De (sloop) kogel gaat door de kerk ! Rijksmonumenten zwaar beschadigd !

0

Enige tijd geleden kreeg ik een melding uit Brielle dat er een harde klap gehoord was nabij de st Catharijnekerk. In mijn blog tegengas heb ik hier aandacht aan besteed. Na een half uur werd ik gebeld door een journalist van het AD. Het eerste wat deze vroeg was of het een 1 april grap betrof. Dit is ontkennend beantwoord. Het gebouw stond immers in de steigers na de melding. Een 2e artikel, nu van het ad.nl zag het licht en sprak over instortingsgevaar. Nu een heel belangrijk feit was nog niet bekend. na de klap zijn er diverse monsters genomen van de stenen. Deze stenen zijn van een dusdanige samenstelling dat het nagenoeg onverwoestbaar is. De fundamenten zijn niet van beton maar van natuursteen. Rustend op palen. Dordrecht had enkele jaren geleden last van paalrot wat het oude stadscentrum in gevaar bracht. Oorzaak ? Hoge waterstand ! Heel veel woningeigenaren werden op kosten gejaagd om de paalrot tot staan te brengen dan wel ingrijpende verbouwingen op eigen kosten te laten plaatsvinden.

Nu Rijksmonumenten onder de staat vallen, onderhoud dient te worden uitgevoerd, restauraties worden vaak in etappes uitgevoerd. Dit komt door de hoge kosten en het gebrek aan geld voor dit doel. Inzamelingen door particulieren, stichtingen en fondsen schieten gruwelijk tekort en de staat zal nu echt de verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Cultuur is afgeschaft door de 3 voorgaande regeringen. Het zou mij niet verbazen dat objecten gesloopt dienen te worden omdat ze onherstelbaar beschadigd raken aan de fundamenten. Nu ik denk dat het 5 voor 12 is. De bemonstering van de St. Catharijnekerk te Brielle heeft de onderzoekers doen schrikken.

woildplassen kerk

Een citaat uit het rapport, wat mij telefonisch werd doorgegeven luidt: : “Verdere actie tot neutralisatie van occulte stoffen zal spoedig genomen moeten worden om het cultureel erfgoed te laten prolongeren !

Hieruit blijkt dat er wel degelijk iets aan de hand is en dat onze rijksmonumenten ernstig gevaar lopen. De Martinitoren te Groningen heeft ook ernstige schade opgelopen door aardbevinkjes. maar de rest van de rijksmonumenten verspreid over heel Nederland en uit de tijdspanne 500 na Christus is er ook slecht aan toe. De oorzaak volgens het rapport. Wildplassen !

“Hoge concentraties

  • Urobiline en porfyrine.
  • Ureum.
  • Urinezuur.
  • Creatinine
  • Sulfaten.

Zijn vastgesteld uit de monsters van het steengruis, dat op een hoogte van 4 meter is aangetroffen. Deze stoffen veroorzaken chemische verbindingen die de structuur van het gesteente wijzigt en de steen poreus kan maken.

Nu deze conclusie bekend is wordt er een aanbeveling verwacht. Rijksmonumenten dienen per omgaande beschermd te worden tegen wildplassen. Gemeenten zullen maatregelen moeten gaan nemen om wildplassen uit te bannen, dan wel te plaatsen te creëren waar men zijn of haar behoefte kan doen en wel laagdrempelig toegang te verlenen tot toiletten van openbare aard. Tevens dienen de monumenten behandeld te worden met stoffen die bovenstaande elementen kunnen neutraliseren. Ook vervanging en reiniging van de stenen komt aan de orde in een andere fase. Hiervoor zal landelijk een bedrag van 70 miljard benodigd zijn ! Dit is exclusief de kosten die nodig zijn om de preventieve werking in gang te zetten.

Aanstaande zaterdag  wordt het 1 april feest te Brielle gevierd, Daar deze historische vestingstad nagenoeg volledig bestaat uit rijksmonumenten en ook monumenten in particulier bezit, is enige tijd geleden het probleem al opgemerkt. De maatregelen bestaan uit toiletwagens, die door de gehele stad staan opgesteld om wildplassen te voorkomen. Tevens worden zo’n 40.000 toeschouwers verwacht om de inname te vieren en te aanschouwen

Brielle is vele wildplassen op 1 aprilfeest zat

In Brielle wordt in de avond van het 1 aprilfeest zo veel wildgeplast dat de politie machteloos staat om alle overtreders op de bon te slingeren. De gemeente is dat spuugzat en gaat daarom sanitairwagens neerzetten.

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close