Brief aan ministers Blok en Plasterk

0

Geachte aangeslotene bij Stichting RED,

wij verzoeken u onderstaande brief te kopiëren en te verzenden aan Simone Braun van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij liet ons weten dat minister Blok de vragen zou beantwoorden (per brief wellicht, we hebben nog niets gezien) maar niet op het gestelde moment een interview zou geven. Daarvoor moesten we opnieuw een verzoek indienen bij haar. Ik stel voor dat we dat met duizenden tegelijk doen.

[email protected]

u kan haar ook sms’en of bellen op 06 -31 75 ** 73, op dat nummer kan u het verzoek tot het geven van een interview achterlaten.

Met vriendelijke groeten,

Sven-Ake Hulleman

’s-Gravenhage, 6 februari 2017,

Betreft; 2e uitnodiging voor interview en vragen, SOMMATIE.

Geachte ministers Blok en Plasterk,

Op 23 januari 2017 bent u door de vele mensen met restschulden of huizen onder water gevraagd een vijftal vragen te beantwoorden. Hierop hebben wij nog geen antwoord van u mogen ontvangen.

Aangezien minister Blok thans ook minister van Justitie is (ad interim) is daar een drietal vragen bijgekomen. Ook te zien in de volgende youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=hWggUIySORY

Is de minister van Justitie van plan de vervalsers van handtekeningen te vervolgen?

Het is te absurd voor woorden dat men het voldoende acht om AbnAmro intern deze zaken te laten afhandelen. Mensen zijn: ‘niet benadeeld’ ? NIET BENADEELD?  Je identiteit wordt afgepakt, je handtekening vervalst, dit is een zeer serieus misdrijf in een land waarin we het huidige contractenrecht kennen. Bovendien worden door bankiers zelfs in rechtszaken valse documenten aangeleverd met vervalste handtekeningen. Daar wordt bewijs van aangeleverd en het Openbaar Ministerie en het Hof te Den Haag zeggen: we onderzoeken het niet, en dhr Lyell heeft geen belang bij vervolging?
Handtekeningen

http://nos.nl/artikel/2144988-tientallen-hypotheekadviseurs-abn-amro-zetten-valse-handtekeningen.html

https://www.youtube.com/watch?v=Gh2FZGPzYQs&feature=youtu.be

Wordt het niet eens tijd om de Nederlandse vereniging van banken te onderzoeken als criminele organisatie gezien de enorme schade die banken en bankmedewerkers onze samenleving hebben berokkend, in ieder geval zichtbaar sinds 2009/2010 ?

Zijn directe en indirecte piramidespellen verboden in Nederland en is de jarenlange securitisatie en het bouwen van zeepbellen aan te merken als grootschalige fraude met als gevolg honderdduizenden Nederlanders met financiële maar ook emotionele schade?

Op deze vragen wensen duizenden Nederlanders van hun regering heldere en eerlijke antwoorden. Louter per brief antwoorden wordt als onvoldoende ervaren. U wordt dan ook verzocht via uw medewerkers om een interview af te geven, zodat mensen via de media uw gezicht kunnen zien tijdens het beantwoorden van de vragen.

Hiervoor kunt een email zenden aan: [email protected]

Hoogachtend,
Mr. S.P.X. Hulleman

’s-Gravenhage, 23 januari 2017,

Betreft: uitnodiging voor interview en vragen.

Geachte minister Blok,

Graag uw aandacht voor de volgende Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=J3Rl9O0Ppjs

Hieronder vatten wij nog eenmaal de vragen die wij als belanghebbenden bij een betere behandeling van de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële sector voor restschulden.

–          Hoeveel mensen met restschulden heeft u in de afgelopen jaren als minister van Wonen gesproken? Hoeveel mensen met hun huizen onder water? En hoeveel mensen van banken en bank-lobbyisten heeft u ontvangen op uw kantoor of gesproken?

–          Wat vindt u ervan als de advocaten van banken zeggen dat de vele argumenten die Stichting RED heeft ingebracht, en die u ongetwijfeld kent, neerkomen op een politieke discussie? Namelijk de discussie over de macro-economische wanpraktijken van Nederlandse banken waardoor een miljoen gezinnen met grote onderwaardes op hun woningen zijn komen te zitten, en derhalve de aansprakelijkheid van de Nederlandse banken daarvoor? Heeft u ooit gekeken naar het directe causale verband tussen de hypotheekverstrekkings-praktijken van de banken en de gevolgen voor de individuele huizenbezitters?

–          Is het rapport: ‘in het spoor van de crisis’ u bekend? Waarin Nout Wellink van DNB nadrukkelijk zegt dat de banken met listige kunstgrepen zoals off-book transactions en securitisations wet- en regelgeving wisten te omzeilen, en zo de enorme zeepbel in de huizenmarkt creëerden.

–          Weet u van de verzekeringen waarvoor de burgers een opslagpremie in hun rente betalen waarmee de banken zich verzekeren tegen de restschulden en dat banken vervolgens wel diezelfde burger aansprakelijk houden voor de restschulden?

–          Waarom heeft u zich al deze jaren niet uitgelaten over de belangrijke conclusies van de Tweede Kamercommissie huizenprijzen? Vooral opmerkingen als: hypotheekverstrekkers wisten met succes de onwetende burgers te verleiden tot het aangaan van steeds grotere schulden, zouden toch richting aansprakelijkheid van banken moeten leiden? En/of ingrijpen van uw zijde in dit grote maatschappelijke onrecht?

Aanstaande donderdag 26 januari 2017 om 14:00u hebben wij u uitgenodigd om deze vragen tijdens een interview te beantwoorden aan het Lange Voorhout 43 te Den Haag.

Duizenden Nederlanders willen graag uw antwoorden op deze vragen.

Hopende u aanstaande donderdag te ontvangen,

Met vriendelijke groeten,

Mr. S.P.X. Hulleman

Voorzitter Stichting RED
[email protected]

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close