Aanval gepareerd !

0

Alternatieven

De mensen die mij kennen weten dat ik van de gematigden ben, kritisch, maar openstaand voor nieuwe ideeën. Wat mij bijzonder raakt is het opdringen van meningen die schade berokkenen aan de medemens. Momenteel is de onvrede over de vrijheid van de mens in het algemeen, een hot topic. Zijn we bang voor verandering ? Of weten we dat we gemanipuleerd worden door de heersende regelzucht !

Het gaat niet goed met de inwoners van Nederland, de regels werken verstikkend en er wordt gemeten met 2 maten. Problemen van de “rijken” en de problemen van de “armen” zijn totaal verschillend, maar terug te voeren naar oer-instincten.

Hebben is houden ! Dat is waar de “elite” aan vasthoud !

De “armen” hebben als credo, “eerlijk delen” en daar ligt een kloof. De mens in het algemeen wil gelukkig zijn, in vrijheid alles doen voor vrienden en kennissen. Alles wat daarbuiten valt, komt niet voor in de interesse groep. Ook dan is er ongelijkheid. Rekening houden met elkaar conflicteert met de regels van de samenleving, kortom de vrijheid is beperkt. Hoe goed het ook bedoeld is. De regelgeving is begonnen onder het juk van Napoleon. De toenmalige staat der Nederlanden was hier niet zo gecharmeerd van en protest was er ! De geregistreerde namen werden belachelijk gemaakt, men ging er vanuit dat het tijdelijk was. Maar niets was minder waar, de erfenis hiervan: Mensen die Poepje, Naaktgeboren en jan zijn zoon heten. Verder werden regels gesteld aan maten en gewichten om alles eerlijk te laten verlopen, met name handel tussen mensen onderling. een muntstelsel werd afgesproken. veel veranderingen in korte tijd.

De calvinistische Nederlander ging ervan uit dat alles tijdelijk zou zijn, Helaas de regels gelden nog steeds ! Deze administratieve revolutie leeft nog steeds en werkt maar door en door. Nog steeds is er verzet tegen deze regels, waarom eigenlijk ?

De mens heeft regels nodig, maar regels zijn er om overtreden te worden, iedereen kent wel het gezegde “Nood breekt Wet”, maar ook “Regels zijn Regels”. De leidraad, daar draait het om. Het individu is niet belangrijk, wel de gemeenschap. Maar het individu wil wel gewaardeerd worden door diezelfde gemeenschap. Dat komt nu niet meer uit de verf. De dooddoener ? Regels !

Regels beginnen in de oudheid, de joden op weg naar het beloofde land, God stuurde Mozes de leefregels. Dit kennen we als de 10 geboden, heden ten dage nog steeds actueel ! Ook de regels door God opgelegd zijn sommige een doorn in het oog, denk aan Genesis, waar het Adem en Eva verboden wordt van de boom der kennis te eten ( appel !) Toch doen !  Dat had consequenties ! Nu heden ten dage kunnen we parallellen trekken met de insectenwereld en dierenwereld.

Deze hebben ongeschreven regels, een samenleving in een samenleving. Gek genoeg zonder meningsverschillen en opstanden. Als we naar een bijenvolk kijken, heerst er een strenge militaire hiërarchie. Bij een roedel wolven zijn er ook rangen en standen, ook beloningen bij de status ! Daar wel conflicten, en het draait om eten en voortplanting.

De mens daarentegen is ook een roedel dier, compleet met status en beloningen, de een verzet zich hiertegen en de ander is passief. De “alternatieven” proberen juist de passieve te activeren, al dan niet met wisselend succes. De een wil nu altijd de baas spelen over de ander. Maar dat werkt niet. Daarom zijn er regels afgesproken, deze zijn te oud en worden nu herzien aan de tijd. Maar de basisregels moeten blijven bestaan vanwege voorkomen van anarchie. Er is leiding nodig waarbij iedereen tevreden is en vrijheid ontstaat waarbij mensen zich kunnen ontplooien. De weg ernaartoe is een Utopie, compleet met conflicten en oorlog.

Zullen het dan toch maar overlaten aan de “Alpha-man” ? Of zullen we inzien dat het compromis heersend is ?

Dr.Snuggles

Share.

About Author

man, kijk omhoog ! Want daar komen ze vandaan als ze vallen :-)

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close