Fakenieuws vergelijkbaar met roddel en achterklap !

0

dr-snuggles nieuwDe wereld heeft (luxe) problemen ! Maar om in het klein te beginnen houden we het maar even in ons landje. we zijn klein maar toch staan we ergens weer vooraan. Fakenieuws, manipulatie en verdeel en heers. Het nieuwe kabinet zal er heus wel komen, maar nu even niet. Ik voorspelde de impasse al na de verkiezingen. Ervaren politieke bestuurders op lokaal niveau lachen dit weg. Toch als eigenwijze man blijf ik bij mijn voorspelling. We gaan naar de stembus in augustus ! De oorzaak ? versplintering en heilige huisjes. de gevestigde orde en lobby wil niet loslaten hoewel dit het beste zou zijn voor ons landje. Vuistdiep zit het zakenleven in de haagse politiek, verweven met politieke partijen met eigen belang. Wie nu nog denkt dat de heren en dames er voor ons zitten ( de bevolking) die leeft in een Utopie. Nederland is veranderd ten nadele. Geld gaat voor op fatsoen ! Redelijkheid is ver te zoeken.

Er zijn natuurlijk problemen en evenveel wegen dit op te lossen, maar het gaat om de methode en niet om de uitkomst. Allemaal willen we een goede zorg, goed onderwijs en natuurlijk een prettig leven. De denkfout die hierbij gemaakt wordt en tevens de rode draad is geld ! Maar macht is ook goed ! Luisteren naar de baas.

Eigenlijk is Nederland een groot gezin met 17 miljoen kinderen en de ouders zijn dood en begraven. De erfenis staat op de bank en die moet ten goede komen aan het “gezin”. En daar begint het gedonder, ieder gezinslid heeft zijn eigen wensen en zijn eigen mening. Daarbij zijn er ook andere gezinnen ( buitenland ) die ook hun eigen belangen prefereren. Ergens vindt een gebeurtenis plaats en dat wordt rondverteld. Het meer personen er tussen zitten hoe meer de gebeurtenis wordt aangepast en opgeleukt. het uiteindelijke verhaal strookt niet meer met de werkelijkheid. Navraag doen en de bron achterhalen is een optie echter die wordt niet benut. Strijd ontstaat en de rapen zijn gaar. Zo machtig is de media ! We luisteren naar het nieuws maar zijn te lui om zelf ons te vergewissen of dit wel waar is en kale feiten bevat. Als dollemannen/vrouwen trekken we conclusies en zo ontstaan verwrongen meningen die er absoluut niet toe doen.

We zien in Nederland politieke partijen ontstaan die zijn opgericht uit onvrede met de huidige gang van zaken, ze zeggen onrecht te bestrijden en aan de kaak te stellen. Helaas bestaan die problemen in het geheel niet maar zijn voortgekomen uit beleid door voorgangers die ook wel iets zouden willen veranderen om het beter te krijgen. De ene groep gaat naar voren, de andere naar achteren. Wie de macht heeft heeft de toekomst en de prolongatie in handen. De verdeeldheid is echter groot hoe het moet.

Het huis is door onze ouders ingericht met inboedel, deze was vertrouwd en herkenbaar. Andere gezinnen hadden wel oog voor bepaalde items, die zijn verkocht en het geld is op de bank beland. Maar de ouders schoten door en hebben een totale leegverkoop gehouden en daarvan zijn we allemaal van op vakantie geweest, 1 jaartje maar en toen was het op ! De ouders hebben samenwerking gezocht met andere gezinnen en zo weer geld verkregen door hier en daar te vertellen dat ze een groot pretpark gingen bouwen waar alleen de aangesloten gezinnen gebruik van konden maken. Een jaartje klaverjassen vulde de pot, maar heel veel mensen konden niet klaverjassen ! En ook gezinnen die niet van klaverjas hielden vroegen of ze toch niet gebruik konden maken van het in aanbouw zijnde pretpark. Een gedeelte van de klaverjaspot werd ingezet maar ook een lening bij de bank genomen om die gezinnen te steunen. Een gelukkige kennissenkring is opgezet zo. Maar de beheerders van de pot wilden toch wel een bijdrage zien, dus de kinderen van die gezinnen gingen klusjes doen bij de gezinnen die hen geld hadden geleend, maar het ging langzaam en de andere gezinnen wilden bouwmaterialen kopen, maar het geld was op. Incasso werd ingezet maar dat bood geen soelaas en de problemen werden groter en het plan strandde volledig.

De kinderen zagen dat het zo niet langer ging en wierpen op dat het anders moest, we gaan Bingo doen ipv klaverjas en mens erger je niet moet er ook in ! Veel meningen die aarzelend werden geprobeerd, echter het geld was op en bleef op. Pa en ma werden ziek, de dokter kwam maar die werd niet betaald, evenals de voorgeschreven medicijnen. De leveringen staakten en de ouders stierven. Het uitgeleende geld kwam via omwegen druppelsgewijs binnen en werd ingezet om van te leven, de plannen van het pretpark en de samenwerking met andere gezinnen stierf een langzame dood. De overige gezinnen wensten wel door te gaan en de overgebleven gelden werden ingezet.diverse zonen en dochters vroegen aan de andere gezinnen hoe het ging en zij wierpen op dat het goed ging. maar de bedenkers waren dood en bleven dat. ideeën werden vernieuwd en de gezinnen gingen de ontwerpfouten van de overleden ouders zien.  Ze schreeuwden van de daken dat de overleden ouders schuld hadden aan het niet bouwen van het pretpark.

De kinderen van het originele gezin, spraken het tegen en spraken schande over de beeldvorming. Totdat een oudere broer verhaal ging halen bij het buurgezin, hij gooide de ruiten in van de woning en stak de driewielerbanden lek van zijn buurjongetje. Zo ontstond een groot wantrouwen naar de andere buurgezinnen. De resterende gezinnen sloten hun huis af en belden elkaar met waarschuwingen dat een onverlaat de woningen wel in de brand ging steken. Onderling wantrouwen stak de kop op en de gezinnen spraken niet meer met elkaar maar over elkaar !

Individuele meningen doen er niet langer toe en de vete is ontstaan. Oorzaak ? Hoor en wederhoor, misvormde informatie en heel belangrijk het wegvallen van Kennis en ervaring. Niemand weet meer hoe iets aan te pakken en daarom is het goed te kijken naar het verleden.

Wat ging er goed ? En hoe is dat bereikt ? Fouten herstellen die gemaakt zijn, in overleg treden met elkaar. Saamhorig worden i.p.v. verdelen. Zomaar een paar punten die problemen blootleggen en hoe ze hersteld kunnen worden. Ik ben maar een vader, maar Rutte is de vader des vaderlands en doet hij het goed ? De kinderen, de politieke partijen, zij denken het te weten, maar hebben verzorging nodig en er zijn natuurlijk meer wegen om iets te bereiken. Des te meer kinderen hoe meer er gesproken moet worden. De meeste stemmen gelden ? Nee, de verstandigste oplossing toepassen en dat is essentieel om de problemen met anderen en met onszelf de baas te worden.

Dr.Snuggles

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close