Pieten discussie gaat verder, we tellen de slachtoffers van het vuurwerk en nemen alsnog voor het vuurwerk verbod te overwegen. . Het wereldvreemde van de gefortuneerde is verbazend voor de “onrendablen”. Maar ze weten echt niet wat er leeft. Zoveel massage past de media toe op de gewone burger. Ze geloven echt dat er geen armoede is in Nederland en dat het een eigen keuze is !

Niet zeuren mensen, we hebben nog te eten en een dak boven het hoofd. Maar armoede is zoveel meer. Niet meedoen, geparkeerd staan aan de zijlijn. Je familie niet kunnen bezoeken laat staan een familiefeest vieren. Geen middelen geen lol. Wel de laatste 30 dagen van de maand zien op te vullen door je kinderen op water en brood te zetten en zelfs te laten bedelen. ook wonen in het bos neemt toe. Waarom ? Het is duurzaam en een overtuiging ? Nee hoor, je bent dakloos en regelgeving laat je dan in een kring draaien. Het schiet niet op en hulp komt echt niet. Overbelast naar het schijnt, die hulp instellingen zoals Leger des Heils en Humanitas. Was toevallig het Rode Kruis ook niet zo’n organisatie die is opgericht om de allerarmsten bij te staan ? Noodhulp ! Ik zie ze niet in het straatbeeld voor, tijdens en na de kerst. Dus de gedoneerde euro komt niet op de juiste plaats terecht. Er voltrekt zich een stille ramp in Nederland. De gefortuneerden halen hun schouders op en feesten weer verder.

Het zou wat zijn als er een Facebook fonds zou komen gelijk aan Ronald McDonald die alle Armengroepen en initiatieven hieromtrent zou steunen in raad en daad. Een lijst zou verstrekken aan de 2e kamer der Staten Generaal en zo de armoede de wereld uit zou kunnen helpen in Nederland. Ronald McDonald is natuurlijk een ANBI, maar een gift uit eigen doos geven ? Zie ik Rutte en de andere lobbyisten niet doen. Want armoede bestaat ! En sprookjes worden nog steeds verteld.

Leeft U nog lang en gelukkig ? Laten we de Gooise Narcisten maar links liggen en de kerst en andere feestdagen maar overslaan. Ik ga bruisend het jaar uit, maar wel met een spa rood ( Saskia van de Lidl, what’s in a name) Geen stuiver voor Serious Request en alle andere goede doelen. Ze verdelen het onder hun eigen armen i.p.v. de (niet bestaande) armoedeproblematiek in Nederland.

Dr.Snuggles

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close