Alternatief ? De aluhoedjes aan het woord !

0

Voor de zoveelste keer leggen we U nu eens uit wat waar de alternatieve scene voor staat, want er is nogal verschil van mening onder de mensen.

Het begint bij de media, opinievorming ! De spreekbuis van de staat die U vertelt wat te doen, wat U moet eten, welke medicijnen er nodig zijn en hoe de buurman over U denkt ! In deze tijd gaan mensen nadenken over de gebeurtenissen en levensstijlen. We zien nogal wat verschil in handelen , maar ook in meningen. Vrijheid van meningsuiting, tolerantie en democratie, het wordt in een adem genoemd zodra er iets gebeurt waar anderen invloed op lijken te hebben. Vaak is dat ook zo ! Toch zijn er uitzonderingen waar de fantasie op de loop gaat. Goede voorbeelden zijn projecten die hebben plaatsgevonden en/of gebeurtenissen die het leefbeeld bepalen.

Zo is er een hardnekkig gerucht al gaande sinds Clinton president van de VS was. Hij zou een manifest hebben ondertekend genaamd “Nesara”. Dit project dat met geld en schulden te maken heeft zou doorgang gevonden hebben. Het idee, en heel kort door de bocht zou zijn: opheffen van het oude dollarstelsel en de schulden die hierbij ontstaan zijn kwijtschelden. De praktijk leert dat de VS een schuldenstelsel hanteert om economisch te functioneren. In deze tijd is het schuld plafond alleen maar hoger geworden en de uitgaven van de VS nemen nog steeds toe. Dus geen soelaas en opheffing van de schulden van de burger.

Dan hebben we nog een project die tot de verbeelding spreekt, in de ALU wandelgangen bekend als HAARP. Haarp zou een project zijn om het weer te beïnvloeden, De burgertoepassing zou zijn , het in droge gebieden het te laten regenen door de wolken te bestrooien met een chemische stof, nu dat dat bestaat weten we, toepassing bij oa. bosbranden, beregening van woestijngebieden. Het gerucht dat het militaire toepassingen zou hebben is nog steeds niet ontzenuwd wat weer de chemtrails in de belangstelling brengt. Indirect wordt zo het klimaat beïnvloed oftewel de fabel van de opwarming van de aarde. Kunstmatig wordt een broeikaseffect gegenereerd.

Een volgende gebeurtenis heeft plaatsgevonden in 1963, de maanlanding, ook hier wordt getwijfeld door andersdenkende of deze echt heeft plaatsgevonden. Ufo’s of ODILS, door de een gezien als een voorbode van contact met “aliens”, door de ander afgedaan met onzin. Wel spannend om de oude Roswell dossiers op te sporen en te zien of  die crash nu wel of niet heeft plaatsgevonden. De mens is gewoon nieuwsgierig en er zijn nooit feitelijke waarnemingen bevestigd door de autoriteiten ! Waarom ? Iedereen kan het nu zelf uitzoeken en zijn mening vormen. Veelal lopen mensen nu eenmaal achter de massa aan, en verkondigen meningen die nergens op gebaseerd zijn. Het na-papegaaien en het niet accepteren van officiële lezingen houden deze mythes in stand.

Het nine-eleven “evenement”, ieder weldenkend mens ziet dat er iets mee is. Onderzoek door leken brengen enkele onmogelijkheden aan het licht. Maar het wordt als onzin afgedaan. Dit onderzoek loopt nog steeds ! Bevredigende antwoorden zijn er nog steeds niet. Deze werken heden ten dage nog steeds tot twijfel over het hoe en waarom.

Dan genootschappen, voorspellingen , profeten, geneeswijzen en onverklaarbare gebeurtenissen, ze zullen de mens altijd verbazen, op onderzoek uitgaan is aan te raden. Echter hoed U voor de commerciëlen die er een slaatje uit slaan, we zagen in de jaren ’70 Goeroes’s ontstaan en sekten. Allemaal bedoeld om antwoord te geven op onverklaarbare gebeurtenissen en levenswijzen. De scientology kerk, de bhagwan en natuurlijk de Pinkstergemeenten kerken. De tijd is veranderd, levenswijzen zijn gekapitaliseerd en het geld regeert. De maatschappij veranderd in individuen die alleen staan en anderen verhinderen samenwerking. Verdeel en Heers is het motto en bedrijven spinnen hier garen bij. Alles voor de winst ! Mensen worden boos en zoeken verklaringen waarom ze het “slecht” hebben. Weer anderen spelen erop in en zo sluit de kring weer.

Mocht er een antwoord komen op een prangende vraag of gebeurtenis, dan nog blijft de twijfel bestaan ( zie chemtrails). Complotten worden door zichzelf in stand gehouden, en we zien de alternatieve nieuwsmedia handig hierop induiken door: Uw portemonnee leeg te plukken met cursussen, therapieën en natuurlijke instrumenten. Of het werkt ? Tuurlijk ! Maar placebo’s werken ook. Gedachtekracht en psychologie. Een markt die open licht en bespeeld wordt door charlatans die zeggen kanker te genezen aan de hand van onbewezen theorieën, en zo valse hoop verstrekken aan terminale patiënten en teren op de goedgelovigheid van de zieke mens.

Geld verdienen is een motief, en wie maakt zich daar schuldig aan ? Gewone mensen die verwrongen beelden hebben hoe het beter kan en moet, maar zelf het spoor bijster zijn. Geholpen door zelf opgezette media zoals ninefornews.nl, niburu.nl. Slachtoffers die zo ongeloofwaardig zijn geworden ? Vitalifeiten, Micha Kat en Anton Teuben. Kritische mensen, die positief in het leven staan en proberen U tot nadenken te bewegen. Maar U gaat voor de hoop en commercie, verdienmodellen bestaan bij de charlatans, maar goede info is gratis ! Donaties zijn welkom maar als het zonder kan ? Graag ! Bedenk dat, “als het te mooi is om waar te zijn dan is het dat ook !”

Geloof wat U wilt, maar blijf kritisch ! Vraag door,

  • Wat wil men bereiken ?
  • Wat is het doel ?
  • Wie zit erachter ?
  • Wie profiteert ervan ?
  • Welke impact heeft het op de maatschappij ?

Zomaar een lichtje in de duisternis, de bomen in het bos wat het tot een bos maakt. Eenheid, harmonie en lief zijn voor elkaar dat is wat de “normale” mens voorstaat. Nu is dat anders !

Dr.Snuggles

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close