Art 8.2 WvW zorgt voor grappige aanhouding

1

Ik zat vandaag in de auto om een bevriende pool op te halen uit het ziekenhuis en hoorde op Radio Rijnmond een opmerkelijk interview met een man die nogal ontgoocheld was door de Hermandad.

De beste man, die beide benen mist en een stuk arm en hand, had na een cafebezoek een biertje of 5 genuttigd. Hij reed op zijn scootmobiel over de stoep waar ook een opbreking was.

Noodgedwongen rijdt hij de rijbaan op en schampt een burgerauto. In deze wagen zaten 2 rechercheurs die aan het posten waren. Er was geen schade maar de heren wilde wel eens weten of meneer scootmobielrijder stomdronken was. Want Rotterdammers kennende zijn die nogal direkt.

Affijn, de heren gaan op de strepen staan en seinen de collega’s in die met een ademanalyse apparaat zich melden op de plaats van het ongeval. De invalide man ( laten we hem even Kees noemen) krijgt dat apparaat onder zijn neus geduwd met het verzoek/bevel om te blazen.

Kees legt uit dat hij ten gevolge van een longontsteking weinig long inhoud heeft maar de agenten blijven aandringen. na meerder pogingen lukt het Kees niet een monster af te staan van zijn adem. En nu gebeurt het ! Kees wordt aangehouden voor rijden onder invloed en het opzettelijk niet mee werken aan ademanalyse. Dus Kees moet mee naar het bureau ! Kees wordt opgepakt bij zijn heupen en op een zitplaats van het busje gedeponeerd. Een driepuntsgordel wordt aangelegd , ja mensen veiligheid.

Echter door het gemis van benen heeft Kees geen evenwicht in de driepuntsgordel wat tijdens het rijden zeer ongemakkelijk voor hem uitvalt. Normaal wordt Kees vervoerd in een speciale taxi die zijn stoel vastzet met een gordel en zelf een 4-puntsgordel omkrijgt.

Kees, die verklaart heeft 5 biertjes te hebben genuttigd, loopt letsel op tijdens het vervoer en een Proces Verbaal volgt. Geen bloedproef, geen ademanalyse en geen urinetest. Een hoop ellende voor Kees. tevens werd ook zijn (nietbestaande) scootmobiel rijbewijs afgenomen.

kees heeft een klacht ingediend bij de politie, echter de politie heeft het steeds te druk om hem te horen, aldus de woordvoerder. Dus Kees heeft de media opgezocht en terrecht !

het levert een dilemma op, machtsmisbruik, mishandeling en onrechtmatig vorderen van adem.

Als dit gebeurt wordt de mobiliteit van Kees behoorlijk beknopt en was Kees wel strafbaar op de scootmobiel ?

Bij toewijzing van het PV zal de zaak door de rechter worden beoordeeld. Is een scootmobiel een motorvoertuig in de zin van de Wegenverkeerswet en is daar een AM rijbewijs voor nodig ? Of is het een medisch hulpmiddel en wordt de bereider ervan gezien als voetganger. Interessant toch ?

Ergo dient de invalide na een biertje of tig te lopen ? of mag hij paardrijden ? Vragen vragen vragen.

Wegenverkeerswet 1994


Artikel 8
1
Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.
2
Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
a
het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
b
het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan een 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.
3
In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
a
het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
b
het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.
4
Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig die zonder rijbewijs een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.
5
Het is verboden een motorrijtuig als bestuurder te doen besturen door een persoon waarvan men weet of redelijkerwijs moet weten dat deze verkeert in een toestand als in het eerste, tweede of derde lid is omschreven.
6
Voor de toepassing van het derde lid wordt onder een rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.
Wettelijk gezien is de scootmobiel een motorrijtuig, maar geen motorvoertuig.( ander begrip in RVV)
Een paard is geen voertuig dus daar mag je dus wel dronken op zitten.
Ben benieuwd hoe dit gaat aflopen !
Dr.Snuggles

Naschrift: de uitzending en bijbehorende publicatie staat hier

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

1 reactie

  1. Ik kan dit niet amusant vinden. Dit is een fnuikend verhaal hoe barbaars en on-invoelend de Nederlandse politie met inwoners van dit land omgaan. We zouden hier met z’n allen tegen in opstand moeten komen i.p.v in afwachting zijn van een juridisch steekspel door rechtsgeleerden dan wel een uitspraak van de rechter. Dit is te idioot voor woorden en niet normaal.

Leave A Reply

Spring naar werkbalk