Actievoerder vs politiek !

0

De nieuwsbrief van Lodewijk,

Beste Willem,

Nog niet eens zo lang geleden stonden ’s ochtends drommen mensen voor de poorten van de fabriek in de hoop dat zij de gelukkige zouden zijn en die dag uitgekozen zouden worden door de voorman voor een dag werk.

In Nederland is er met succes gevochten voor betere rechten voor werknemers. Ook nu is dat nog nodig.
De afgelopen decennia zijn we het normaal gaan vinden dat werknemers inwisselbaar zijn. Nederland is daar nog verder in gegaan dan de landen om ons heen. Mensen worden steeds meer gezien als kostenpost of arbeidsrechtelijk risico voor werkgevers. En dat is waar de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wat aan wil doen. De basis van de wet is het Sociaal Akkoord met werkgevers en werknemers.

Met de WWZ hebben we afgesproken dat we werknemers waarderen; dat we mensen na verloop van tijd de kans bieden op een vaste baan zodat ook zij een huis kunnen kopen of een gezin stichten. Dat we mensen beschermen tegen willekeur bij eventueel ontslag, dat werkgevers functioneringsgesprekken voeren en investeren in de scholing van hun mensen. Deze uitgangspunten zijn ononderhandelbaar.

Sommige werkgevers hebben de laatste weken kritiek op die wet. Natuurlijk moeten werkgevers de ruimte hebben om flexibel te kunnen zijn bij piek en ziek of om eerst even te kijken of iemand functioneert. Waar verbeteringen mogelijk zijn in de praktijk sta ik daar voor open. Maar de wens van sommige werkgevers mensen gratis en zonder goede reden te kunnen ontslaan, mag niet uitkomen.

Waardering en respect voor mensen betaalt zich uit in betrokkenheid, ervaring en dus in succes. Geef werknemers de kans om dagelijks het beste uit zichzelf te halen, organiseer tegenspraak en zorg dat mensen met plezier samenwerken in plaats van concurreren om de volgende opdracht tegen een zo laag mogelijk loon.

Gelukkig zijn er al veel hoopgevende voorbeelden, zoals uitzendkrachten die een vaste baan hebben gekregen in de transport of de mensen in de ziekenhuiszorg die al na een jaar een vast contract krijgen. En ook sectoren waar flexibiliteit een noodzaak is, hebben goede oplossingen gevonden.

Die voorbeelden laten zien dat het kan.

De komende jaren zal in Nederland en in Europa veel afhangen van de vraag of we durven te kiezen voor een samenleving van goed werk en een fatsoenlijke arbeidsmarkt of dat we ons verder laten duwen in een race naar de bodem. Het zal strijd vergen voor goed werk.

Een fijne zondag,

Lodewijk Asscher
Spijkenisse

Ik schaam me diep als sociaal democraat.

Mijn reactie,

Beste Lodewijk Asscher,
Wat een onzin verhaal is dit zeg, ga alstublieft door de knieën je moet je doodschamen om met dit verhaal te komen.
Ik als sociaal democraat kan mijzelf hier totaal niet in vinden en schaam me diep dat, ook ik hier nog niets aan heb kunnen veranderen, maar daar komt verandering in.
Afbraak en nog eens afbraak is er gepleegd met de zogenaamde WWZ en de talloze nutteloze bezuinigingsrondes van de regering, ze leveren alsnog een honderden miljarden hogere staatsschuld op.
AOW pas op 67 jaar ontvangen en voor vele jongeren onder ons wordt dat vele jaren later naar levens verwachting, is de tendens.
Uitzendkrachten die door een schijn constructie week contracten krijgen aangeboden(Ja die kunnen elke week ontslagen worden) om de zogenaamde afgeschafte proeftijd te omzeilen.
Totaal geen vooruitzicht op werk hebbende jongeren, geen hypotheek kunnen afsluiten of een gezin kunnen stichten.
De echte vaste banen worden nu vastgehouden door de oudere werknemers die gedwongen worden om tot aan hun AOW leeftijd te blijven werken en dan pas met pensioen kunnen.
Pensioenen worden gekort op termijn en zijn al jaren niet geïndexeerd, ook weer door gemanipuleerde rekenregels, terwijl de reservepotten overvol zitten € 1400 miljard.
Ben je ouder dan 45 jaar en je wordt ontslagen of je bent al in de WW, je komt nooit meer op een fatsoenlijke manier aan het werk.
De jeugd loopt op straat, hebben geen werk, omdat de ouderen door moeten blijven werken tot ze er dood bij neer vallen.
Onslagvergoedingen zijn teniet gedaan, behalve voor de politieke jetset en de Europese commissie, die ontvangen een riante wachtgeld vergoeding, ook na 1 dag werken.
Alle werknemers hier in Nederland lopen op hun tandvlees, omdat ze moeten werken met veel te weinig collega’s.
Te topmensen van de grote bedrijven, aandeelhouders, bankiers en de commissieleden in de Europesecommissie, graaien alles leeg. U en het kabinet doen daar niets aan omdat er na deze kabinetsperiode
eenzelfde functie voor u en uw aftredende collega’s, zulke banen voor het oprapen liggen.
Hardwerkende havenarbeiders, verpleeg en verzorgend personeel, loodgieters, brandweerlieden, politieagenten, postbezorgers, vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers etc. etc. er zijn nog wel duizend beroepen, zijn met z’n allen de klos hier in Nederland.
Door een ondoordacht beleid van u en uw collega’s in het kabinet, leugens en verkeerde rekenmethodes zorgen dat wij, het gewone klootjesvolk inclusief alle zieken en kanslozen in ons land naar de kloten gaan.
De werkgeversorganisaties (MKB) worden met veel te strenge wet en regelgeving opgezadeld, moeten enorme bedragen betalen om hieraan te kunnen voldoen, dit gaat ten kosten van de werkenden onder ons.
De abnormale hoge belasting tarieven in al haar facetten, brengen ons allemaal naar de afgrond, dit geldt nu ook al voor gepensioneerden, die wederom door verhoging van hun belastingtarieven er op achteruit zijn gegaan.

U bent in alle doen en laten geen sociaal democraat, ik begrijp dan ook niets van het feit dat de Partij van de Arbeid u heeft kunnen aanstellen als partij vertegenwoordiger voor ons kabinet.
Met arbeiders heeft u niets, maar dan ook helemaal niets. Dat geldt trouwens voor al uw collega’s die met u mee regeren namens de Partij van de Arbeid in het huidige kabinet.
Ik kan dit met een gerust hart zeggen, want de praktijk wijst dit namelijk uit, de werkeloosheidcijfers stijgen de pan uit, inclusief de uitkeringsgerechtigden en de kansloze thuiszitters zit men inmiddels op 1,5 miljoen mensen.
Een schande van de 1ste orde in dit land.

Ik kan nog wel uren doorgaan beste Lodewijk, maar het heeft geen enkele zin, want u leest het niet eens.
U bent totaal niet geïnteresseerd in mijn visie op de huidige werkelijkheid.

Stop er aub mee, per direct.

Willem Heijdacker,

Zomaar een reactie van een actievoerder op het gevoerde beleid. De wolf in schaapskleren, of moet ik zeggen, de marionet van het nep-parlement. Lodewijk Asher doet voorkomen dat we de situatie van 1914 niet willen hebben maar de natte droom van de werkgever en het bedrijfsleven is gratis arbeid, de pet in de hand, de werknemer een slaaf die rechteloos moet zijn. Alles voor de winst ! De tijd wordt inderdaad teruggedraaid naar 1914. We zien digitale wachtrijen voor werk. Opkomst van detacheringsbureau’s en werkkampen. De vakbonden zijn tandeloos gemaakt. Voorzieningen waar opa en oma zo voor gevochten hebben zijn met enkele pennenstreken ongedaan gemaakt. Ons wordt een rad voor ogen gedraaid. Nu dit zo zachtjes aan bekend raakt en er splinters ontstaan in actiegroepen blijkt dat men niet meer weet hoe men moet protesteren. Hemel en aarde worden bewogen om U de burger te activeren en de opkomst is minimaal. Recreatie activiteiten worden ook ingezet als protestmiddel en men ziet dat de opkomst bedroevend is.

Raar eigenlijk als men bedenkt dat groepjes meer dan 10.000 sympathisanten hebben, protest komt niet van de grond in het fysieke leven. media besteed er geen aandacht aan, en als men er aandacht aan besteed, dan ziet men een verslag dat het een kleinschalig protest betreft. De actievoerder die er 24/7 mee bezig is verandering te brengen, achterlatend met een ontmoedigend gevoel. Je krijgt niemand mee ! Maar ondertussen op de sociale media: MOORD en BRAND roepend. Help wie doet er wat aan ? Stuur Rutte naar huis ! Uit de EU ! Het is lekker makkelijk om achter de ramplank commentaar en ondersteuning te geven maar fysieke ondersteuning ontbreekt geheel. Stel je voor dat ze mij vastleggen op foto. Dat belemmert mijn zoektocht naar werk en zekerheid. Ergens zal men moeten beginnen !

Naar voorbeeld van de oude garde, de straat op, spandoeken dragen, op zelf gemaakte oppervlakken ! Geschreven in hanenpoten. dat is actievoeren ! Maar het is te koud op straat, organisatie is er wel maar gebrekkig. Lokale kranten werken een beetje mee. Een aankondiging haalt het tenzij er een advertentie niet geplaatst kan worden, dan is het nieuws van de baan ! En de actie mislukt.

Bovenstaande actievoerder verzet zich tegen de afbraak van de eerste lijns zorg in een belangrijk petro-chemisch gebied. Inwoners van dit gebied zitten buiten kantoortijden en weekenden zonder medische zorg. Geen enkele arts is beschikbaar en men moet meer dan 25 km reizen om zorg te krijgen. Dit behelst niet alleen de huisartsen maar ook apothekers. De inzet ? Rotterdamse ziekenhuizen die de markt proberen te veroveren en streekziekenhuizen met onvoldoende kwaliteit failliet laten gaan. Het is een spel tussen zorgverzekeraars vs medische instellingen.

De burger is de dupe ! Betaalt zich blauw aan zorg maar kan er geen gebruik van maken ! Een simpel consult en bijbehorende medicijnen worden onbereikbaar gemaakt. De schuldige ? Geld en macht.

De Huisartsenpost in dorpen en kernen van Europoort is weg bezuinigd en ligt nu op het randje van het eiland, dichtbij Rotterdam. Gebrekkig en onregelmatig OV streekvervoer verergert de zaak. Midden in de nacht een huisarts nodig ? Vergeet het maar ! De bovengenoemde actievoerder Willem Heijdacker spaart tijd nog moeite de eilandbewoners mee te krijgen. Hij is al langer dan 15 manden bezig !

Oproepen tot protest ! Dit middels feestboek ! Het resulteerde in een matige opkomst in Spijkenisse. Gesprekken met lokale politici en toespreken van gemeenteraden leken succes te hebben. Helaas ook hier een papieren succes. het vingerwijzen en “kluitje, riet sturen” startte hier. De gemeenten wasten hun handen in onschuld en lagen de Zwarte Piet bij de Zorgverzekeraars VGZ en CZ neer, die op hun beurt de huisartsen en apothekers de schuld gaven. Daarna kwam de veiligheidsregio Rotterdam in beeld, en de ziekenhuizen van deze stad. Fusies zijn duur en kost personeel ! Dit ten laste van streekziekenhuizen Bethesda Verweel ( Dirksland) en het Ruwaard van Putten ziekenhuis te Spijkenisse. Het gloednieuwe Maasstad Ziekenhuis, een samenwerking van het St. Franciscus, Dijkzicht en Zuiderziekenhuis moet leidend worden in de regio Rotterdam. Jammer genoeg worden de burgers vergeten en beslissen “bureauwerkers” of men wel recht heeft op zorg door de huisarts. Winstmaximalisatie en modellen. Meer uitleg geeft men niet. Actievoeren wordt afgedaan als zijnde onnodig, want theoretisch klopt het toch ?

Men vergeet dat mensen “ongelukjes krijgen”, dat hulp geboden moet worden binnen een termijn die wettelijk is vastgelegd. Uit metingen blijkt dat de medische zorg ontoereikend is, zowel noodhulp als eerste lijns zorg. De lokale politiek weet het, de protesten hebben zin gehad. Jammer genoeg hebben de politici geen macht meer hieraan iets te doen. Die macht ligt bij financiële instellingen en het bedrijfsleven. Veroorzaakt door de stille staatsgreep die ons land terugwerpt naar de 19e eeuw. Hierbij kunnen we er rustig van uitgaan dat demonstreren niet langer werkt en zeker de oude manier van demonstreren niet langer doeltreffend is. Hoe wij ons land gaan repareren ?

Protesteren op een manier die de financiële wereld doet bibberen. Burgers moeten kenbaar maken dat geld niet het belangrijkste meer is, dus protesten in de vorm van raken in de portemonnee. Hoe ? Dat laat ik zien in een volgend artikel.

Dr.Snuggles

 

 

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close