Helder zien ! Ook in 2014.

14

Een blik in de toekomst, wie wil dat nou niet ? De rage in november is dat bladen als Paravisie komen met de voorspellingen van het nieuwe jaar. Hoe dit jaar eruit ziet weten we inmiddels en de rampen en voorspoedigheden waren voorspeld, of toch niet ?

U mag het controleren, de belangrijkste paragnosten aan het woord over 2014.

Dit zijn de meest serieuze voorspellingen voor 2014 en kan eigenlijk wel zeggen dat ze uitblinken in eenvoudigheid. Duidelijk zijn ze allebei wel:

 • Economie gaat ruk
 • politiek: kabinet valt door onenigheid
 • rampen: ligt voor de hand
 • Mensen worden weer lief voor elkaar.
 • Het gaat steeds beter met ontwaken.

Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik al jaren de voorspellingen van Jan van der Heide lees, en ook elk jaar terugkijk in het archief van wat er terecht is gekomen van zijn wijsheden. De opmerkelijkste voorspelling betreft de dijken en de waterwerken, nu woon ik in dat beruchte gebied, inderdaad verwaarlozing en onderschatten van de situatie. In 1953 riep men nooit meer een watersnoodramp. Wat zien we het gevaar komt niet van zee deze keer maar van de rivieren.

Meer smeltwater uit de alpen, regenval in de zuidgebieden en het is hier bal ! Ook op economisch vlak slaat Jan deplank niet mis. Hij benoemt de mensen als vastgeroest, murv geslagen door de hoeveelheid aan maatregelen om de kosten in de hand te houden. ook de rivaliteit tussen rijk en arm komt regelmatig ter sprake. “Het is niet alleen maar kommer en kwel” schrijft hij, “de participatie maatschappij is gedoemd te mislukken” Ja, denk ik bij mijzelf, alle zorg en betutteling moet door gemeenten geregeld worden dus 285 koninkrijkjes met eigen regels, dat kan alleen maar puinhoop worden.

Ze moeten het wiel opnieuw uitvinden en dat voor elke gemeente afzonderlijk. Rutte roept nu al dat het gaat meevallen, want zo zei hij in de telegraaf van gisteren (3 nov 2014) “Als de overheveling mis gaat, draaien we het terug”

Mijn voorspelling van 2015 is de volgende:

 • Het gaat grondig mis met de overheveling van zorgtaken naar gemeenten, door de onervarenheid van gemeentelijke bestuurders en een geld tekort voor de zorgtaken, volgt een kaalslag in de zorg. Grote zorgbedrijven lozen personeel en gaan in sterfhuisconstructies om hun bestuurders nog langer te kunnen betalen. Mensen die een beroep doen op de WMO krijgen te lage indicaties en blijven verstoken van hulp op maat. De beloofde herziening die Rutte gedaan heeft, gaat niet door want de evaluatie door CPB verteld een ander verhaal !
 • Er zal in Rotterdam en omgeving een ramp plaatsvinden veroorzaakt door slecht onderhoud van opslagtanks en raffinaderijen.
 • De politie wordt wegbezuinigd en is onderhevig aan corruptie
 • De corruptie in de Nederlandse politiek viert hoogtij, maar ineens is daar een nieuw gezicht in de politiek, pakt deze persoon dit aan ?
 • Het kabinet valt doordat Teeven en Opstelten gekoppeld worden aan de getuigenverklaringen van Jos van Reij. Ook Demmink speelt een rol !
 • het koningshuis, ze reizen er lustig op los en Maxima loopt Ebola op. De paniek is groot maar ze gaat het redden door het nieuwe geïmporteerde middel van Ab Oosterhuis
 • Meer vulkaanuitbarstingen en natuurgeweld in de wereld, golfstromen veranderen en koude gebieden worden langzaam warm. Global warming ? Nee, een schommeling van de aardas zorgt voor dit fenomeen.
 • Meer ODIL’S ( Onbekende Dingen in de Lucht) worden waargenomen. De planeet Niburu zou eraan komen ? Niets van dit alles. De maan blijkt heel levendig te zijn met 3 buitenaardse posten die een lijndienst houden met de Aarde. het is bedoeld om water (zout) en mineralen zoals goud en diamanten te ontginnen voor hun techniek. Er blijkt al een verbond te zijn sinds de jaren ’60.
 • Israel gaat een conflict veroorzaken wat zijn weerga niet kent. De tanden van de USA zijn afgebroken door de vele schulden. Israel gaat de confrontatie aan met IS en zal ze middels chemische en nucleaire oorlogvoering vernietigen. Rusland zal ingrijpen en Israel isoleren.
 • De machtigen der aarde zullen langzaam in het zonnetje gezet worden door actiegroepen die de verdeling van welvaart oneerlijk  vinden. De heropkomst van Occupy is dan een feit. het verschil is dat ze nu succesvol zijn !
 • De armoede in Nederland neemt toe en de nieuwe regering komt er niet uit. De armoede zal nu wel erkend worden.
 • Europa valt uit elkaar door toedoen van Groot Brittannië, de euro zal op termijn niets meer waard zijn door overbesteding. In combinatie met de dollar zal dit geld alleen nog maar dienst doen als brandstof
 • De gaskraan wordt dichtgedraaid, er wordt een koude voorspelt en door alle maatregelen van de EU wordt de bevolking van Rusland en Europa de dupe. Een aanslag op Poetin is niet denkbeeldig
 • Obama ruimt het veld en al worden opgevolgd door Hillary Clinton die omstreeks juli 2015 zal overlijden door niet natuurlijke oorzaak. De wereldpers zal al snel tot de conclusie komen dat Israel en zijn Mossad dit beraamd hebben
 • Half februari zal de USA in schok verkeren door informatie over de vermoorde president Kennedy in 1963. De ontknoping is verrassend te noemen

Om kort te gaan voorspel ik dat deze voorspellingen voor 90% accuraat zijn. mensen komen in beweging en zien het onrecht. De economie zal worden omzeilt door veel met eigen betaalmiddelen te werken. Dit zijn plaatselijke initiatieven maar worden uitgerold over het gehele land. Participatie mislukt volledig maar aan de creativiteit van de mens komt geen eind.

Is er ook positief nieuws ? Jazeker, het zal weer pasen,pinksteren,ramadan en kerst worden ! Ook de zon zal veelvuldig schijnen en de buitjes voor het stof zullen zeker vallen. Of het een mooie zomer wordt hangt heel erg af van mijn humeur !

Dr.Snuggles

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close