De ruggengraat !

0

dr-snuggles nieuwAlles is met elkaar verbonden om onze maatschappij zo soepel mogelijk te laten draaien. Op de arbeidsmoraal wordt nadruk gelegd om zoveel mogelijk mensen te activeren bij te dragen aan het welzijn van de inwoners. Toch is er een kentering geweest, want helpen doe je toch belangeloos ?

Niets is minder waar, de gewone inwoner is behulpzaam, getuige de inzamelingsacties voor anderen. Crowdfunding heet dat. alles wat de zorg niet vergoed daar wordt wel een stichting voor opgericht. Door particulieren en voor particulieren. jammer genoeg is de beroepsgroep een andere mening toegedaan. Werken is voor mietjes ! Nu zo’n voorbeeld heb ik bij de hand, en het speelt zich af in de zorg ! Wat als de zorgverlener niet gemotiveerd is, niet aan de 24 uurs economie wil deelnemen. Wel werken van 09.00 uur tot 17.00 uur maar daarna is de tent gesloten (!). We zien het hier plaatselijk gebeuren ! Op Voorne Putten, Europoort en Botlek is iets aan de gang, iets heel lelijks om het zomaar te zeggen. Recht uit het hart, luiheid, onwil en winstbejag en wel door een beroepsgroep die veel aanzien geniet. Ondertussen moeten 200.000 mensen het doen zonder spoedzorg verzorgd door huisartsen.

Maar de inwoners laten dat natuurlijk niet over hun kant gaan, het marktprincipe vraag en aanbod, wat zo heilig is, binnen de zorgketens, wordt geweld aangedaan.

Nu kan ik U doodgooien met cijfers maar het is zo zeker, als de ene dienst er niet meer is , wordt een beroep gedaan op een andere dienst. zo ook alhier. Door het ontbreken van een volwaardige HuisArtsenPost (HAP) op het eiland Voorne wordt de ambulancedienst overvraagd, en met 4 ambulances op het Eiland, U raadt het al, wordt zelfs de basale aanrijtijd niet gehaald. maar gemiddeld klopt alles ! De enige die er wat van merkt is de persoon die in acute (doods)nood verkeert. Je zal maar een ongeluk krijgen en dringend medische zorg nodig hebben. Je hoort de toeters en bellen maar ziet hem niet want elders ligt een bejaarde naast zijn bed die er voor de zoveelste keer is uitgevallen. Dan merk je al snel dat automatisering iets ergelijks aan het worden is. Dit noemen ze TRIAGE !

De 112 centralist krijgt een melding, Politie, brandweer of Ambulance wordt er geroepen. Ambulance graag en je wordt doorgeschakeld. Een centralist van de centrale Ambulancepost staat U te woord via een protocol ( lees een computerscript) Dit Amerikaanse systeem is ongeschikt voor de Nederlandse markt maar je moet iets als je geen vertrouwen hebt in menselijk kunnen dan wel intuïtie ! Deze centralist stelt allerlei vragen waar U in blinde paniek, op moet antwoorden. De prioriteit wordt vastgesteld en dan pas gaat er iets rijden ( of niet). Natuurlijk telt elke seconde, beantwoorden telefoon, doorzetten en de vlotte afhandeling van het trage systeem. het verbaasd ons dat er geen keuze menu van gemaakt is. heeft u een bloeding ? Toets 1, heeft U een hartinfarct ? Toets 2 ! Belt u voor de lol ? Toets 0, wacht even U krijgt iemand aan de lijn van het CJIB die U automatisch beboet.

De hoeveelheid 112 bellers op het eiland Voorne is toegenomen, de HAP op Putten is overbelast en de wachttijden aldaar lopen op tot 2 uur. Door een onjuiste meting lijken dit incidenten maar de gemiddelden lopen over 24 uur ! maar de Puttense HAP (Spijkenisse) is maar tot 21.00 uur geopend. Steggelen over cijfers, maar het gezonde verstand is tijdelijk afwezig. Geachte lezer, we zijn al vanaf 2015 bezig de HAP weer terug te krijgen op Voorne, maar het wil maar niet lukken. Er wordt een spelletje gespeeld.

De sluiting is besloten door de huisartsenvereniging, zonder tussenkomst en raadpleging van de bevolking. De protesten begonnen al vrij vroeg, toen kregen de zorgverzekeraars de schuld, daarna werd er gewezen naar de veiligheidsregio Rijnmond. Maar anno 2017 en vele inspreekrondes bij de gemeenten op Voorne-Putten verder, is er een zorgelijke doorbraak. De politiek op ons eiland heeft geen dwangmiddelen om een HAP te gebieden. Naar gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders wordt doodeenvoudig niet geluisterd. Wie zijn ze ? Nu dat blijken dus de huisartsen op dit mooie eiland te zijn, verenigd in de huisartsenvereniging Voorne olv Dhr Hoogervorst ( nee dit verzin ik niet, mijn vinger gaat ook al naar de keel ! ). Huisarts is een roeping een gilde en tevens een beroep. Daarbij hoort de eed van Hippocrates, elke arts legt deze eed af en die tekst luidt:

“Nederlandse artseneed (2003) Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Dat beloof ik. of Zo waarlijk helpe mij God∗ almachtig.”

De inwoners trekken natuurlijk hun conclusie en hebben de huisartsen van Voorne voor de tuchtraad gedaagd, ondertussen is het beroep geweest en wordt er vol spanning gewacht op de uitspraak. Want het oordeel van de inwoners is dat de eed op meerdere punten gebroken is. Ten dienste van de inwoners ? Toetsbaar ? Zorgen voor zieken ? Ten dienste van de medemens ? Alle vragen worden negatief beantwoord in woord en daad. Economische belangen spelen natuurlijk een rol, 4 keer per jaar op vakantie, speculeren met onroerend goed ? Overvraagd worden door de inwoners van Voorne ? Er zijn 26 huisartsen verenigd in maatschappen dan wel praktijken, geen avonddiensten willen draaien, geen nachtdiensten, onbereikbaar zijn per telefoon ! En bel je op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur dan krijg je een keuzemenu, of een assistent die een paracetamolletje voorschrijft. ook krijg je vaak te horen dat een afspraak niet mogelijk is , dit wegens :

  • Vakantie
  • Spoedgeval
  • omdat U tussen 10.00 uur en 11.00 uur alleen afspraken kan maken.

Niet iets om vrolijk van te worden, en als de telefoon dan al beantwoord wordt is de kans klein een levend persoon aan de lijn te krijgen. De arts ? Die zit heerlijk aan de koffie, zakenlunch of heeft een seminar voor “timesharing”.

het beeld die inwoners hebben van een huisarts wordt al heel mooi uitgebeeld door Tom Hofman in de Nederlandse serie Dr. Tinus. Bewogen en 24 uur paraat ! Handelend met verstand en de apotheek op zak. Jammer genoeg is dat tijdperk op Voorne afgesloten. De echte “die hards” zijn inmiddels gepensioneerd, en die wordt het ook gegund, de nieuwe generatie is er een van pappen en nathouden, van dialoog en verwijzer. maar ook een van egoïsme en een hekel hebben aan drukte en chaotisme ! Nevenactiviteiten schijnen belangrijker te zijn dan de patient, en dat beste lezer, is niet hoe het hoort te zijn. Natuurlijk waren ze eens gedreven, de maatschappij heeft ze bekeerd ! Om over lijken te mogen gaan schijn je gestudeerd te moeten hebben, maar mensenkennis en oog hebben voor de noden van inwoners , lees mensen, dan schijn je een aangeboren afwijking nodig te hebben. Dit wordt medemenselijkheid genoemd. Iets vanzelfsprekend ! Daarop is ook die eed gebaseerd.

De politiek ? Die wil wel en ziet ook dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Zij dachten de regie in handen te hebben. Maar nu blijkt dat ze hoog en laag kunnen springen, die HAP komt er niet omdat de huisartsenvereniging dat zegt ! Natuurlijk kunt U hier de gehele discussie zien en horen, het leed wat HAP heet ! Hoe die gemist wordt en hoe er getoverd wordt met cijfers. Als het niet treurig was dan is het heel grappig ! Echter het gaat over mensen die een arts nodig hebben en die deze niet kunnen benaderen.

We weten nu aan wie het ligt en reken maar dat die huisartsen een MEA CULPA moeten gaan doen. Arbeid adelt ! Maar de inwoners zijn machtiger vanwege de eenheid. en wat willen 26 mensen tegen 200.000 mensen beginnen ? Wij inwoners gaan los, petities helpen niet langer, we halen ze uit de comfortzone en bereiden juridische zaken voor. Plichtsverzuim, verzaking, egoïsme en onverschilligheid zijn dat werkelijk de kernwoorden die de Voornse huisarts ambieert ? Over enkele weken is bekend hoe de tuchtraad met dit fenomeen omgaat, is de eed een papieren tijger of heeft deze kracht van wet pom medemenselijkheid af te dwingen ?

Als de eis wordt toegewezen betekent het voor geheel Nederland een ommekeer, niet marktwerking en geldelijk gewin staat vooraan, wel de medemenselijkheid. Zelfs voor verzekeringsartsen zou dat grote impact hebben, want zij sturen ook mensen aan het werk die mankerende zijn, en wel tegen beter weten in ! Omdat een verzekeraar dat verlangt. Er wordt met spanning afgewacht op die beslissende uitspraak, de heren hebben een probleem, en ook de confrères hebben een probleem. Een kip en Ei gevalletje ! De medische stand is beschadigt en daar dient verandering in te komen, niet goedschiks ? Dan maar kwaadschiks !

Dr. Snuggles

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close