(G) oude tijden herleven !

1

PaulVlaardingerbroek

 

Het blijkt dat bovenstaande man hoogleraar Paul Vlaardingerbroek een symphatisant is van de nazi-partij Duitsland in 1932-1945. Dhr Vlaardingerbroek is tevens RECHTER en behandelt jeugdzaken. Ik heb in het verleden met hem te maken gehad, toen mijn kinderen uit huis geplaatst zouden moeten worden. In samenwerking met de William Shrikker Stichting (WSS) en ouders houdt hij een persoonlijke denkwijze erop na dat mensen met een geestelijke handicap geen kinderen zouden moeten/mogen opvoeden.

Waarop hij dat baseert is mij een raadsel, mensen met een geestelijke handicap, dan praten we over normale mensen die tussen wal en schip vallen met opleiding en intelligentie. Volgens deze man zijn dat geen mensen en die mogen zeker geen kinderen krijgen. Hij gaat voorbij dat juist deze mensen zo zorgzaam zijn en een ideaal beeld hebben van relaties en gezin stichten. We zullen eens uitlichten wat dit voor een man is die dit beweert want er klopt duidelijk iets niet met zijn redenering.

Rechter Vlaardingerbroek heeft zoveel bijbanen en heeft overal een vinger in de pap, zelfs zo erg dat hij eigenlijk geen rechter zou moeten zijn , druk druk druk !

Volgens het antecedenten-register voor de rechterlijke macht heeft deze man, een dag 60 uur, niet van deze wereld toch ? ( graaier!)

VLAARDINGERBROEK P. , geboren dec 1951 ; Prof.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 nov 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 juli 1998
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Privaatrecht
Bijzonder Hoogleraar familie- en jeugdrecht
tel 013 4662032 , fax 013 4662323
[email protected]
Lid bestuur van de faculteit
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid
Bestuurslid (secretaris) van de Stichting “De Markenlanden” te Zevenbergen
Bestuurslid (secretaris) van de Stichting “Rijserf” te Rijsbergen
Bestuurslid (secretaris/penningmeester) van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening te
Etten-Leur (steunstichting)
Lid van de Executive Council (Treasurer) van de International Society of Family Law
Leider van de Nederlandse delegatie in de Internationale Arbeidsgemeinschaft für Jugendfrage
Voorzitter van de sectie Zorg van het Juliana Welzijns Fonds te Bunnik
Bestuurslid van de Stichting Kinderpostzegels Nederland te Leiden
Bestuurslid van de Stichting “International Social Service” te Den Haag
Adviseur van Stichting VEDIVO
Adviseur van de Stichting Therapeutische Gezinsverpleging te Den Bosch
Bestuurslid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Brabant
Hoofdredacteur van de losbladige VUGA-uitgave Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht
Hoofdredacteur van de losbladige VUGA-uitgave: Scheidingsrecht
Hoofdredacteur van de losbladige De Tijdstroom-uitgaven:
– Huisvesting en Verzorging Ouderen
– Regelingen en Wenken Ouderenbeleid
Redacteur van het jaarboek Gezinsbeleid en -recht (Nederlandse Gezinsraad te Den Haag)
Medewerker van het Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht
Medewerker Tekst & Commentaar, Bijzonder deel (Wet BOPZ en jeugdhulpverleningsrecht) ,
uitgeverij Kluwer te Deventer
Medewerker van het Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Medewerker Handboek Schoolrecht, Vuga uitgeverij te Den Haag
INFO
Privé adres: Den Hooiberg 17 , 4891 NM Rijsbergen , Tel. 076 5962381

 

Zijn mening is dat mensen met een geestelijke handicap anticonceptie dan wel sterilisatie dienen te overwegen om mishandeling van kinderen te voorkomen. Daarbij gaat hij volledig voorbij aan het feit dat de mens een dier is die aangestuurd wordt door hormonen en kopy-gedrag. We kennen het verhaal van baby Hendrikus. Uit huis geplaatst omdat hij ouders heeft die verstandelijk beperkt zijn. Deze ouders hebben bewezen, met hulp van de WSS, dat ze goede ouders zijn en wel degelijk kunnen zorgen voor een “normale baby”.

‘Met baby Hendrikus gaat het heel goed’

Van onze verslaggeefster − 05/11/10, 00:00

amsterdam – Het gaat goed met baby Hendrikus. Dat zegt een woordvoerder van de William Schrikker Groep, een organisatie die onder meer gezinsvoogdij biedt aan kinderen van ouders met een beperking. Op last van de kinderrechter werd Hendrikus het kindje in 2008, net geboren, bij zijn verstandelijk gehandicapte ouders Henk en Miranda weggehaald en in een pleeggezin geplaatst. In april vorig jaar mocht hij terug naar zijn ouders. Wel kreeg hij permanent cameratoezicht in de babyslaapkamer en intensieve begeleiding. Volgens de woordvoerder werd het cameratoezicht binnen een jaar afgebouwd. Volgens de woordvoerder blijken „zijn ouders prima in staat voor hem te zorgen. Sterker – waarschijnlijk kan hij zich geen lievere ouders wensen.”

 bron: Trouw
Nu in het nieuws is dat een “verstandelijke beperkte moeder” haar dochter Danielle, heeft laten ombrengen door haar “vriend/huisgenoot” met een honkbal knuppel, komt dit geheel voor rekening van de ouders. dat de hulpverlening geregeld was door bovenstaande persoon in publicaties en wetten, is in feite een falen van deze “hoogleraar”, die met zijn bijbaan als Rechter jeugdzaken het beleid heeft opgesteld en verwoord. De rechterlijke macht onpartijdig ? Vergeet het even, Dit is een regelrechte NAtionaal ZIonist, die de denkbeelden van Mengele aanhoud. Verstand van opvoeden ? Is deze man ouder ? Heeft hij vrouw en kinderen ? Brengt hij wel tijd met zijn gezin door, of geven de vele functies en dikdoenerij wel een beter inzicht in zaken zoals liefde, genegenheid en instinct? Zoals hij beweert in dit artikel ( televaag) moeten ongeboren kinderen het recht krijgen NIET geboren te worden. Rare zienswijze daar de persoon nog op de kachel gespoten kan worden, dan wel in een kleenex de afvalbak raakt !
De reacties bij dat artikel, mag ik het wel artikel noemen eigenlijk? Is niet meer en minder dan propaganda om de “mindere denkkrachtige mens” het zwijgen op te leggen en uit te roeien gelijk een holocaust van arme en minderbedeelde. NAZI praktijken anno 2015. Zet deze man terstond uit zijn ambt en hak zijn “zaakje” maar af. Monsters dienen geëuthanaseerd te worden. Vraag aan Gordon, Frans Bauer of deze “geestelijk gehandicapten” nu dienen te leven, of heeft bovenstaand monster meer rechten om zijn mening te spuien en ernaar te handelen ?
Hou van het leven, wees er zuinig op en schenk vertrouwen in personen al dan niet “intelligent” dat ze kinderen opvoeden. De oude school was beter en is beter, deze kul zit niemand op te wachten en dient met wortel en tak te worden uitgeroeid. Of heeft Paul Vlaardingerbroek een  pedovriend genaamd Demmink ? Rechters en Openbaar Ministerie het zou mij niets verbazen als dit “vrinden zijn ” !!
Dr.Snuggles
Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close