Chantage op internet, sla terug !

0

dr-snuggles-nieuwJatten is niet netjes, dat heb ik geleerd tenminste. Foutjes worden gemaakt dat geef ik ruiterlijk toe. En op verzoek wordt dat gecorrigeerd. Het is wat anders als er willens en wetens misbruik gemaakt wordt van iemands onwetendheid of goedheid. De wereld is niet lief meer en alles draait om geld. Bij die laatste hoor ik in ieder geval niet. Ik hoef niet rijk te worden van andermans intellectueel werk. Muziek, films en boeken, De nieuwste film downloaden, het mag niet, maar toch wordt het gedaan.

Doorn in het oog van artiesten en vooral van de BUMA/Stemra. Die collecteren voor de artiest. Copier heffingen worden geheven om dit uit te bannen, het helpt niet ! Wetgeving is ook niet in overeenstemming. En ja, het hoort in het burgerlijk wetboek thuis, niet onder strafrecht.

Het wordt anders als een ander iets beweert en daar een som geld voor vraagt. Dat laatste overkwam http://pelsindeluis.wordpress.com oftewel het Portal / blog Tegengas Voorne Putten. Aan de URL is te zien dat het hier handelt om een gratis website van een particulier. Namelijk mijn persoontje, bloggend en schrijvend als dr.Snuggles, politiek geïnteresseerd, veelzijdig en arbeidsgehandicapte. “Tegengas” is enerzijds statisch. In de menu’s komen linken voor naar diverse media, verenigingen en “gemeentegids-uitingen”. Rechtstreeks naar de dierenarts ? Klik op dieren in de bovenbalk en voila, de burger kan gelijk bellen. Betaald worden hiervoor ? Nee, het is een dienst om alles bij elkaar te zetten, medisch, gemeenten en nog veel meer. Reclame inkomsten en sponsoren zijn er niet. Ik mag niet bijverdienen en opinie en nieuws dient onafhankelijk te zijn. In tegenstelling tot de lokale kranten die geheel aan elkaar hangen van sponsoren en neveninkomsten (drukkerij).

Broodroof is niet goed te praten, maar een zetje geven middels een deep-link is wel gewenst. Dat levert meer kijkers op en reclame inkomsten (voorbeeld deep-link ).

In wordpress kan men gebruik maken van een stukje programmacode, hiermee wordt een gedeelte tekst en een afbeelding gegeven van de originele bron. daarbij wordt een link ingevoegd met “Bron: http://noname.nl.” Ook in de titel wordt de Bron vermeld, bv.

‘Undercoveragent pikte Caransa-losgeld in’ | Binnenland | AD.nl

Een Teaser met bronvermelding om door te klikken naar de bron is het gevolg, reclame inkomsten voor het AD.nl en de journalist alle credit voor het schrijven en onderzoek. Zo hoort het.

Misbruik

Om zo’n “teaser” gaat het. De website  “Hellevoetsluis in beeld” verzocht ondergetekende per email even een bedrag voor de foto te betalen, het was auteursrechtelijk beschermd. Nu de fotograaf ken ik persoonlijk, maar de eigenaar van de site schreef de foto te hebben gekocht.

Op 18-10-2017 heb ik een door William van den Handel gemaakte foto van de aanrijding met letsel aan de Nijverheidsweg, geconstateerd op https://pelsindeluis.wordpress.com/ U staat als houder van deze site geregistreerd.
Ik ben auteursrechthebbende van deze foto. Dit betekent dat niemand deze foto openbaar mag maken en/of verveelvoudigen zonder mijn voorafgaande toestemming. Voornoemde foto is openbaar gemaakt op uw site, geplaatst bij het artikel “Aanrijding met letsel Nijverheidsweg Hellevoetsluis. De betreffende screenprints heb ik bijgevoegd. Voor deze openbaarmaking heb ik geen toestemming verleend.

Door voornoemd handelen heeft u mijn auteursrecht geschonden. Ik heb daardoor schade geleden. Nu u mijn foto heeft gebruikt zonder daarvoor te hebben betaald, loop ik inkomsten mis. Mijn exploitatierechten zijn door uw publicatie tevens aangetast doordat de marktwaarde per publicatie daalt. Hoe bekender de foto, hoe kleiner de nieuwswaarde, hoe kleiner de kans dat ik de foto voor (her)publicatie aan een opdrachtgever kwijt kan.
De schade die ik lijd ten gevolge van de schending van mijn auteursrechten bedraagt eenmaal de licentievergoeding van € 240,00 die ik ben misgelopen.
Ik stel u hierbij aansprakelijk voor de schade die ik lijd en nog zal lijden ten gevolge van de inbreuk op mijn auteursrechten.
Ik sommeer u hierbij mijn foto per direct van uw website te verwijderen en deze niet meer zonder mijn toestemming voor welk doeleinde dan ook te gebruiken.
Het verwijderen van de foto repareert de gepleegde auteursrechtschending echter niet en ontslaat u dan ook niet van de verplichting tot betaling van de schadevergoeding.

Om een tijdrovende en kostbare gerechtelijke procedure te voorkomen stel ik bij wijze van schikking een schadevergoeding van € 200,00 voor. Indien dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief is bijgeschreven op bank/girorekeningnummer NL32 RABO0365 *** 24 ten name E. J. Terpstra , onder vermelding van ‘schikking auteursrechtinbreuk’, zal ik geen juridische stappen ondernemen. Na ommekomst van deze termijn vervalt het schikkingsaanbod automatisch en bent u het volledige schadebedrag verschuldigd.

In dit geval is het dus heel tegenstrijdig, een niet commerciële site maakt een deeplink om de andere commerciële site ( bekijk hier even de tarieven van de betreffende site )

In zo’n geval ga ik een onderzoekje doen, geen kamer van koophandelnr, geen aansluiting bij Nederlandse vereniging voor journalisten en heel belangrijk geen vestigingsadres of persoonsgegevens. Veel dode links en een “rommelige website”

We openen dan maar, voor het geval dat, een verzoekje tot openheid van zaken.

Tegengas schrijft:

Ik heb U gevraagd aan te tonen dat u de rechthebbende bent van de bestreden foto, tot op heden heb ik niets meer vernomen voor u.

Zonder bewijs kan ik niets voor u betekenen, wel heb ik Uw site en de daarop geplaatste gegevens onderzocht en ik mis.

aansluitnr NVJ, inschrijvingsnr KVK en adresgegevens van beide medewerkers. Uzelf en dhr van de Handel. Wel is een disclaimer geplaatst, echter niet zichtbaar zonder handelingen te verrichten.

U stelt in de intro dat U full time werkzaam bent bij een beveiligingsbedrijf. Dhr van De Handel geniet een Wajong uitkering in verband met invaliditeit. Hieruit kan ik opmaken dat U zich schuldig maakt aan fraude, nl in de gelegenheid stellen van derden een inkomen te genieten, dan wel aanvulling op een uitkering te bevorderen. Tevens maakt U zich schuldig aan afdreiging en intimidatie, wat gezien wordt als economisch misdrijf.

En het antwoord komt, verbaasd over de brutaliteit dat ik bewijs van aankoop wil zien,

Bedankt voor uw reactie.
Op alle foto’s berust een auteursrechtenbescherming, ingeschreven bij de KVK of niet maakt dus niet uit. Ook als particulier zijn de foto’s gewoon beschermd door het auteursrecht. De maker van de foto heeft automatisch auteursrechten op het gemaakte werk.
U heeft als “website” de foto op uw eigen server geupload. Er is daarvoor geen toestemming gegeven. De Pingback die geaccepteerd is door WordPress gaat om een linkverwijzing naar het artikel, daarmee is dus nog steeds geen sprake van toestemming voor het gebruik van de foto op uw website. Om een website te hebben in Nederland hoef je niet ingeschreven te zijn bij de KVK en NVJ of de website. Wij hebben echter wel een brief gebruikt van de NVJ, daarin had het stukje om het bedrag te claimen via de NVJ vervangen moeten worden door een algemene advocaat of jurist.
Met nieuwsartikelen op uw Blog probeert u lezers te trekken. Net als wij dat ook proberen te doen. William van den Handel geniet geen inkomsten uit het maken van foto’s, echter heeft hij mij Erik Terpstra en daarbij Hellevoetsluis in Beeld wel toestemming gegeven om de foto’s te gebruiken. Hellevoetsluis is een website die wij samen beheren. Wij verdienen allebei geen euro aan de website Hellevoetsluis in Beeld en de daarop vertoonde foto’s. U maakt echter gebruik van reclames en genereerd daarmee inkomsten, daarmee wordt uw websites tevens als commercieel gezien.
Nog even over het auteursrecht : Het is niet toegestaan om werk te verveelvoudigen indien daar geen toestemming voor is verleend. Ik wil u dan ook graag verwijzen naar de website https://www.charlotteslaw.nl/auteursrecht/
Wij blijven dus bij ons standpunt over het volgende :
U gaat de foto verwijderen en betalen voor de licentie-vergoeding. Zo niet dan zorgen we ervoor dat de zaak uit handen wordt gegeven aan een incassobureau, houdt u er dan wel rekening mee dat ook deze kosten op u zullen worden verhaald.
Met vriendelijke groet,
Hellevoetsluis in Beeld
Blijkbaar heeft hij het niet zo goed begrepen want toch even aandringen, het geld is namelijk erg belangrijk. Het motto is “Wie eist bewijst” Niet bewijzen is dag en tot ziens, want waarom betalen voor iets waar men niet om vraagt, begrijpt of eigenaar van is ? Mijnheer sputtert behoorlijk en is overtuigd dat ik hem op zijn ( kies kleur) ogen MOET geloven. Een legitimatie of aankoopbewijs of bewijs van overdracht wordt niet geleverd. Het begint over te komen als “Betalen kreng, ik ben gewend mijn zin te krijgen”

Beetje omgekeerd wereld lijkt mij. U pakt wat van ons en nu moeten we ons gaan verdedigen.

Ik stel voor dat u de aangifte gaat doen, waarna wij zullen aantonen dat wij in ons recht staan en dat de foto van ons is. Sterker nog, de andere fotografen en politieagenten, ter plaatse, kunnen bevestigen, dat van den Handel op die locatie die foto heeft gemaakt.
Ik ben ook van plan om hierover niet meer verder in discussie te gaan.
Het is ons doel niet om geld aan u te verdienen. Wij willen  alleen duidelijk maken, dat iedereen niet zomaar materiaal kan overnemen. Sterker nog, wij hadden het al onderling besproken, dat als u na de eerste mail had gezegd, van sorry, zal het er vanaf halen, dat wij het er dan verder erbij zouden laten zitten. We maken allemaal fouten.
Echter met het standpunt wat u nu inneemt zijn wij genoodzaakt om onze zaak door te zetten en te beschermen wat van ons is. Wij staan in weer en wind foto’s te maken en vervolgens zit iemand vanuit zijn luie stoel onze foto’s en items over te nemen.
Zoals hierboven gezegd, stop ik de discussie met u en hanteren wij de termijn zoals in de brief aangegeven. Hierna komen alle voorstellen om tot een regeling te komen te vervallen en zullen wij het zoals eerder aangegeven uit handen geven met de daarbij komende kosten.
Ik denk dat wij u genoeg tegemoet zijn gekomen om tot een oplossing te komen.
Met vriendelijke groet,
Hellevoetsluisinbeeld
E. J. Terpstra
Er zit wat tijd tussen, maar dan uiteindelijk komt er een brief van een incasso bureau.  Het schrijven is een geautomatiseerde brief ( dit blijkt uit de headercode) ingevuld op een andere site, een google’tje biedt uitkomst en leidt naar een facebook account. Dit incassobureau staat slecht bekend en is een doe het zelf incasso. De tekst luidt:

Amsterdam, 13 november 2017

Betreft : Erik Jan Terpstra
Dossiernummer : JURMH1719013272

Geachte heer/ mevrouw Tegengas Voorne putten

Inzake de vordering van mijn opdrachtgever Erik Jan Terpstra met dossiernummer JURMH1719013272 treft u onderstaand een specificatie van openstaande facturen alsmede een specificatie van de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten.

Specificatie hoofdsom:

   Factuurnummer    Factuurdatum    Vervaldatum      Bedrag
   Schending auteursrecht    12-11-2017    12-11-2017   € 240,00

Specificatie rente en incassokosten:

Hoofdsom € 240,00
Wettelijke rente € 0,40
Incassokosten € 40,00
Btw € 0,00
Totaal te voldoen € 280,40

Wij verzoeken en sommeren u laatstgenoemd bedrag per omgaande over te maken op ons ABN Amro bankrekeningnummer NL57 ABNA 0450 *** 39 t.n.v. Juristu te Amsterdam o.v.v. JURMH1719013272.

Betalen via IDEAL:
Klik op de link http://yaz.c.c//VdMJGC (*url geedit)
Mocht u hier geen gehoor aan geven, dan zullen wij u in rechte betrekken.
Wij hebben reeds opdracht van onze opdrachtgever, indien u niet minnelijk betaald om u dan te dagvaarden. Wij zullen dan de deurwaarder inschakelen, die zal de dagvaarding bij u betekenen. De rechter zal dan een vonnis vellen, waarna de deurwaarder bijvoorbeeld beslag op uw loon/uitkering, bankrekening, roerende zaken en zelfs uw faillissement kunnen aanvragen. Hopende dat u het niet zo ver laat komen.
Wij adviseren u in ieder geval actie te ondernemen en niet af te wachten.

Hoogachtend,

Juristu Incassodiensten B.V.
www.juristu.nl
[email protected]
085 30**249

Het spoor loopt dood en bovengenoemde persoon probeert dus middels list en bedrog zich te verrijken. Ik heb getracht aangifte te doen bij de politie, maar zij wilden geen aangifte opnemen. De medewerker die ik aan de lijn had op 0900-8844 vertelde dat het een civiele zaak is en niet in het strafrecht thuishoorde.
Het komt geregeld voor dat administratief medewerkers slecht op de hoogte zijn van uitspraken van rechtbanken. De waarheid is dat dit valt onder:
  • Chantage /afdreiging
  • Afpersing
  • Uitkeringsfraude
  • Oplichting

Art 317 en /of 318 Wetboek van Strafrecht, alsmede de jurisprudentie zijn klip en klaar hierin. Dus waarom de kracht van 0900-8844 de aangifte weigert, dan wel een afspraak of de gelegenheid te geven een afspraak te maken weigert, dan is deze medewerker medeschuldig aan het plegen van een misdrijf. De ambtseed blijft natuurlijk van kracht. Al met al heb ik het nodige onderzoek verricht en doorgespeeld naar economische instanties.

Dus heeft Uw bedrijf of initiatief (particulier) ook te maken van een “Notice & takedown” Altijd de eiser bewegen tot leveren van bewijs, indien dit niet geproduceerd wordt of uitsluitend per internet ( email), de waarborgen ontbreken en een intimiderende toon, dan kunt U aangifte doen bij: FIOD en bedrijfsvereniging ( UWV).

Dr.Snuggles / redactie TVP

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close