[UPDATE] De prestigedrang van de gemeente Hengelo gaat over de ruggen van ouderen en gehandicapten.

0

*Update: De petitie tegen onderstaand onzalig plan staat inmiddels online, u kunt HIER tekenen!

Dat gemeenten niet altijd even handig omgaan met belastinggeld, is bekend. De voorbeelden van gemeente projecten die uitlopen op kostbare fiasco’s zijn legio en daarop vormt de gemeente Hengelo in Overijssel geen uitzondering.

Zo is er het immer meer geld verslindende prestige project genaamd Warmtenet wat eigenlijk alleen maar geld kost en nu komt daar het afval beleid van de gemeente bij. Ik heb het over het onzalige plan van de gemeente de grijze containers(Hier genaamd Otto, elders vaak Kliko) in te nemen en de burger te dwingen hun huisvuil zelf naar zogenaamde ondergrondse containers te brengen, waarvoor per weggegooid zakje huisvuil €1,20 mag worden betaald.

Verkapte belasting

Men brengt het zo dat het zoveel beter voor het milieu zou zijn en het, dankzij het scheiden van afval ook goedkoper wordt voor de burger. Voorbeelden elders in het land laten een ander plaatje zien. De kosten per weggeworpen zakje huisvuil beginnen dan met € 1,20,maar in gemeenten elders in het land is dat bedrag snel opgelopen. Ook zwijgt de gemeente over de kosten van het leefbaar houden van de omgeving waar deze containers zijn geplaatst om over problemen met ongedierte tijdens de zomermaanden maar te zwijgen(wederom ervaringen in andere gemeenten, waar we niets van horen).

Hoewel het zelf wegbrengen van afval een kostenbesparing oplevert voor de gemeente in de vorm van het verdwijnen van de vertrouwde vuilniswagen en bijbehorend personeel zien we dit nauwelijks terug in de kosten die de gemeente op jaarbasis rekent voor de verwerking van afval. Kosten die op zich al discutabel zijn zoals ik hieronder in het artikel zal aantonen.

Daarnaast is het een feit dat alle kosten die de gemeente hiervoor rekent eigenlijk pure diefstal van de burger is omdat ze mede eigenaar is van het bedrijf dat het afval verwerkt, genaamd Twence. Dit bedrijf maakte het afgelopen jaar maar liefst 12 miljoen winst en bezit een eigen vermogen van 110 miljoen en dat zijn euro’s, geen roepies.

Deze winst komt uit het herwinnen van bruikbare grondstoffen en het opwekken van groene stroom. De aangesloten gemeenten hebben een leverplicht naar Twence, en zo kan deze monopolist zich verzekerd zien van bovengenoemde winsten.

Kortom, naast de woekerwinsten die de gemeenten maken die eigenaar zijn van Twence, wil de gemeente Hengelo nu dat u ook de transportkosten voor uw rekening neemt onder de drogreden van milieubewustzijn. 

Drog doelstelling is niets meer dan een prestige project voor wethouders om hun ego te boosten

De gemeente Hengelo heeft zich tot doel gesteld om per persoon nog maar 50 kilo restafval te realiseren tegen 2030. Dat is vreemd want Twence die alle verwerking van dit afval voor haar rekening neemt heeft een tekort aan afval wegens overcapaciteit. Op dit moment wordt slechts 40% van de capaciteit benut voor afval aangeleverd via de gemeenten, de rest komt van aanlevering van afval uit het buitenland.

Kortom, er is geen enkele reden om deze doelstelling te willen halen, anders dan geldklopperij. Immers zal “per klik” betalen voor het wegbrengen van het afval meer gaan opleveren omdat het niet opgehaald hoeft te worden, en mocht de doelstelling van 50 kilo per jaar per persoon niet worden gehaald is dat weer een goed excuus om de burger wat extra te belasten onder het mom de vervuiler betaald, wat op zich een goed credo is, ware het niet dat het afval gewoon nodig is om de genoemde winsten voor Twence op te kunnen leveren.

Dat gemeenten deze winsten liever halen uit afval uit het buitenland(men lonkt naar een deal met Stadt Münster in Duitsland.) is weer eens een goed voorbeeld hoe het allemaal slechts draait om geld. Het milieu is slechts de drogreden om dat geld te pakken. Dat zien we ook aan het feit dat bedrijven, die de veroorzakers zijn van al dat verpakkingsafval geen strobreed in de weg wordt gelegd. Symptoombestrijding over de ruggen van de burgers is immers veel lucratiever,

Feit is dat afval geen kosten maar winsten oplevert en de gemeenten ons dus eigenlijk zouden moeten betalen voor het mogen gebruiken van ons afval!

De onzin van afval scheiden

Raymond Gradus, hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar de ervaringen met verschillende vormen van afvalinzameling. Volgens hem is nascheiding, waarbij het huisvuil pas in de afvalcentrale wordt ontdaan van herbruikbaar plastic, voor gemeenten en dus voor hun inwoners veel goedkoper. Dankzij hoogwaardige techniek levert nascheiding veel meer plastic en metalen op dan afvalscheiding thuis.

Hierop hebben wij dit voorgelegd aan de gemeente Hengelo die daar het volgende op te melden had:

“Nascheiden alleen is geen optie. De kwaliteit van het materiaal is minder dan bij bronscheiding. Bovendien zou met alleen nascheiden van restafval papier onbruikbaar zijn, en zijn textiel, GFT en glas ongeschikt voor hoogwaardig hergebruik. Alleen nascheiding draagt ook niet bij aan het milieubewustzijn van mensen: minder inzicht in gebruik/verbruik, waardoor men waarschijnlijk minder bewust met afval omgaat.”

Hiermee ben ik in gesprek gegaan met enkele contacten die wij hebben bij Twence, die dit als volstrekte onzin afdeden. Hun letterlijke telefonische reactie was:

“Wij zijn uitgerust om alles, echt alles te scheiden, beter, sneller en goedkoper.”

Dat de stelling van de gemeente Hengelo niet correct is wordt ook ondersteund door een proef die zestien Limburgse gemeenten deden naar het scheiden van plastic afval.

“Het achteraf scheiden van plastic uit het afval met een speciale verwerkingsmachine bespaart de zestien gemeenten bijna 6 miljoen euro, dat zegt wethouder Jan Bormans van de gemeente Gulpen-Wittem en initiatiefnemer donderdag.

Een deel van de besparing zit in het drogen van het afval door de verwerkingsmachine waardoor afval gemakkelijker te scheiden is en er minder verbrand hoeft te worden.

Meer kilo’s

Daarnaast levert deze methode per inwoner ook meer kilo’s ingezameld plastic afval op. Met proeven van gemeenten die de burgers zelf het afval laten scheiden, wordt 6,3 kilo per inwoner ingezameld.

De proef met nascheiding bij de Limburgse gemeenten leverde 19 tot 21 kilo plastic per inwoner op.

Met ingang van 1 januari 2010 zijn gemeenten verplicht om plastic te scheiden uit het afval. Zij mogen daarbij zelf kiezen hoe zij dat doen: door de burgers zelf in speciale plastic zakken of via nascheiding.

Milieu

”De proef bewijst dat nascheiding beter is voor het milieu en de portemonnee. Het levert bijvoorbeeld de gemeente Gulpen-Wittem met 15.000 inwoners structureel 70.000 euro per jaar op. Reken maar uit wat grote steden gaan besparen. Bovendien kan de proef nog verder worden geoptimaliseerd”, aldus Bormans.” – Bron ANP

Kortom, De gemeente Hengelo weet het beter dan een Hoogleraar, De afval verwerker zelf en beter dan 16 andere gemeenten die er reeds onderzoek naar deden…

*Opmerking* Hierbij gaan wij er uiteraard vanuit dat papier en karton wel wordt gescheiden, iets wat al jaren gebeurt.

Ouderen en gehandicapten weer de klos

Naast het feit dat wij hierboven hebben aangetoond dat de redenen voor invoering van dergelijk onzalig beleid een drogreden is, wordt dit prestige projectje weer eens behaald over de ruggen van ouderen en gehandicapten waarvoor de gemeente geen oplossing aandraagt. Hun advies neem de zooi maar mee tijdens het boodschappen doen, of laat vrienden, familie of kennissen het maar voor u doen.

Kortom, de ouderen die volgens onze regering zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven, mogen dankzij het (wan)beleid van gemeente Hengelo weer een stuk van deze zelfstandigheid inleveren.

Wat kunnen we hier nog tegen doen?

Wij leggen ons als inwoners van de gemeente Hengelo hier niet bij neer en daarom zijn wij een onderzoek gestart naar alternatieven zoals bijvoorbeeld eigen inhuur van vuilcontainers en onderzoeken de juridische mogelijkheden om daar dan ook geen afvalstoffen heffingen meer over te betalen om zo de gemeente als het ware buiten spel te zetten.

Ook kijken wij naar mogelijkheden dit rampzalige beleid tegen te houden. Dat begint altijd met een petitie en deze is reeds in de maak. Houd u deze website en/of Facebook pagina in de gaten voor nieuws en updates hieromtrent.

Share.

About Author

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close