Het Luchtkasteel Van De Soevereine Mens Deel 2

46

In het vorige artikel met betrekking tot het fenomeen “Soeverein mens” heb ik reeds kort uit de doeken gedaan welke nadelen er kleven aan het claimen van uw naam. Destijds was ik onder de indruk dat de uitleg afdoende zou zijn en het verhaal hiermee duidelijk verklaard zou zijn. Niets bleek echter minder waar na het zien van het volgende filmpje van Niburu.nl waar men nog maar eens de stappen uit de doeken doet, hoe u een Soeverein mens kunt worden.

Tot mijn verbazing wordt hier een zeer eenzijdig verhaal geschetst waar alleen de “lusten” worden vermeld, maar niet de “lasten”, en dat zijn er veel! Ook zijn alle beschreven stappen onzin en overbodig, wat ik u zal aantonen verder in dit artikel.Hierdoor voel ik mij genoodzaakt toch maar weer wat tegengas te geven omdat er hier wel heel leuk wordt uitgelegd hoe het werkt maar er worden wel een aantal essentiële zaken weggelaten die wel even in de overweging moeten worden meegenomen. Aangezien men in het filmpje stap voor stap uitleg geeft hoe u dit moet doen zal ik ook even stap voor stap belichten wat de gevolgen kunnen zijn voor diegene die bovenstaande daadwerkelijk uitvoeren:

Alles begint zoals vermeld met het opvragen van de kopie van uw geboorte akte om deze vervolgens met een kopie van ID-kaart of paspoort te sturen met een brief waarin staat dat u de naam zoals op de geboorte akte staat claimt als uw eigen. In deze brief wordt verwezen naar uw recht op de naam met copyrights. Dit is wassen neus nummer 1 want wie de Europese en Nederlandse wetgeving erop naleest zal zien dat op persoonsnamen en algemene namen geen copyrights of trademarks kunnen worden geclaimd. Deze brief doet dus helemaal niets voor u.

Tevens wordt in dit filmpje gesteld dat gemeentes conform de wet basisadministratie verplicht zijn dergelijke brieven in behandeling te nemen. Dat klopt, echter zijn ze geenszins verplicht er ook de uitkomst aan te geven welke wordt gesteld in het filmpje. De gemeente staat volledig in haar recht een verzoek af te wijzen als ze dat nodig acht. In dit geval heeft de brief geen enkele wettelijke betekenis en zal deze in het dossier verdwijnen, meer niet. Kortom, stap 1 van dit verhaal dient werkelijk geen enkel doel en heeft wettelijk geen enkele basis of waarde.

Vervolgens wordt verwezen naar het toepassen van geheimcode 7 op uw GBA gegevens, en dat kan uiteraard en net zoals gesteld in het filmpje kunnen dan alleen gerechtigde en gemachtigde instanties bij deze gegevens. Dit is opnieuw een wassen neus want particulieren en bedrijven mogen nu ook al deze gegevens niet inzien, en gerechtelijke en overheidsinstanties mochten dat al wel en blijven dat mogen. Dus ook hier geldt; een wassen neus en een verspilling van uw tijd.

Vervolgens wordt er geadviseerd de documentatie die u hierop ontvangt te scannen en op te sturen voor plaatsing op ikclaimmijnnaam.nl om daar in het register te worden opgenomen. Ook hier hebben we wederom te maken met een wassen neus want deze site is geen erkend publicatie orgaan, en ook zijn publicaties op het Internet niet verplicht. De advertentie in de krant waar over wordt gerept is overigens wel een geldig publicatiemiddel.

Doordat bovenstaande dus geen rechtsbasis heeft omdat er geen copyrights geclaimd kunnen worden op persoonsnamen en algemene namen is ook de wachttijd van 6 weken overbodig, er is immers niets om bezwaar tegen te maken. Bezwaren gaan er wel komen maar niet door bovenstaande, leest u maar even verder:

Stap 3 gaat over een notariële akte die moet worden gestuurd naar Konningin Beatrix, en is bedoeld om uw soevereiniteit te claimen en de omgangsvormen vast te leggen en daar beginnen de problemen: Namelijk wordt er bijvoorbeeld gerept over hoe u kunt aangeven dat u een vastgesteld percentage aan belasting e.d. gaat betalen. Wat hierbij niet wordt vermeld is dat Hare Majesteit niet verplicht is hiermee akkoord te gaan en indien ze de akte verwerpt u dus geen onderdaan meer bent in het Koninkrijk der Nederlanden wat er op neerkomt dat u dan stateloos bent.

Hierdoor vervallen alle plichten van de staat jegens u en ook uw rechten. Dit houdt in extreme gevallen in dat u naar willekeur kunt worden opgepakt en uitgezet. Nu zal dit zo’n vaart niet lopen, maar wel zullen uitkeringen en subsidies worden stopgezet. Ook het recht tot werken in Nederland(en grote delen van Europa) vervalt daar u niet langer in het bezit bent van een staatsburgerschap.

Zoals u kunt lezen kleven er dus wel degelijk grote nadelen en gevaren aan het zomaar even “Soeverein” worden. Ik raad u daarom ook met klem aan eerst drie keer na te denken alvorens u hetgeen Niburu.nl adviseert in gang zet.

 

Share.

About Author

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close